Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1982

L 300

20

 

 

21982A0428(01)

 

 

 

Размяна на писма между Европейските общности и Световната здравна организация (СЗО) за определяне на процедура за процедурата за сътрудничество между двете организации

3

1982

L 300

23

 

 

21982A0607(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Съвета за Арабско икономическо единство (САИЕ) и Европейските общности

6

1982

L 357

20

 

 

31982D0854

 

 

 

Решение на Съвета от 10 декември 1982 година относно правилата, приложими, в областта на гаранциите и на финансирането на износа, спрямо някои договори за подизпълнение със страни, които са в други държави-членки на Европейските общности или в страни, които не са членки

8

1983

C 248

2

 

 

21983A0916(02)

 

 

 

Размяна на писма между Комисията и Програмата на Обединените нации за околната среда относно укрепването на сътрудничеството между двете институции

11

1983

L 067

1

 

 

31983D0101

 

 

 

Решение на Съвета от 28 февруари 1983 година относно сключването на Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници

14

1983

L 067

3

 

 

21983A0312(01)

 

 

 

Протокол за опазване на средиземно море от замърсяване от наземни източници

16

1983

L 084

2

 

 

21983A0330(01)

 

 

 

Споразумение за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гвинея Бисау относно риболова в крайбрежната зона на Гвинея Бисау

24

1983

L 111

2

 

 

21983A0427(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Революционна народна република Гвинея относно риболова в открито море край бреговете на Гвинея

31

1983

L 150

1

 

 

31983R1457

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1457/83 на Съвета от 26 май 1983 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма относно член 10 от Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия

46

1983

L 150

2

 

 

21983A0608(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно член 10 от Рамковото споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия

47

1983

L 260

19

 

 

31983D0473

 

 

 

Решение на Комисията от 12 юли 1983 година за определяне на методите за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Международната комисия по гражданско състояние

54

1983

L 260

20

 

 

21983A0921(01)

 

 

 

Писмо до г-н J. M. Bischoff, генерален секретар на Международната комисия по гражданско състояние

55

1983

L 337

2

 

 

21983A1202(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на таблица II, приложена към протокол 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

58

1983

L 346

91

 

 

31983R3421

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3421/83 на Съвета от 14 ноември 1983 година относно определянето на някои подробни правила за прилагането на Търговското споразумение между Общността и Китай

63

1984

L 037

50

 

 

21984A0208(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Република Сенегал относно повторно изменение на Споразумението за риболова в открито море край бреговете на Сенегал, както и за новия протокол към него

65

1984

L 068

36

 

 

31984D0132

 

 

 

Решение на Съвета от 1 март 1984 година относно сключването на Протокол за специално защитените зони в района на Средиземно море

67

1984

L 153

1

 

 

31984R1591

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1591/84 на Съвета от 4 юни 1984 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна и Споразумението от Картахена и страните членки по него — Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Венесуела, от друга страна

73

1984

L 153

2

 

 

21984A0608(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна, и Споразумението от Картахена и страните членки по него — Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Венесуела, от друга страна

74

1984

L 188

7

 

 

31984D0358

 

 

 

Решение на Съвета от 28 юни 1984 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества

84

1984

L 188

9

 

 

21984A0716(02)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество в борбата срещу замърсяването на Северно море с нефт и с други опасни вещества (Споразумение от Бон)

86

1984

L 314

24

 

 

31984L0568

 

 

 

Директива на Съвета от 27 ноември 1984 година относно реципрочните задължения на организациите за експортно кредитно застраховане на държавите-членки, действащи за сметка на или с помощта на държавата, или на публичните служби действащи вместо такива организации, в случай на съвместни гаранции по сделка, включваща един или няколко договора с подизпълнители в една или няколко държави-членки на Европейските общности

94

1985

C 191

3

 

 

21985A0731(06)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада за изменение на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада от 6 октомври 1959 година относно използването на атомната енергия за мирни цели (85/C 191/03)

98

1985

L 026

1

 

 

31985R0226

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 226/85 на Съвета от 29 януари 1985 година относно сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Йеменската арабска република

103

1985

L 026

2

 

 

21985A0131(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Йеменската арабска република

104

1985

L 081

1

 

 

31985R0743

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 743/85 на Съвета от 21 март 1985 година относно сключването на Протокол за разширяване на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, страни членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, като се включи и Бруней Даруссалам

107

1985

L 081

2

 

 

21985A0323(01)

 

 

 

Протокол за разширяване на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд, страни членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, като се включи и Бруней Даруссалам

108

1985

L 175

36

 

 

31985D0336

 

 

 

Решение на Съвета от 27 юни 1985 година за допълване по отношение на кадмия на Приложение IV към Конвенцията за опазване на река Рейн от химическо замърсяванеПРИЛОЖЕНИЕ

113

1985

L 250

1

 

 

31985R2616

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2616/85 на Съвета от 16 септември 1985 година относно сключването на Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република

116

1985

L 250

2

 

 

21985A0919(01)

 

 

 

Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество между Европейската икономическа общност и Китайската народна република

117

1985

L 309

22

 

 

31985D0504

 

 

 

Решение на Съвета от 11 ноември 1985 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно търговския режим, прилаган по отношение на супи, сосове и подправки

123

1985

L 309

23

 

 

21985A1121(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно търговския режим, прилаган по отношение на супи, сосове и подправки

124

1985

L 313

5

 

 

31985D0507

 

 

 

Решение на Съвета от 4 ноември 1985 година относно сключването на Рамковото споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария

128

1986

L 035

9

 

 

31986D0028

 

 

 

Решение на Съвета от 20 януари 1986 година за одобряване на сключването от Комисията на Меморандум за разбирателство между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада относно сътрудничеството в областта на изследването и развитието на ядрения синтез

129

1986

L 035

10

 

 

21986A0211(01)

 

 

 

Меморандум за разбирателство между Европейската общност за атомна енергия, представяна от Комисията на Европейските общности, и правителството на Канада относно сътрудничеството в областта на изследването и развитието на ядрения синтез

130

1986

L 108

1

 

 

31986R1196

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1196/86 на Съвета от 22 април 1986 година относно сключването на Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество и за развитие между Европейската икономическа общност и Ислямска република Пакистан

133

1986

L 108

2

 

 

21986A0425(01)

 

 

 

Споразумение за търговско и икономическо сътрудничество и за развитие между Европейската икономическа общност и Ислямска република Пакистан

134

1986

L 155

9

 

 

21986A0610(01)

 

 

 

Протокол за подновяване на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Тайланд относно производството, пускането на пазара и търговията с маниока

142

1986

L 165

1

 

 

31986R1909

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1909/86 на Съвета от 16 юни 1986 година за въвеждане на наблюдение върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

145

1986

L 172

1

 

 

31986R2009

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2009/86 на Съвета от 24 юни 1986 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна, и страните, които са договарящи се страни по Общия договор за икономическа интеграция на Централна Америка (Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа) и Панама, от друга страна

148

1986

L 172

2

 

 

21986A0630(01)

 

 

 

Споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност, от една страна, и страните, които са договарящи се страни по Общия договор за икономическа интеграция на Централна Америка (Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас и Никарагуа) и Панама, от друга страна

149

1986

L 181

1

 

 

31986D0277

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юни 1986 година относно сключването на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕР)

160

1986

L 181

2

 

 

21986A0704(01)

 

 

 

Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочното финансиране на Съвместната програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха в Европа (ЕМЕП)

161

1986

L 328

21

 

 

21986A1122(03)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно неселскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, които не са обхванати от Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

165

1986

L 328

39

 

 

21986A1122(05)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно неселскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, които не са обхванати от Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

174

1987

L 029

10

 

 

21987A0130(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гвинея за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Народна революционна република Гвинея относно риболова в открито море край бреговете на Гвинея, подписано в Конакри на 7 февруари 1983 година

184

1987

L 071

36

 

 

31987D0183

 

 

 

Решение на Комисията от 9 март 1987 година за окончателно сключване от името на Европейската общност за атомна енергия на Рамкови споразумения за научно и техническо сътрудничество между Европейските общности и Кралство Швеция, Конфедерация Швейцария, Република Финландия, Кралство Норвегия и Република Австрия

191

1987

L 098

11

 

 

21987A0410(04)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Народна република Мозамбик относно риболова в открито море край бреговете на Мозамбик, парафирано в Брюксел на 11 декември 1986 година за периода, който започва на 1 януари 1987 година

192

1987

L 098

12

 

 

21987A0410(05)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Народна република Мозамбик относно отношенията в областта на риболова

193

1987

L 134

2

 

 

21987A0522(01)

 

 

 

Конвенция за опростяване на формалностите при търговия със стоки

206

1987

L 146

3

 

 

21987A0606(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гамбия относно риболова в открито море край бреговете на Гамбия

260

Top