EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_009_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 009

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1996

L 225

1

 

 

31996R1735

 

 

 

Регламент (EО) № 1735/96 на Комисията от 4 септември 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

3

1996

L 243

5

 

 

31996R1831

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията от 23 септември 1996 година относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

5

1996

L 276

7

 

 

31996R2058

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 10064000 за производство на хранителни изделия по код по КН 190110

17

1996

L 289

1

 

 

31996R2153

 

 

 

Регламент (EО) № 2153/96 на Съвета от 25 октомври 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно установяване на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно установяване на Митнически кодекс на Общността

21

1996

L 318

3

 

 

31996R2338

 

 

 

Регламент (EО) № 2338/96 на Комисията от 5 декември 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

22

1996

L 327

3

 

 

21996A1218(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и държавата Израел за адаптиране на режима на внос в Общността на портокали с произход от Израел

24

1996

L 327

7

 

 

31996R2398

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета от 12 декември 1996 година относно отваряне на тарифна квота за пуешкото месо с произход и внесено от Израел, предвидена в Споразумението за асоцииране и Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел

28

1996

L 327

14

 

 

31996R2402

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2402/96 на Комисията от 17 декември 1996 година за откриване и управление на определени годишни тарифни квоти за сладки картофи и нишесте от маниока

29

1996

L 333

14

 

 

31996R2449

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2449/96 на Комисията от 18 декември 1996 година относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за продукти, включени в кодове по КН 07141091, 07141099, 07149011 и 07149019 с произход от някои трети страни с изключение на Тайланд

34

1996

L 335

9

 

 

31996R2469

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2469/96 на Съвета от 16 декември 1996 година за изменение на приложението към Регламент (ЕИО) № 3911/92 на Съвета относно износа на паметници на културата

42

1996

L 338

14

 

 

31996R2491

 

 

 

Регламент (EО) № 2491/96 на Комисията от 23 декември 1996 година за изменение на Регламент (EИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

43

1996

L 338

38

 

 

31996R2494

 

 

 

Регламент (EО) № 2494/96 на Комисията от 23 декември 1996 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

45

1996

L 338

48

 

 

31996R2497

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2497/96 на Комисията от 18 декември 1996 година относно установяване на правила за прилагането в сектора на птичето месо на режима, предвиден със Споразумението за асоцииране и Временното споразумение между Европейската общност и Държавата Израел

47

1996

L 345

1

 

 

31996R2505

 

 

 

Регламент (EО) № 2505/96 на Съвета от 20 декември 1996 година за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени селскостопански и промишлени продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 3059/95 за откриване и управление на тарифните квоти на Общността за определени селскостопански и промишлени продукти (първа серия 1996 година)

53

1996

L 345

78

 

 

31996D0753

 

 

 

Решение на Съвета от 6 декември 1996 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, относно Протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

62

1996

L 345

79

 

 

21996A1231(02)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, относно Протокол № 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

63

1997

L 003

1

 

 

31997R0004

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4/97 на Комисията от 3 януари 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

72

1997

L 009

1

 

 

31997R0012

 

 

 

Регламент (EО) № 12/97 на Комисията от 18 декември 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността

74

1997

L 017

1

 

 

31997R0082

 

 

 

Регламент (EО) № 82/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 декември 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността

250

1997

L 017

28

 

 

31997R0089

 

 

 

Регламент (EО) № 89/97 на Комисията от 20 януари 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 относно определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността

256

1997

L 019

1

 

 

31997R0092

 

 

 

Регламент (ЕО) № 92/97 на Комисията от 20 януари 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

258

1997

L 048

3

 

 

31997R0286

 

 

 

Регламент (ЕО) № 286/97 на Комисията от 17 февруари 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

262

1997

L 048

5

 

 

31997R0287

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 287/97 на Комисията от 17 февруари 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

264

1997

L 053

1

 

 

31997D0126

 

 

 

Решение на Съвета от 6 декември 1996 година относно сключването на споразумение между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна

266

1997

L 060

59

 

 

31996L0100

 

 

 

Директива 96/100/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 17 февруари 1997 година за изменение на приложението към Директива 93/7/ЕИО относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка

267

1997

L 071

1

 

 

31997R0467

 

 

 

Регламент (ЕO) № 467/97 на Съвета oт 3 март 1997 година относно предвиждане на освобождаване от мита на някои фармацевтични активни субстанции с международни непатентни наименования (INN) от Световната здравна организация и на някои продукти, използвани при производство на крайни фармацевтични продукти, както и отмяна на освобождаването от мита в качеството им на фармацевтични продукти за някои субстанции по INN, чиято преимуществена употреба не е за фармацевтични цели

269

1997

L 075

7

 

 

31997R0479

 

 

 

Регламент (ЕО) № 479/97 на Комисията от 14 март 1997 година относно предвиждане на частично възстановяване на вносните мита, налагани на твърдата царевица

284

Top