EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 077

5

 

 

31997R0494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 494/97 на Комисията от 18 март 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2868/88 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

3

1997

L 102

1

 

 

31997R0686

 

 

 

Регламент (ЕО) № 686/97 на Съвета от 14 април 1997 за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството

10

1997

L 113

1

 

 

31997R0779

 

 

 

Регламент (ЕО) № 779/97 на Съвета от 24 април 1997 година за въвеждане на режими на управление на риболовното усилие в Балтийско море

13

1997

L 132

1

 

 

31997R0894

 

 

 

Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета от 29 април 1997 година за установяване на някои технически мерки за опазване на рибните ресурси

16

1997

L 154

1

 

 

31997R1048

 

 

 

Регламент (EО) № 1048/97 на Съвета от 9 юни 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 189/92 за установяване на подробни правила за прилагане на някои мерки за контрол, приети от Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

43

1997

L 154

2

 

 

31997R1049

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1049/97 на Съвета от 9 юни 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3069/95 за създаване на схема за наблюдение от Европейската общност, приложима към риболовните кораби на Общността, действащи в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

44

1997

L 154

26

 

 

31997R1059

 

 

 

Регламент (EО) № 1059/97 на Комисията от 11 юни 1997 година за адаптиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони

45

1997

L 176

21

 

 

31997R1292

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1292/97 на Комисията от 3 юли 1997 година за определяне, съгласно член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството, на крайни срокове за нотификация на риболовни кораби, плаващи под флага или регистрирани в определени трети страни (1)

47

1997

L 304

1

 

 

31997R2205

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2205/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството

49

1997

L 313

1

 

 

31997R2268

 

 

 

Регламент (EО) № 2268/97 на Комисията от 14 ноември 1997 година за адаптиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони

51

1997

L 356

14

 

 

31997R2635

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2635/97 на Съвета от 18 декември 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството

53

1998

L 008

18

 

 

31998D0021

 

 

 

Решение на Съвета от 19 декември 1997 година за изменение на Решение 83/653/ЕИО за разпределение на възможностите за улов на херинга в Северно море от 1 януари 1984 година

55

1998

L 050

17

 

 

31998R0395

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 395/98 на Комисията от 19 февруари 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 за установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки

57

1998

L 113

6

 

 

31998R0782

 

 

 

Регламент (ЕО) № 782/98 на Съвета от 7 април 1998 година за изменение на Регламент (EO) № 1626/94 за утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море

58

1998

L 125

1

 

 

31998R0850

 

 

 

Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 година относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

60

1998

L 171

1

 

 

31998R1239

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1239/98 на Съвета от 8 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 894/97 за установяване на някои технически мерки за опазване на рибните ресурси

99

1998

L 179

1

 

 

31998D0392

 

 

 

Решение на Съвета от 23 март 1998 година за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от КонвенциятаПРИЛОЖЕНИЕ I

103

1998

L 189

14

 

 

31998D0414

 

 

 

Решение на Съвета от 8 юни 1998 година относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси

237

1998

L 189

17

 

 

21998A0703(01)

 

 

 

Споразумение за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, отнасящи се до съхранението и управлението на рибните видове, чието движение се извършва както във вътрешността, така и извън изключителните икономически зони, и на трансгранично и далекомигриращи рибни видове

239

1998

L 190

34

 

 

31998D0416

 

 

 

Решение на Комисията от 16 юни 1998 година за присъединяване на Европейската общност към Генералната комисия по риболова в Средиземно мореСпоразумение за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в Средиземноморския регион

264

1998

L 191

10

 

 

31998R1434

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета от 29 юни 1998 година за определяне на условия, съгласно които херингата може да бъде разтоварена на сушата за промишлени цели, различни от директната консумация от човека

277

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top