Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1994

L 086

3

 

 

21994A0331(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Австралия относно вината

3

1994

L 087

47

 

 

31994R0738

 

 

 

Регламент (ЕО) № 738/94 на Комисията от 30 март 1994 година за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 520/94 на Съвета, създаващ процедура на Общността за управление на количествените квоти

93

1994

L 123

1

 

 

31994D0277

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 1993 година относно временното прилагане на някои споразумения и протоколи между Европейската икономическа общност и някои трети страни за търговия с текстилни продукти (Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, България, Чешката република, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Словашката република, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, Узбекистан)

109

1994

L 123

3

 

 

21994A0517(01)

 

 

 

Agreement between the European Economic Community and the Republic of Albania on trade in textile products

111

1994

L 123

120

 

 

21994A0517(04)

 

 

 

Agreement between the European Economic Community and the Republic of Belarus on trade in textile products

170

1994

L 123

718

 

 

21994A0517(20)

 

 

 

Agreement between the European Economic Community and Ukraine on trade in textile products

197

1994

L 123

745

 

 

21994A0517(21)

 

 

 

Agreement between the European Economic Community and Uzbekistan on trade in textile products

225

1994

L 130

35

 

 

31994D0294

 

 

 

Решение на Съвета от 17 май 1994 година във връзка със сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Чили за вноса на ябълки и круши в Общността

255

1994

L 130

36

 

 

21994A0525(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Чили за вноса на ябълки и круши в Общността

256

1994

L 138

39

 

 

21994D0602(01)

 

 

 

Решение на Съвета на ЕИП № 1/94 от 17 май 1994 година за приемане на процедурен правилник на Съвета на ЕИП

263

1994

L 139

4

 

 

31994R1264

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1264/94 на Съвета от 30 май 1994 година за забрана за удовлетворяването на искове във връзка с договори и сделки, чието изпълнение е засегнато от мерките, наложени или предприети съгласно Резолюции 917(1994), 841(1993), 873(1993) и 875(1993) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации

265

1994

L 159

14

 

 

31994R1470

 

 

 

Регламент (EО) № 1470/94 на Съвета от 27 юни 1994 година относно отваряне на количествени квоти върху вноса на текстилни продукти от категория 160 от Китайската народна република и за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни

268

1994

L 182

1

 

 

31994R1733

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1733/94 на Съвета от 11 юли 1994 година за забрана на удовлетворяването на искове във връзка с договори и сделки, чието изпълнение е засегнато от Резолюция 757(1992) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и свързани с нея резолюции

270

1994

L 183

9

 

 

31994R1756

 

 

 

Регламент (EО) № 1756/94 на Комисията от 18 юли 1994 година за откриване на количествени квоти за внос на текстилни продукти от категории 122, 123, 124, 125 В, 140 и 146 С от Китайската народна република и за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни

273

1994

L 188

17

 

 

31994D0457

 

 

 

Решение на Съвета от 27 юни 1994 година за сключване на Споразумение относно научното и техническо сътрудничество между Европейската общност и Австралия

275

1994

L 188

18

 

 

21994A0722(04)

 

 

 

Споразумение относно научното и техническото сътрудничество между Европейската общност и Австралия

276

1994

L 200

33

 

 

31994D0479

 

 

 

Решение на Съвета от 29 март 1994 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна писма между Европейската общност и Европейската банка за възстановяване и развитие относно вноските на Общността по Сметката за ядрена безопасност

284

1994

L 216

9

 

 

31994R2063

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2063/94 на Съвета от 27 юли 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 относно създаване на Европейска фондация за обучение

286

1994

L 223

23

 

 

31994D0578

 

 

 

Решение на Съвета и на Комисията от 18 юли 1994 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Индия за партньорство и развитие

289

1994

L 223

24

 

 

21994A0827(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Индия за партньорство и развитие

290

1994

L 242

5

 

 

31994R2248

 

 

 

Регламент (EО) № 2248/94 на Комисията от 16 септември 1994 година за въвеждане на последващо наблюдение на Общността на вноса на някои стоманени кабели с произход от трети страни

301

1994

L 279

7

 

 

31994R2612

 

 

 

Регламент (EО) № 2612/94 на Комисията от 27 октомври 1994 година за откриване на количествени квоти за внос на текстилни продукти от категории 127 В и 145 от Китайската народна република и за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни

302

1994

L 315

2

 

 

31994R2980

 

 

 

Регламент (EО) № 2980/94 на Комисията от 7 декември 1994 година за откриване на количествени квоти за внос на текстилни продукти от категории 146А и 146В от Китайската народна република и за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни

304

1994

L 335

23

 

 

31994R3168

 

 

 

Регламент (EО) № 3168/94 на Комисията от 21 декември 1994 година относно установяването на приложното поле на Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, необхванати от двустранни споразумения, протоколи или други актове, както и нерегулирани от други специфични правила за внос на Общността и за изменение на някои разпоредби от същия регламент

306

Top