EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_047_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 47

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 047

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 002

33

 

 

32002L0100

 

 

 

Директива 2002/100/ЕО на Комисията от 20 декември 2002 година за изменение на Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максималните количества на остатъци от азоксистробин (1)

3

2003

L 007

61

 

 

32003R0046

 

 

 

Регламент (ЕО) № 46/2003 на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци по отношение на смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка

9

2003

L 093

28

 

 

32003D0248

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Аржентина (нотифицирано под номер С(2003) 1183)

12

2003

L 093

32

 

 

32003D0249

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Чили (нотифицирано под номер С(2003) 1184)

16

2003

L 093

36

 

 

32003D0250

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за разрешаване на държавите-членки да предвидят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена с произход от Република Южна Африка (нотифицирано под номер С(2003) 1185)

20

2003

L 095

13

 

 

32003R0649

 

 

 

Регламент (ЕО) № 649/2003 на Комисията от 10 април 2003 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 139/81, (EО) № 936/97 и (EО) № 996/97 по отношение на вноса на продукти от говеждо и телешко месо

24

2003

L 096

7

 

 

32003R0665

 

 

 

Регламент (ЕО) № 665/2003 на Комисията от 11 април 2003 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

26

2003

L 096

11

 

 

32003R0666

 

 

 

Регламент (EO) № 666/2003 на Комисията от 11 април 2003 година за временно разрешаване на употребата на някои микроорганизми в храни за животни (1)

30

2003

L 096

13

 

 

32003R0667

 

 

 

Регламент (ЕО) № 667/2003 на Комисията от 11 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 716/96 за приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на говеждо и телешко месо в Обединеното кралство

32

2003

L 096

14

 

 

32003R0668

 

 

 

Регламент (EO) № 668/2003 на Комисията от 11 април 2003 година относно постоянното разрешаване на добавки в храни за животни (1)

33

2003

L 097

6

 

 

32003R0670

 

 

 

Регламент (EО) № 670/2003 на Съвета от 8 април 2003 година за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход

35

2003

L 097

29

 

 

32003R0676

 

 

 

Регламент (EO) № 676/2003 на Комисията от 14 април 2003 година за изменение на Регламент (EO) № 1334/2001 относно временното разрешение за нова добавка към храните за животни (1)

40

2003

L 099

32

 

 

32003R0701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 701/2003 на Комисията от 16 април 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2286/2002 на Съвета относно режима, приложим за вноса на някои продукти от птиче месо и яйца, произхождащи от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страните от АКТБ)

42

2003

L 101

3

 

 

32003L0031

 

 

 

Директива 2003/31/ЕО на Комисията от 11 април 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества 2,4-DB, бета-цифлутрин, цифлутрин, ипродион, линурон, малеинов хидразид и пендиметалин (1)

49

2003

L 106

9

 

 

32003R0739

 

 

 

Регламент (ЕО) № 739/2003 на Комисията от 28 април 2003 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

56

2003

L 109

7

 

 

32003R0761

 

 

 

Регламент (ЕО) № 761/2003 на Комисията от 30 април 2003 година относно одобрение на проверките за съответствие със стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Индия преди внос в Европейската общност

59

2003

L 110

6

 

 

32003D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 25 април 2003 година за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Шри Ланка (нотифицирано под номер С(2003) 1286) (1)

63

2003

L 112

10

 

 

32003D0305

 

 

 

Решение на Комисията от 2 май 2003 година за признаване по принцип на съответствието на досиетата, предоставени за подробен преглед с оглед на евентуалното включване на сулфурил флуорид, на натриев биспирибак и на paecilomyces lilacinus в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(2003) 1426) (1)

68

2003

L 113

8

 

 

32003D0308

 

 

 

Решение на Комисията от 2 май 2003 година относно изключването на металаксил от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттегляне на разрешителните, предоставени за продукти за растителна защита, които съдържат това активно вещество (нотифицирано под номер С(2003) 1421) (1)

71

2003

L 115

18

 

 

32003R0787

 

 

 

Регламент (ЕО) № 787/2003 на Комисията от 8 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти, и за дерогация от този регламент

73

2003

L 116

12

 

 

32003R0816

 

 

 

Регламент (ЕО) № 816/2003 на Комисията от 12 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2808/98 за определяне на подробни правила за прилагането на агромонетарния режим на еурото в селското стопанство

82

2003

L 117

1

 

 

32003R0808

 

 

 

Регламент (ЕО) № 808/2003 на Комисията от 12 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1)

83

2003

L 117

14

 

 

32003R0811

 

 

 

Регламент (ЕО) № 811/2003 на Комисията от 12 май 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за вътрешновидовото рециклиране на риба, заравянето и изгарянето на странични животински продукти и някои преходни мерки (1)

92

2003

L 120

3

 

 

32003R0828

 

 

 

Регламент (ЕО) № 828/2003 на Комисията от 14 май 2003 година за изменение на елементи от спецификацията на шестнайсет означения, фигуриращи в приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета относно защитата на географските указания и наименования за произход на селскостопански и хранителни продукти (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon or Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or или Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse или Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)

98

2003

L 121

3

 

 

32003R0836

 

 

 

Регламент (ЕО) № 836/2003 на Комисията от 15 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2103/2002 относно одобрение на проверките за съответствие със стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Южноафриканската република преди внос в Общността

107

2003

L 123

7

 

 

32003R0851

 

 

 

Регламент (ЕО) № 851/2003 на Комисията от 16 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3444/90 за определяне на подробни правила за предоставянето на помощи за частно складиране на свинско месо

109

2003

L 123

9

 

 

32003R0852

 

 

 

Регламент (ЕО) № 852/2003 на Комисията от 16 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо

111

2003

L 124

17

 

 

32003R0865

 

 

 

Регламент (ЕО) № 865/2003 на Комисията от 19 май 2003 година относно допълнение към приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 (Cítricos Valencianos или Cítrics Valencians)

113

2003

L 124

30

 

 

32003L0039

 

 

 

Директива 2003/39/ЕО на Комисията от 15 май 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включването на активните вещества пропинеб и пропизамид (1)

115

2003

L 125

3

 

 

32003R0871

 

 

 

Регламент (EO) № 871/2003 на Комисията от 20 май 2003 година относно постоянното разрешаване на нова добавка манганоманганов оксид в храни за животни (1)

118

2003

L 126

24

 

 

32003R0877

 

 

 

Регламент (ЕО) № 877/2003 на Комисията от 21 май 2003 година относно временно разрешение на употребата на регулатор на киселинността бензоена киселина в храните за животни (1)

120

2003

L 127

48

 

 

32003D0369

 

 

 

Решение на Комисията от 16 май 2003 година за изменение на Решение 85/377/ЕИО относно установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (нотифицирано под номер C(2003) 1557)

122

2003

L 127

58

 

 

32003D0370

 

 

 

Решение на Комисията от 21 май 2003 година за разрешаване на държавите-членки да удължат срока на временните разрешителни, които са предоставени за новите активни вещества йодосулфурон-метил-натрий, индоксакарб, S-метолахлор, вируса на ядрена полихедроза Spodoptera exigua, тепралоксидим и диметенамид-Р (нотифицирано под номер С(2003)1583) (1)

132

2003

L 131

18

 

 

32003D0380

 

 

 

Решение на Комисията от 22 май 2003 година за предоставяне на дерогация от Директива 64/433/ЕИО на Съвета на Швеция и за определяне на еквивалентни здравни условия, които да бъдат спазвани при разфасоването на прясно месо (нотифицирано под номер С(2003) 1635) (1)

134

2003

L 133

61

 

 

32003R0940

 

 

 

Регламент (ЕО) № 940/2003 на Комисията от 28 май 2003 година относно заявленията за лицензии за внос на ориз с произход от и идващ от Египет в рамките на тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 196/97 на Комисията

136

2003

L 133

87

 

 

32003D0385

 

 

 

Решение на Комисията от 28 май 2003 година за изменение за втори път на Решение 2003/56/ЕО относно здравни сертификати за внос на живи животни и продукти от животински произход от Нова Зеландия (нотифицирано под номер С(2003) 1788) (1)

137

2003

L 135

19

 

 

32003D0390

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2003 година за въвеждане на специални условия за пускане на пазара на видове аквакултури, които се считат за невъзприемчиви към някои заболявания, и на продуктите от тях (нотифицирано под номер С(2003) 1641) (1)

139

2003

L 135

25

 

 

32003D0391

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2003 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипите за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността по отношение на Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2003) 1643) (1)

146

2003

L 136

8

 

 

32003D0394

 

 

 

Решение на Комисията от 23 май 2003 година за изменение на Решение 2002/677/ЕО по отношение на програмите за контрол на зоонотична салмонела (нотифицирано под номер С(2003) 1640) (1)

148

2003

L 138

40

 

 

32003L0045

 

 

 

Директива 2003/45/ЕО на Комисията от 28 май 2003 година за изменение на Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (1)

154

2003

L 138

45

 

 

32003L0046

 

 

 

Директива 2003/46/ЕO на Комисията от 4 юни 2003 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО по отношение на някои защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

159

2003

L 138

47

 

 

32003L0047

 

 

 

Директива 2003/47/ЕО на Комисията от 4 юни 2003 година за изменение на приложения II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

161

2003

L 141

23

 

 

32003D0403

 

 

 

Решение на Съвета от 26 май 2003 година за изменение на Решение 2003/17/EO относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (1)

163

2003

L 143

23

 

 

32003L0043

 

 

 

Директива 2003/43/ЕО на Съвета от 26 май 2003 година за изменение на Директива 88/407/ЕИО за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на едрия рогат добитък

165

2003

L 143

35

 

 

32003D0422

 

 

 

Решение на Комисията от 26 май 2003 година за одобрение на Наръчника за диагностика на африканската чума по свинете (нотифицирано под номер С(2003) 1696) (1)

175

2003

L 146

1

 

 

32003R0998

 

 

 

Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета

190

2003

L 149

15

 

 

32003R1029

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1029/2003 на Комисията от 16 юни 2003 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1)

199

2003

L 151

21

 

 

32003R1040

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1040/2003 на Съвета от 11 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/97 по отношение употребата на пунктовете за спиране

202

2003

L 151

38

 

 

32003L0057

 

 

 

Директива 2003/57/ЕО на Комисията от 17 юни 2003 година за изменение на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни (1)

205

2003

L 152

8

 

 

32003R1053

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1053/2003 на Комисията от 19 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и Съвета по отношение на бързите тестове (1)

209

2003

L 154

70

 

 

32003L0062

 

 

 

Директива 2003/62/ЕО на Комисията от 20 юни 2003 година за изменение на Директиви 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от хексаконазол, клофентезин, миклобутанил и от проклораз (1)

211

2003

L 154

112

 

 

32003D0459

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юни 2003 година относно определени предпазни мерки по отношение на вируса на едрата шарка при маймуните (нотифицирано под номер С(2003) 1953) (1)

220

2003

L 155

15

 

 

32003L0060

 

 

 

Директива 2003/60/ЕO на Комисията от 18 юни 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимално допустимите граници на определени остатъци от пестициди във и по зърнените култури, хранителните продукти от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (1)

222

2003

L 156

9

 

 

32003R1082

 

 

 

Регламент (EO) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък (1)

242

2003

L 156

61

 

 

32003D0466

 

 

 

Решение на Комисията от 13 юни 2003 година за установяване на критериите за зониране и мерките, които трябва да се предприемат за официално наблюдение при съмнение или потвърждение на присъствието на инфекциозна анемия по сьомгите (ISA) (нотифицирано под номер С(2003) 1831) (1)

247

2003

L 156

74

 

 

32003D0467

 

 

 

Решение на Комисията от 23 юли 2003 година за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (нотифициранo под номер С(2003) 1925) (1)

260

2003

L 160

1

 

 

32003R1128

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1128/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 по отношение удължаването на периода за преходни мерки

265

2003

L 160

22

 

 

32003R1139

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1139/2003 на Комисията от 27 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на програмите за мониторинг и специфично рисковия материал

267

2003

L 162

19

 

 

32003R1157

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1157/2003 на Комисията от 30 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти, и за дерогиране от този регламент

278

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top