EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 02

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1973

L 083

21

 

 

31973L0046

 

 

 

Четвърта директива на Комисията от 5 декември 1972 година относно установяване на общностни методи за анализ за официален контрол на храни за животни

3

1973

L 083

35

 

 

31973L0047

 

 

 

Директива на Комисията от 5 декември 1972 година за изменение на Втора директива на Комисията от 18 ноември 1971 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни

17

1973

L 105

4

 

 

31973R1054

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1054/73 на Комисията от 18 април 1973 година за подробните правила относно помощта за копринени буби

18

1973

L 181

12

 

 

31973R1793

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1793/73 на Комисията от 2 юли 1973 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 и на Регламент (ЕИО) № 537/70 относно размера на някои сортове лалета

20

1973

L 299

1

 

 

31973R2910

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2910/73 на Съвета от 23 октомври 1973 година за изменение на Регламент № 79/65/ЕИО по отношение използването на счетоводна информация, полето на наблюдение и броя на отчетните стопанства, които следва да бъдат включени в системата за земеделска счетоводна информация на Европейската икономическа общност

22

1973

L 356

79

 

 

31973L0438

 

 

 

Директива на Съвета от 11 декември 1973 година за изменение на Директивите от 14 юни 1996 година относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни растения, семена от зърнени култури, разсад от картофи; Директивата от 30 юни 1969 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни растения и Директивите от 29 септември 1970 година относно търговията със семена от зеленчуци и за общия каталог на сортовете полски култури

25

1974

L 034

11

 

 

31974R0306

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 306/74 на Съвета от 4 февруари 1974 година относно вноса на маслиново масло от Турция

29

1974

L 056

15

 

 

31974R0468

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 468/74 на Комисията от 26 февруари 1974 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1767/68 на Комисията относно системата от минимални цени за износ в трети страни на клубено-луковици, луковици и клубени на цъфтящи растения

31

1974

L 083

13

 

 

31974R0683

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 683/74 на Комисията от 27 март 1974 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1054/73 за подробните правила относно помощта за копринени буби

32

1974

L 085

61

 

 

31974R0668

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 668/74 на Съвета от 28 март 1974 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 922/72 за определяне на общите правила за предоставяне на помощ за копринени буби

33

1974

L 163

21

 

 

31974R1516

 

 

 

Регламент (EИО) № 1516/74 на Комисията oт 18 юни 1974 година относно контрола, който държавите-членки следва да извършват на договори, сключени между производители на захар и производители на захарно цвекло

34

1974

L 168

7

 

 

31974R1579

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1579/74 на Комисията от 24 юни 1974 година относно процедурата за изчисляване на таксата върху вноса на продукти, получени от преработката на зърнени култури и ориз и предварителното фиксиране на тази такса за тези продукти и за комбинирани фуражи, произведени от зърнени култури

35

1974

L 182

1

 

 

31974R1728

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1728/74 на Съвета от 27 юни 1974 година относно координацията на изследователската работа в областта на селското стопанство

38

1974

L 288

1

 

 

31974R2681

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2681/74 на Съвета от 21 октомври 1974 година относно финансирането от Общността на разходите, извършени във връзка с доставката на земеделски продукти като помощ под формата на храни

41

1974

L 317

21

 

 

31974D0583

 

 

 

Решение на Съвета от 20 ноември 1974 година относно наблюдението на движенията на захар

43

1974

L 331

7

 

 

31974R3103

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3103/74 на Комисията от 10 декември 1974 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1579/74 относно предварителното фиксиране на таксата върху вноса на продукти, получени от преработката на зърнени култури и ориз

44

1974

L 352

41

 

 

31974L0647

 

 

 

Директива на Съвета от 9 декември 1974 година за борбата срещу листозавивачките по карамфила

46

1974

L 352

43

 

 

31974L0648

 

 

 

Директива на Съвета от 9 декември 1974 година за изменение на Директива 68/193/ЕИО относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози

48

1975

L 017

8

 

 

31975R0142

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 142/75 на Комисията от 20 януари 1975 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 616/72 относно таксите при износ на маслиново масло

50

1975

L 020

23

 

 

31975R0184

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 184/75 на Комисията от 24 януари 1975 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 относно опако в ката и представянето на луковици от нарциси

52

1975

L 061

25

 

 

31975R0584

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 584/75 на Комисията от 6 март 1975 година относно определяне на подробни правила за прилагане на системата за участие в търгове за възстановявания при износ за ориз

53

1975

L 079

17

 

 

31975R0825

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 825/75 на Комисията от 25 март 1975 година за определяне на специални подробни правила за прилагането на такси върху износа на захар

56

1975

L 091

14

 

 

31975R0949

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 949/75 на Комисията от 11 април 1975 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 относно стандартите за качество за луковиците на лилиум

62

1975

L 102

7

 

 

31975R1031

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1031/75 на Комисията от 17 април 1975 година относно определяне на събитието, при което субсидията за семената от памук става дължима и се изплаща

64

1975

L 139

27

 

 

31975R1375

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1375/75 на Комисията от 29 май 1975 година относно условията за признаване на групите на хмелопроизводители в Ирландия

65

1975

L 172

17

 

 

31975L0379

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юни 1975 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО, 64/433/ЕИО, 71/118/ЕИО, 72/461/ЕИО и 72/462/ЕИО относно срока на валидност на процедурите на Постоянния ветеринарен комитет

66

1975

L 190

35

 

 

31975D0456

 

 

 

Решение на Съвета от 15 юли 1975 година относно сключване на споразумение между Европейската икономическа общност и Република Индия във връзка със захарта от захарна тръстика

67

1975

L 196

6

 

 

31975L0444

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1975 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 66/403/ЕИО и 69/208/ЕИО относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, посадъчен материал от картофи и семена от маслодайни и влакнодайни култури

68

1975

L 202

57

 

 

31975R1997

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1997/75 на Комисията от 31 юли 1975 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1579/74 относно предварителното фиксиране на таксата върху вноса на скорбялните продукти

76

1975

L 228

26

 

 

31975L0502

 

 

 

Директива на Комисията от 25 юли 1975 година за ограничаване на търговията със семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.) до семена, които са официално сертифицирани като базови семена или сертифицирани семена

78

1975

L 281

17

 

 

31975R2728

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2728/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно помощите за производството и търговията с картофено нишесте и с картофи за производство на нишесте

79

1975

L 281

18

 

 

31975R2729

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2729/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно таксите върху вноса на смеси от зърнени култури, ориз и натрошен ориз

80

1975

L 281

20

 

 

31975R2730

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно глюкозата и лактозата

82

1975

L 282

1

 

 

31975R2759

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на свинско месо

84

1975

L 282

19

 

 

31975R2763

 

 

 

Регламент (EИО) № 2763/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за определяне на общите правила относно предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо

93

1975

L 282

49

 

 

31975R2771

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2771/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на яйца

95

1975

L 282

77

 

 

31975R2777

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно общата организация на пазара на птиче месо

103

1975

L 282

100

 

 

31975R2782

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2782/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

111

1975

L 282

104

 

 

31975R2783

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин

115

1975

L 326

1

 

 

31975R3279

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3279/75 на Съвета от 16 декември 1975 година относно стандартизиране на режима, прилаган от отделните държави-членки по отношение на вноса от страни, които не са членки, на живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина

119

1976

L 025

114

 

 

21976A0130(03)

 

 

 

Протокол № 3 относно захарта от държавите от АКТБ

122

1976

L 045

2

 

 

31976R0368

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 368/76 на Съвета от 16 февруари 1976 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2771/75 по отношение на референтния период за изчисляване на таксата и на шлюзовата цена за яйца

125

1976

L 045

3

 

 

31976R0369

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 369/76 на Съвета от 16 февруари 1976 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2777/75 по отношение на референтния период за изчисляване на таксата и на шлюзовата цена за птиче месо

126

1976

L 084

1

 

 

31976R0707

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 707/76 на Съвета от 25 март 1976 година относно признаване на организации на бубари

127

1976

L 094

19

 

 

31976R0822

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 822/76 на Комисията от 7 април 1976 година за условията и процедурите за признаване на организациите на бубарите

129

1976

L 102

1

 

 

31976L0371

 

 

 

Първа Директива на Комисията от 1 март 1976 година относно установяване на общностни методи за вземане на проби за официалния контрол на храните за животни

131

1976

L 102

8

 

 

31976L0372

 

 

 

Седма Директива на Комисията от 1 март 1976 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни

138

1976

L 130

26

 

 

31976R1155

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1155/76 на Комисията от 18 май 1976 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 316/68 относно стандартите за качество на листата от аспарагус

149

1976

L 154

11

 

 

31976R1361

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1361/76 на Комисията от 14 юни 1976 година относно определяне на някои подробни правила за възстановяванията при износ за ориз и смеси от ориз

154

1976

L 169

19

 

 

31976R1512

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1512/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно сключване на споразумение под формата на размяна на писма във връзка с член 22 от Споразумението за сътрудничество и член 15 от Временното споразумение между Европейската икономическа общност и Република Тунис и относно вноса в Общността на трици и брашно с трици с произход от Тунис

156

1976

L 169

22

 

 

31976R1513

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1513/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно вноса в Общността на трици и брашно с трици и на други отпадъци от пресяването, смилането или друга обработка на някои зърнени култури с произход от Тунис

157

1976

L 169

37

 

 

31976R1518

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1518/76 на Съвета от 24 юни 1976 година за сключване на споразумение под формата на размяна на писма относно член 21 на Споразумението за сътрудничество и член 14 на Временното споразумение между Европейската икономическа общност и Алжирска демократична и народна република относно вноса в Общността на трици и на брашно с трици с произход от Алжир

159

1976

L 169

40

 

 

31976R1519

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1519/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно вноса в Общността на трици, брашно с трици и на други отпадъци от пресяването, смилането или друга обработка на някои зърнени култури с произход от Алжир

160

1976

L 169

42

 

 

31976R1520

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1520/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно вноса на твърда пшеница с произход от Мароко

162

1976

L 169

56

 

 

31976R1526

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1526/76 на Съвета от 24 юни 1976 година относно вноса в Общността на трици, брашно с трици и на други остатъци от пресяването, от смилането или друга обработка на някои зърнени култури с произход от Мароко

163

1976

L 285

34

 

 

31976D0806

 

 

 

Решение на Комисията от 1 октомври 1976 година за определяне на допълнителни разпоредби, отнасящи се до статистическите изследвания, които държавите-членки следва да извършат с цел определяне на производствения потенциал на овощните насаждения от определени видове

165

1976

L 339

17

 

 

31976R2971

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2971/76 на Комисията от 7 декември 1976 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 315/68 и Регламент (ЕИО) № 537/70 по отношение на стандартите за качество на луковиците на Iris danfordiae и Iris reticulata

167

1976

L 340

25

 

 

31976D0894

 

 

 

Решение на Съвета от 23 ноември 1976 година за създаване на Постоянен фитосанитарен комитет

168

1976

L 340

26

 

 

31976L0895

 

 

 

Директива на Съвета от 23 ноември 1976 година относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци

169

1977

L 026

81

 

 

31977L0098

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1976 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО, 72/461/ЕИО и 72/462/ЕИО във ветеринарната област

175

1977

L 028

35

 

 

31977R0209

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 209/77 на Комисията от 31 януари 1977 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 776/73 относно регистрацията на договори и съобщаването на данни по отношение на хмела

179

1977

L 031

14

 

 

31977R0231

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 231/77 на Комисията от 2 февруари 1977 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 616/72 относно подробните правила за прилагане на възстановяванията и таксите при износ на маслиново масло

181

1977

L 047

52

 

 

31977D0144

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 1976 година относно определяне на стандартни кодове и правила относно изписване в машинно четивна форма на сведенията от изследванията на насажденията на някои видове плодни дървета и за определяне границите на производствените зони за тези изследвания

182

1977

L 048

2

 

 

31977R0338

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 338/77 на Съвета от 14 февруари 1977 година относно определяне на стандарти за качество за клубено-луковици, луковици и клубени на цъфтящи растения

192

1977

L 065

1

 

 

31977R0482

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 482/77 на Съвета от 8 март 1977 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко относно определени вина с произход от Мароко и които имат право на наименование за произход

194

1977

L 065

2

 

 

21977A0312(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Кралство Мароко относно определени вина с произход от Мароко и които имат право на наименование за произход

195

1977

L 128

1

 

 

31977R1055

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1055/77 на Съвета от 17 май 1977 година относно съхранението и движението на продукти, изкупени от интервенционна агенция

197

1977

L 142

10

 

 

31977R1180

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1180/77 на Съвета от 17 май 1977 година относно вноса в Общността на някои селскостопански продукти, произхождащи от Турция

199

1977

L 145

44

 

 

31977L0391

 

 

 

Директива на Съвета от 17 май 1977 година за въвеждане на мерки на Общността за ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и левкозата по говедата

216

1977

L 146

11

 

 

31977R1251

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1251/77 на Съвета от 17 май 1977 година относно вноса в Общността на трици, брашно с трици и на други отпадъци от пресяването, смилането или от друга обработка на зърнени култури с произход от Арабска република Египет

220

1977

L 167

8

 

 

31977R1496

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1496/77 на Комисията от 4 юли 1977 година относно съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на копринените буби

222

1977

L 169

12

 

 

31977R1516

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1516/77 на Комисията от 6 юли 1977 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 776/73 относно регистрирацията на договори и съобщаването на данни по отношение на хмела

223

1977

L 198

19

 

 

31977R1805

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1805/77 на Комисията от 4 август 1977 година относно определяне на специални правила за прилагане в сектора на говеждото и телешкото месо на Регламент (ЕИО) № 1055/77 относно съхранението и движението на продукти, изкупени от интервенционна агенция

224

1977

L 200

1

 

 

31977R1784

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1784/77 на Съвета от 19 юли 1977 година относно сертифицирането на хмела

226

1977

L 206

8

 

 

31977L0504

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юли 1977 година относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

229

1977

L 206

11

 

 

31977D0505

 

 

 

Решение на Съвета от 25 юли 1977 година относно създаване на Постоянен комитет по зоотехника

232

1977

L 209

1

 

 

31977R1868

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1868/77 на Комисията от 29 юли 1977 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

233

1977

L 257

27

 

 

31977L0629

 

 

 

Първа директива на Комисията от 28 септември 1977 година за изменение на приложенията към Директива 68/193/ЕИО на Съвета относно търговията с материал за вегетативното размножаване на лози

240

1977

L 263

1

 

 

31977R2237

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2237/77 на Комисията от 23 септември 1977 година за изменение на Регламент № 118/66/ЕИО относно формуляра на земеделски статистически отчет, използван за определяне на доходите на земеделските стопанства

242

1977

L 299

9

 

 

31977R2564

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2564/77 на Комисията от 22 ноември 1977 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1351/72 за признаване на групи от хмелопроизводители

283

1977

L 348

53

 

 

31977R2962

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2962/77 на Комисията от 23 декември 1977 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 616/72 относно подробните правила за прилагане на възстановяванията и таксите при износ на маслиново масло

284

1978

L 015

34

 

 

31978L0052

 

 

 

Директива на Съвета от 13 декември 1977 година за установяване на критерии на Общността за национални планове за ускорено ликвидиране на бруцелозата, туберкулозата и ензоотичната левкоза по говедата

285

1978

L 016

23

 

 

31978L0055

 

 

 

Директива на Съвета от 19 декември 1977 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО, 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 69/208/ЕИО, 70/458/ЕИО и 70/457/ЕИО относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни растения, семена от зърнени култури, материал за вегетативно размножаване на лози, семена от маслодайни и влакнодайни растения, семена за зеленчуци и относно общия каталог на сортовете полски култури

293

1978

L 025

58

 

 

31978D0078

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 1977 година относно някои подробни правила за прилагането на Директива 64/432/ЕИО по отношение на шапа

300

1978

L 050

1

 

 

31978R0352

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 352/78 на Съвета от 20 февруари 1978 година относно предоставянето на обезпечения, депозити и гаранции, дадени в рамките на Общата селскостопанска политика и впоследствие невъзстановени

301

1978

L 113

1

 

 

31978L0386

 

 

 

Първа Директива на Комисията от 18 април 1978 година за изменение на приложенията към Директива 66/401/EИО относно търговията със семена от фуражни култури

303

1978

L 113

13

 

 

31978L0387

 

 

 

Първа Директива на Комисията от 18 април 1978 година за изменение на приложенията към Директива 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури

315

Top