EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_010_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 010

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 082

1

 

 

31997R0515

 

 

 

Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 година относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

3

1997

L 091

13

 

 

31997D0225

 

 

 

Решение на Съвета от 10 април 1995 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария във връзка с изменения на Конвенцията от 20 май 1987 година за общ режим на транзит

19

1997

L 091

14

 

 

21997A0405(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за изменение на Конвенцията от 20 май 1987 година относно общия режим на транзит

20

1997

L 098

2

 

 

31997R0641

 

 

 

Регламент (ЕО) № 641/97 на Комисията от 14 април 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията относно правилата за прилагане (вносни мита в сектор зърнени култури) на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета

35

1997

L 101

1

 

 

31997R0669

 

 

 

Регламент (ЕО) № 669/97 на Съвета от 14 април 1997 година за въвеждане и управление на тарифни квоти и тарифни тавани на Общността, установяване на наблюдение от страна на Общността за определени риби и рибни продукти с произход от Фарьорските острови и относно дефиниране на подробни разпоредби за изменение и адаптиране на тези мерки и отмяна на Регламент (ЕО) № 1983/95

42

1997

L 105

13

 

 

31997D0269

 

 

 

Решение на Съвета от 13 март 1997 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма за митническо сътрудничество между Европейската общност и Кралство Норвегия

53

1997

L 105

15

 

 

21997A0423(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно митническо сътрудничество

55

1997

L 105

17

 

 

21997A0423(02)

 

 

 

Споразумение за митническо сътрудничество между Европейската общност и Кралство Норвегия

57

1997

L 121

13

 

 

31997D0291

 

 

 

Решение на Съвета от 26 ноември 1996 година относно сключване на Споразумение за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област между Европейската общност и Република Корея

61

1997

L 121

14

 

 

21997A0513(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Корея относно сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

62

1997

L 137

10

 

 

31997R0936

 

 

 

Регламент (ЕО) № 936/97 на Комисията от 27 май 1997 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

67

1997

L 144

6

 

 

31997R0996

 

 

 

Регламент (ЕО) № 996/97 на Комисията от 3 юни 1997 година относно отварянето и управлението на тарифни квоти при внос на обезкостени говежди гърди от код по КН 02062991

75

1997

L 144

11

 

 

31997R0997

 

 

 

Регламент (ЕО) № 997/97 на Комисията от 3 юни 1997 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1431/94, (ЕО) № 1474/95 и (ЕО) № 1251/96 относно установяване на подробни правила за прилагане на определени тарифни квоти за яйца и птиче месо и за удължаване срока на валидност на някои лицензии за тях

80

1997

L 154

14

 

 

31997R1054

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1054/97 на Комисията от 11 юни 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

82

1997

L 158

1

 

 

31997R1087

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1087/97 на Съвета от 9 юни 1997 година относно разрешаване вноса на Канарските острови на текстилни изделия и облекло, а също и на определени продукти, обект на квоти, с произход от Китай, без количествени ограничения или мерки с еквивалентен ефект

88

1997

L 169

76

 

 

31997D0403

 

 

 

Решение на Съвета от 2 юни 1997 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за добавяне на Протокол за административна взаимопомощ в митническата област към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария

90

1997

L 169

77

 

 

21997A0627(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно добавяне на протокол за административна взаимопомощ в митническата област към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария

91

1997

L 170

13

 

 

31997R1196

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1196/97 на Комисията от 27 юни 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

99

1997

L 196

31

 

 

31997R1427

 

 

 

Регламент (EО) № 1427/97 на Комисията от 23 юли 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93, установяващ разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността

101

1997

L 199

11

 

 

31997R1458

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1458/97 на Комисията от 25 юли 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

110

1997

L 200

46

 

 

31997R1482

 

 

 

Регламент № 1482/97 на Комисията от 28 юли 1997 година относно разпоредби за прилагане на Регламент № 122/96 на Съвета относно установяване на благоприятно тарифно третиране при внос на определени стоки в свободните зони на Азорските острови и Мадейра на основание на крайната им употреба

114

1997

L 204

8

 

 

31997R1509

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1509/97 на Комисията от 30 юли 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

124

1997

L 204

16

 

 

31997R1514

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1514/97 на Комисията от 30 юли 1997 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 903/90, (ЕИО) № 2699/93, (ЕО) № 1431/94, (ЕО) № 1559/94, (ЕО) № 1474/95, (ЕО) № 1866/95, (ЕО) № 1251/96, (ЕО) № 2497/96 и (ЕО) № 509/97 в секторите яйца, яйчен албумин и птиче месо

126

1997

L 222

16

 

 

31997D0541

 

 

 

Решение на Съвета от 21 май 1997 година относно сключване на Споразумение за митническо сътрудничество и взаимопомощ в митническата област между Европейската общност и Съединените американски щати

129

1997

L 222

17

 

 

21997A0812(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно административна взаимопомощ в митническата област

130

1997

L 224

5

 

 

21997A0814(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската Общност и Турция относно приравняване на митническите режими за внос в Общността на доматен концентрат с произход Турция

138

1997

L 242

1

 

 

31997R1713

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1713/97 на Комисията от 3 септември 1997 година относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определянето на понятието продукти с произход, използвано за целите на схемата за общи тарифни преференции, за да се отчете специалната ситуация на Лаос по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

144

1997

L 242

10

 

 

31997R1714

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1714/97 на Комисията от 3 септември 1997 година относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието продукти с произход, установено в рамките на Общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Камбоджа по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

153

1997

L 242

19

 

 

31997R1715

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1715/97 на Комисията от 3 септември 1997 година относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определянето на понятието продукти с произход, установено в рамките на Общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

162

1997

L 287

10

 

 

31997R2048

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2048/97 на Комисията от 20 октомври 1997 година за изменение на Регламент (ЕО) № 936/97 относно откриването и управлението на тарифни квоти за първокачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо и на Регламент (ЕО) № 996/97 относно откриването и управлението на тарифни квоти при внос на обезкостени говежди гърди от код по КН 02062991

171

1997

L 299

6

 

 

31997R2184

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2184/97 на Комисията от 3 ноември 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

172

1997

L 326

1

 

 

31997R2345

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2345/97 на Съвета от 24 ноември 1997 година относно въвеждане на намаление на тарифната ставка, приложима към вноса по тарифната квота в рамките на СТО за някои видове живи животни от рода на едрия рогат добитък

175

1997

L 329

36

 

 

31997R2382

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2382/97 на Комисията от 28 ноември 1997 година относно откриване на тарифни квоти за срок до една годна за внос на ориз с произход от Съединените американски щати, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1522/96 на Съвета

177

1997

L 345

45

 

 

31997R2510

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2510/97 на Комисията от 15 декември 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

182

1997

L 345

52

 

 

31997D0833

 

 

 

Решение на Съвета от 11 декември 1997 година за определяне на процедурата за приемане позициите на Общността в Съвместния комитет по митническия съюз, създаден с Решение № 1/95 на Съвета за асоцииране ЕО-Турция за прилагането на заключителната фаза на Митническия съюз

184

1998

L 007

3

 

 

31998R0075

 

 

 

Регламент (EО) № 75/98 на Комисията от 12 януари 1998 година за изменение на Регламент (EИО) № 2454/93 относно определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността (1)

185

1998

L 007

37

 

 

31998D0018

 

 

 

Решение на Съвета от 27 ноември 1997 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Канада за митническо сътрудничество и взаимопомощ в митническата област

208

1998

L 007

38

 

 

21998A0113(03)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Канада относно митническо сътрудничество и взаимопомощ в митническата област

209

1998

L 021

3

 

 

31998R0201

 

 

 

Регламент (ЕО) № 201/98 на Комисията от 26 януари 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

217

1998

L 025

42

 

 

31998R0260

 

 

 

Регламент (ЕО) № 260/98 на Комисията от 30 януари 1998 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1445/95 относно определяне правилата за прилагане на режима на лицензии за внос и износ в сектора на говеждото и телешкото месо, а също и на Регламенти (ЕО) № 589/96, (ЕО) № 935/97, (ЕО) № 936/97, (ЕО) № 995/97, (ЕО) № 996/97, (ЕО) № 1006/97, (ЕО) № 1042/97, (ЕО) № 1376/97, (ЕО) № 1939/97 и (ЕО) № 1940/97

219

1998

L 027

3

 

 

31998R0272

 

 

 

Регламент (ЕО) № 272/98 на Комисията от 2 февруари 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

226

1998

L 031

5

 

 

31998R0299

 

 

 

Регламент (ЕО) № 299/98 на Комисията от 5 февруари 1998 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 2351/97, премахване на преференциалното мито и възстановяване митото по Общата митническа тарифа при внос на рози с малки цветчета с произход от Мароко

229

1998

L 037

5

 

 

31998R0327

 

 

 

Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз

230

1998

L 062

19

 

 

31998R0496

 

 

 

Регламент (ЕО) № 496/98 на Комисията от 27 февруари 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

239

1998

L 062

21

 

 

31998R0497

 

 

 

Регламент (ЕО) № 497/98 на Комисията от 27 февруари 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

241

1998

L 076

29

 

 

31998R0575

 

 

 

Регламент (ЕО) № 575/98 на Комисията от 12 март 1998 година относно издаването на лицензии за внос на цял и натрошен ориз въз основа на заявления, депозирани по силата на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 327/98 (допълнителен транш за месец януари 1998 година)

243

1998

L 088

3

 

 

31998R0648

 

 

 

Регламент (ЕО) № 648/98 на Комисията от 23 март 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 327/98 относно откриване и управление на определени тарифни квоти за внос на цял и натрошен ориз

245

1998

L 096

22

 

 

31998R0696

 

 

 

Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията от 27 март 1998 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси

249

1998

L 100

49

 

 

31998R0727

 

 

 

Регламент (ЕО) № 727/98 на Комисията от 31 март 1998 година относно прекратяване на определени концесии, предвидени в Регламенти (ЕО) № 1898/97 и (ЕО) № 1899/97 относно установяване на правила за прилагането в сектора на свинското месо и съответно в секторите на птичето месо и яйцата на режима, предвиден в Регламент (ЕИО) № 3066/95 на Съвета

254

1998

L 113

1

 

 

31998R0779

 

 

 

Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета от 7 април 1998 година относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95

255

1998

L 133

12

 

 

31998R0955

 

 

 

Регламент (ЕО) № 955/98 на Комисията от 29 април 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

257

1998

L 137

9

 

 

31998R0981

 

 

 

Регламент (ЕО) № 981/98 на Комисията от 7 май 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

259

1998

L 160

20

 

 

31998R1160

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1160/98 на Комисията от 2 юни 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

261

1998

L 175

4

 

 

31998R1264

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1264/98 на Комисията от 17 юни 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

264

1998

L 175

9

 

 

31998R1266

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1266/98 на Комисията от 18 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 996/97 относно откриването и управлението на тарифни квоти при внос на обезкостени говежди гърди от код по КН 02062991

267

1998

L 187

41

 

 

31998R1396

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1396/98 на Комисията от 30 юни 1998 година относно установяване на процедури за прилагане в сектор Птиче месо на Регламент (ЕО) № 779/98 относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95

269

1998

L 188

25

 

 

31998R1406

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1406/98 на Комисията от 1 юли 1998 година относно отмяна на мерките, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 703/98 на Съвета относно суспендиране на премахването на определени отстъпки, предвидени в Регламент (ЕО) № 3066/95 относно установяването на определени отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността за определени земеделски продукти и за предвиждане на автономно и преходно адаптиране на определени земеделски отстъпки, предвидени в европейските споразумения, с оглед изпълнение на Споразумението за земеделието, сключено в рамките на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг

275

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top