EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_001_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 001

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1959

P 017

309

 

 

21958A0529(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на САЩ

3

1959

P 060

1165

 

 

21959A1006(01)

 

 

 

Споразумение за Сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и правителството на Канада относно използването на атомната енергия за мирни цели

4

1959

P 060

1175

 

 

21959A1006(02)

 

 

 

Размяна на писма между правителството на Канада и Европейската общност за атомна енергия (Евратом)

8

1964

P 217

3685

 

 

31964D0732

 

 

 

Решение на Съвета от 23 декември 1963 година за сключването на споразумение за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция

10

1969

L 324

25

 

 

31969R2603

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2603/69 на Съвета от 20 декември 1969 година за установяване на общи правила за износ

12

1969

L 324

34

 

 

31969R2604

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2604/69 на Съвета от 20 декември 1969 година за прилагане във френските отвъдморски департаменти на Регламент (ЕИО) № 2603/69 за установяване на общи правила за износа

21

1970

L 164

41

 

 

31970R1471

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1471/70 на Съвета от 20 юли 1970 година за установяване на обща процедура за автономно увеличение на вноса в Общността на продукти, които са предмет на мерки за доброволно ограничение от страните износителки

22

1971

L 036

14

 

 

31971L0086

 

 

 

Директива на Съвета от 1 февруари 1971 година за хармонизиране на основните разпоредби относно гаранциите при краткосрочните сделки (политически рискове) с обществени или частни купувачи

23

1971

L 249

31

 

 

31971R2391

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2391/71 на Съвета от 8 ноември 1971 година относно прилагането на препоръка № 1/69 на Съвета по асоцииране за определяне на методите на административно сътрудничество в областта на митниците за прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко

26

1971

L 249

32

 

 

21971D1110(01)

 

 

 

Препоръка № 1/69 на Съвета за асоцииране за определяне на методите за административно сътрудничество в митническата област за изпълнение на Споразумението за асоцииране ЕИО — Мароко

27

1971

L 249

37

 

 

31971R2392

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2392/71 на Съвета от 8 ноември 1971 година относно прилагането на Препоръка № 1 на Съвета за асоцииране за определяне на методите на административно сътрудничество в митническата област за прилагане на споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Република Тунис

32

1971

L 249

38

 

 

21971D1110(02)

 

 

 

Препоръка № 1 на Съвета за асоцииране за определяне на методите за административно сътрудничество в митническата област за изпълнение на Споразумението за асоцииране ЕИО—Тунис

33

1972

L 293

1

 

 

31972R2760

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2760/72 на Съвета от 19 декември 1972 година относно сключването на Допълнителния протокол, както и на Финансовия протокол, подписани на 23 ноември 1970 година и приложени към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, и относно мерките, които трябва да се вземат за тяхното влизане в сила

37

1972

L 300

188

 

 

31972R2840

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2840/72 на Съвета от 19 декември 1972 година за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария за приемане на разпоредби за неговото изпълнение, както и за сключване на допълнително споразумение относно валидността, за Княжество Лихтенщайн, на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година

39

1972

L 300

189

 

 

21972A0722(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

40

1972

L 300

281

 

 

21972A0722(04)

 

 

 

Допълнително споразумение относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година

133

1972

L 300

284

 

 

31972R2841

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2841/72 на Съвета от 19 декември 1972 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

135

1972

L 301

2

 

 

21972A0722(05)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Исландия

137

1972

L 301

162

 

 

31972R2843

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета от 19 декември 1972 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

221

1973

L 171

103

 

 

31973R1692

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1692/73 на Съвета от 25 юни 1973 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

223

1973

L 277

1

 

 

31973R2682

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2682/73 на Съвета от 1 октомври 1973 година за сключване на временно споразумение между Европейската икономическа общност и Турция вследствие присъединяването на нови държави-членки към Общността

225

1973

L 357

1

 

 

31973R3476

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3476/73 на Съвета от 3 декември 1973 година за одобряване на размяната на писма, имаща за предмет поправката на член 3 от Протокол №1 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство НорвегияПРИЛОЖЕНИЕ

226

1974

L 018

92

 

 

31974R0153

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 153/74 на Съвета от 17 декември 1973 година за сключване на протокола, определящ някои разпоредби относно Споразумението между Европейската икономическа общност и Ливанската република, вследствие присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност

233

1974

L 018

93

 

 

21973A1106(04)

 

 

 

Протокол за определяне на някои разпоредби относно Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Ливан във връзка с присъединяването на нови държави-членки към Европейската икономическа общност

234

1974

L 018

101

 

 

31974R0154

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 154/74 на Съвета от 17 декември 1973 година относно защитните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Ливан

242

1974

L 034

7

 

 

31974R0305

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 305/74 на Съвета от 4 февруари 1974 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма за изменение на член 7 от приложение 6 към допълнителния протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция

244

1974

L 034

8

 

 

21973A1123(01)

 

 

 

Размяна на писма за изменение на член 7 от приложение 6 към Допълнителния протокол, приложен към Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция

248

1974

L 208

23

 

 

31974D0393

 

 

 

Решение на Съвета от 22 юли 1974 година за въвеждане на консултативна процедура относно споразуменията за сътрудничество между държавите-членки и трети страни

251

1975

L 106

7

 

 

31975R0897

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 897/75 на Съвета от 18 март 1975 година за сключване на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

253

1975

L 106

8

 

 

21975A0529(03)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

254

1975

L 106

17

 

 

21975A0529(06)

 

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

256

1975

L 106

20

 

 

21975A0529(07)

 

 

 

Допълващ протокол към Допълнителното споразумение относно действителността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария

258

1975

L 165

1

 

 

31975R1625

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1625/75 на Съвета от 26 юни 1975 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Държавата Израел

259

1975

L 190

36

 

 

21975A0718(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Индия относно тръстиковата захар

261

1975

L 247

10

 

 

31975R2411

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2411/75 на Съвета от 16 септември 1975 година за сключване на споразумението между Европейската икономическа общност и Мексиканските съединени щати

263

1975

L 247

11

 

 

21975A0715(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската икономическа общност и Мексиканските съединени щати

264

Top