EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_08_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
08.Политика на конкуренция
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

08.   Политика на конкуренция

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2004

L 133

1

 

 

32004R0802

 

 

 

Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията (1)

3

2004

L 140

1

 

 

32004R0794

 

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност

42

2004

L 325

4

 

 

32004R1860

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството

177

2005

C 237

3

 

 

52005XC0927(01)

 

 

 

Подробни мерки за електронното предаване на уведомления за държавна помощ, включително адреси, както и необходимите разпоредби за осигуряване защита на поверителната информация Член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (2005/C 237/03) (1)

183

2005

L 101

10

 

 

32005R0611

 

 

 

Регламент (ЕО) № 611/2005 на Комисията от 20 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 823/2000 относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на определени категории споразумения, решения и съгласувани практики между предприятия в линейното корабоплаване (консорциуми) (1)

184

2005

L 312

67

 

 

32005D0842

 

 

 

Решение на Комисията от 28 ноември 2005 година относно прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (нотифицирано под номер C(2005) 2673)

186

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top