EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_02_004_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
02.Митнически съюз и свободно движение на стоки
TOM 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

02.   Митнически съюз и свободно движение на стоки

TOM 004

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1987

L 256

1

 

 

31987R2658

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

3

1987

L 332

108

 

 

31987R3443

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3443/87 на Съвета от 19 октомври 1987 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма за изменение на Споразумението между Европейската икономическа Общност и Швейцарската конфедерация относно прилагането на правилата за транзит в Общността и относно прилагането на Решение № 1/87 на Общността на Съвместния комитет ЕИО-Швейцария по транзита в Общността за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация относно прилагането на правилата за транзит в Общността и допълненията към него

8

1987

L 336

14

 

 

31987R3534

 

 

 

Регламент (EИО) № 3534/87 на Комисията от 24 ноември 1987 година относно класирането на продукти в подпозиция 16.04 E от Общата митническа тарифа

9

1987

L 347

8

 

 

31987R3691

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3691/87 на Комисията oт 9 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на система на Общността за освобождаване от митни сборове

10

1987

L 347

16

 

 

31987R3692

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3692/87 на Комисията от 9 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2288/83 относно определяне на списък с биологични или химични вещества, предвидени в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване на система на Общността за освобождаване от митни сборове

18

1987

L 362

1

 

 

31987D0593

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 1987 година относно приемане от страна на Общността на приложение Д.5 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

20

1987

L 362

8

 

 

31987D0594

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 1987 година относно приемане от Общността на приложение Е.3 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

27

1987

L 362

22

 

 

31987D0595

 

 

 

Решение на Съвета от 30 ноември 1987 година относно приемане от името на Общността на Препоръката на Съвета за митническо сътрудничество от 22 май 1984 година относно използването на кодове за представяне на елементи от данни и четири от нейните приложения

41

1987

L 376

1

 

 

31987R3985

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3985/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

47

1987

L 377

49

 

 

31987R4006

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4006/87 на Комисията от 23 декември 1987 година за изменение на Протокол № 4 относно памука

53

1988

L 123

2

 

 

31988R1315

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1315/88 на Съвета oт 3 май 1988 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и Регламент (ЕИО) № 918/83 относно създаване на система на Общността за освобождаване от митни сборове

54

1988

L 161

3

 

 

31988D0355

 

 

 

Решение на Съвета от 7 юни 1988 година относно приемане от страна на Общността на приложение Б.2 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

60

1988

L 161

12

 

 

31988D0356

 

 

 

Решение на Съвета от 7 юни 1988 година относно приемане от името на общността на приложение Д.4 към Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури

69

1988

L 162

4

 

 

31988R1811

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1811/88 на Съвета от 23 юни 1988 година относно прилагане на Решение № 1/88 на Съвместния комитет ЕИО—ЕАСТ Общ транзит за изменение на допълнения I, II и III към Конвенцията от 20 май 1987 година за общ режим транзит

73

1988

L 200

10

 

 

31988R2275

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2275/88 на Комисията от 25 юли 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

74

1988

L 301

8

 

 

31988R3417

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3417/88 на Комисията от 31 октомври 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

77

1988

L 306

18

 

 

31988R3491

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3491/88 на Комисията от 9 ноември 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

79

1988

L 311

23

 

 

31988R3564

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3564/88 на Комисията от 16 ноември 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

81

1988

L 311

25

 

 

31988R3565

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3565/88 на Комисията от 16 ноември 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

83

1988

L 346

32

 

 

31988R3893

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3893/88 на Комисията от 14 декември 1988 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 2290/83 относно прилагане на разпоредбите на членове 50 — 59 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове

85

1988

L 347

54

 

 

31988R3914

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3914/88 на Комисията от 14 декември 1988 година относно аналитичните процедури, които трябва да се използват при определяне на сухото вещество, мазнините и захарното съдържание на продуктите, попадащи под код по КН 19059030

87

1988

L 347

55

 

 

31988R3915

 

 

 

Регламент (EИО) № 3915/88 на Комисията от 15 декември 1988 година за определянето на разпоредби за прилагането на член 63в от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета за установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове

88

1988

L 351

21

 

 

31988R3974

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3974/88 на Комисията от 20 декември 1988 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

90

1988

L 373

1

 

 

31988R4235

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4235/88 на Съвета от 21 декември 1988 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове

92

1989

L 023

19

 

 

31989R0184

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 184/89 на Комисията от 25 януари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

94

1989

L 025

70

 

 

31989R0213

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 213/89 на Комисията от 27 януари 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2288/83 относно определяне на списък на биологични или химични вещества съгласно член 60, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове

96

1989

L 029

11

 

 

31989R0226

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 226/89 на Комисията от 26 януари 1989 година относно процедурата за определяне на съдържанието на месо в продукти от кодове по КН 16024911, 16024913, 16024915, 16024919, 16024930 и 16024950

97

1989

L 049

18

 

 

31989R0424

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 424/89 на Комисията от 20 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

99

1989

L 051

8

 

 

31989R0440

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 440/89 на Комисията от 22 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

101

1989

L 057

16

 

 

31989R0489

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 489/89 на Комисията от 24 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

103

1989

L 060

31

 

 

31989R0548

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 548/89 на Комисията от 28 февруари 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

105

1989

L 071

17

 

 

31989R0645

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 645/89 на Комисията от 14 март 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

108

1989

L 071

20

 

 

31989R0646

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 646/89 на Комисията от 14 март 1989 година относно замяната на кодовете, определени съгласно номенклатурата на Общата митническа тарифа в сила от 31 декември 1987 година, с кодовете, определени съгласно Комбинираната номенклатура, в определени регламенти относно класирането на стоки

111

1989

L 080

21

 

 

31989R0736

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 736/89 на Комисията от 16 март 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

115

1989

L 086

25

 

 

31989R0812

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 812/89 на Комисията от 21 март 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

118

1989

L 106

25

 

 

31989R0989

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 989/89 на Комисията от 17 април 1989 година относно критериите, прилагани при класирането на анораци (включително ски якета), непромокаеми якета, ветроупорни якета и подобни артикули под кодове по КН 6101, 6102, 6201 и 6202

122

1989

L 111

39

 

 

31989D0285

 

 

 

Решение на Съвета от 13 април 1989 година относно приемане на Резолюция № 46 относно съответствието на контейнерите със стандартите за транспорт на стоки с митнически печати

123

1989

L 126

12

 

 

31989R1260

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1260/89 на Комисията от 8 май 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

125

1989

L 136

9

 

 

31989D0330

 

 

 

Решение на Съвета от 13 март 1989 година относно сключването на Втория допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

127

1989

L 136

13

 

 

31989D0331

 

 

 

Решение на Съвета от 13 март 1989 година относно сключването на Втория допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

128

1989

L 136

21

 

 

31989D0333

 

 

 

Решение на Съвета от 13 март 1989 година относно сключването на Втория допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

129

1989

L 142

7

 

 

31989D0339

 

 

 

Решение на Съвета от 3 май 1989 година относно приемане от името на Общността на препоръката от 5 юни 1962 година на Съвета за митническо сътрудничество относно митническата обработка на регистриран багаж, пренасян с железопътен транспорт, както е изменена на 21 юни 1988 година

130

1989

L 142

20

 

 

31989D0345

 

 

 

Решение на Съвета от 3 май 1989 година относно разрешаване на държавите-членки да приемат изменение на Митническата конвенция относно карнета АТА за временен внос на стоки (Конвенция АТА)

133

1989

L 156

15

 

 

31989R1584

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1584/89 на Комисията от 7 юни 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

134

1989

L 156

18

 

 

31989R1585

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1585/89 на Съвета от 7 юни 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

137

1989

L 156

20

 

 

31989R1586

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1586/89 на Комисията от 7 юни 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

139

1989

L 164

7

 

 

31989R1676

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1676/89 на Комисията от 13 юни 1989 година относно класирането на стоки под кодове 22060093 и 69111000 по Комбинираната номенклатура

141

1989

L 180

22

 

 

31989R1843

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1843/89 на Комисията от 26 юни 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2290/83 относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 50—59, 63а и 63б от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове

143

1989

L 196

5

 

 

31989R2061

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2061/89 на Комисията от 7 юли 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

145

1989

L 196

18

 

 

31989R2067

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2067/89 на Комисията от 11 юли 1989 година относно определяне на датата на прилагане в Общността на системата за сертификати за произход, предвидена в Международното споразумение за кафето от 1983 година, когато се суспендират квотите

149

1989

L 205

22

 

 

31989R2141

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2141/89 на Комисията от 14 юли 1989 година относно класирането на определени стоки под кодове 39211100 и 48101200 от Комбинираната номенклатура

150

1989

L 206

7

 

 

31989D0433

 

 

 

Решение на Съвета от 3 май 1989 година относно сключването на Третия допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

152

1989

L 206

10

 

 

31989D0434

 

 

 

Решение на Съвета от 3 май 1989 година относно сключването на Третия допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

153

1989

L 206

16

 

 

31989D0436

 

 

 

Решение на Съвета от 3 май 1989 година относно сключването на Третия допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността

154

1989

L 227

30

 

 

31989R2403

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2403/89 на Комисията от 31 юли 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

155

1989

L 273

27

 

 

31989D0526

 

 

 

Решение на Съвета от 18 септември 1989 година относно приемане от името на Общността на Резолюцията на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа относно мерките за техническа помощ за прилагане на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоките

157

1989

L 295

8

 

 

31989D0545

 

 

 

Решение на Съвета от 21 юни 1989 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно елиминирането на съществуващите и предпазване от нови количествени ограничения, влияещи върху износа, или мерките с равностоен ефект

159

1989

L 295

14

 

 

31989D0546

 

 

 

Решение на Съвета от 21 юни 1989 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно елиминирането на съществуващите и предпазване от нови количествени ограничения, влияещи върху износа, или мерките с равностоен ефект

160

1989

L 295

28

 

 

31989D0548

 

 

 

Решение на Съвета от 21 юни 1989 година относно сключването на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно елиминирането на съществуващите и предпазване от нови количествени ограничения, влияещи върху износа, или мерките с равностоен ефект

161

1989

L 310

1

 

 

31989R3171

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3171/89 на Съвета от 16 октомври 1989 година относно прилагането на Решение № 1/89 на Съвместния комитет за сътрудничество ЕИО-Египет за изменение, вследствие на въвеждането на Хармонизираната система, на Протокол № 2 относно определянето на понятието за продукти с произход и методи за административно сътрудничество

162

1989

L 310

49

 

 

31989R3172

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3172/89 на Съвета от 16 октомври 1989 година относно прилагането на Решение № 2/89 на Съвместния комитет за сътрудничество ЕИО-Египет за изменение, вследствие на присъединяването на Испания и Португалия към Европейските общности, на Протокола относно определянето на понятието за продукти с произход и методи за административно сътрудничество

163

1989

L 322

23

 

 

31989D0579

 

 

 

Решение на Съвета от 30 октомври 1989 година за изменение на правните основания на Решения 87/593/ЕИО, 87/594/ЕИО и 87/595/ЕИО

164

1989

L 337

6

 

 

31989R3470

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3470/89 на Комисията от 16 ноември 1989 година относно метода за анализ, който трябва да се използва при прилагането на допълнителна бележка 2 към глава 7 на Комбинираната номенклатура

165

1989

L 337

8

 

 

31989R3471

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3471/89 на Комисията от 17 ноември 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

167

1989

L 338

7

 

 

31989R3481

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3481/89 на Комисията от 20 ноември 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

169

1989

L 338

9

 

 

31989R3482

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3482/89 на Комисията от 20 ноември 1989 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

171

1989

L 347

1

 

 

31989R3528

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3528/89 на Съвета от 23 ноември 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

173

1989

L 351

34

 

 

31989L0608

 

 

 

Директива на Съвета от 21 ноември 1989 година относно взаимната помощ между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията, за да се осигури правилното прилагане на законодателството, свързано с ветеринарните и зоотехническите въпроси

174

1989

L 375

1

 

 

31989R3900

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3900/89 на Съвета от 4 декември 1989 година относно прилагането на Решение № 2/89 на Съвместния комитет за сътрудничество ЕИО-Тунис за изменение, вследствие на присъединяването на Испания и Португалия към Европейските общности, на Протокола относно определянето на концепцията за продукти с произход и методи за административно сътрудничество

178

1989

L 390

18

 

 

31989R4060

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4060/89 на Съвета от 21 декември 1989 година относно премахване на извършвания контрол по границите на държавите-членки в областта на шосейния и вътрешноконтиненталния воден транспорт

179

1990

L 003

9

 

 

31990R0028

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 28/90 на Комисията от 4 януари 1990 година относно класирането на определени стоки в кодове 11081100, 11081200, 11081300 и 11081400 по Комбинираната номенклатура и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1463/87

183

1990

L 008

16

 

 

31990R0048

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 48/90 на Комисията от 9 януари 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

185

1990

L 035

7

 

 

31990R0313

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 313/90 на Комисията от 5 февруари 1990 година относно класирането на стоки под код 27100069 в Комбинираната номенклатура

187

1990

L 035

9

 

 

31990R0314

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 314/90 на Комисията от 5 февруари 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

189

1990

L 056

5

 

 

31990R0542

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 542/90 на Комисията от 1 март 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

192

1990

L 071

11

 

 

31990R0650

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 650/90 на Комисията от 16 март 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

194

1990

L 105

5

 

 

31990R1012

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1012/90 на Комисията от 20 април 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

196

1990

L 116

18

 

 

31990D0216

 

 

 

Решение на Съвета от 23 април 1990 година относно сключването на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на инспекциите и формалностите при транспортирането на стоки

199

1990

L 137

5

 

 

31990R1422

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1422/90 на Комисията от 23 май 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

200

1990

L 174

25

 

 

31990R1936

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1936/90 на Комисията от 4 юли 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

202

1990

L 178

5

 

 

31990R1964

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1964/90 на Комисията от 6 юли 1990 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

204

1990

L 219

26

 

 

31990R2368

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2368/90 на Комисията от 9 август 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

207

1990

L 261

24

 

 

31990R2723

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2723/90 на Комисията от 24 септември 1990 година относно замяната на кодовете, определени на базата на номенклатурата на Общата митническа тарифа, в сила от 31 декември 1987 година, с кодове, определени на базата на Комбинираната номенклатура, в определени регламенти относно класирането на стоки

209

1990

L 292

5

 

 

31990R3044

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3044/90 на Комисията от 22 октомври 1990 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

213

1990

L 293

1

 

 

31990R3037

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 година относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност

216

1990

L 295

3

 

 

31990R3070

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3070/90 на Съвета от 22 октомври 1990 година за изменение на членове 6 и 17 от Протокола относно определянето на понятието за продукти с произход и методи за административно сътрудничество на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитското кралство Йордания

220

1991

L 037

25

 

 

31991R0316

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 316/91 на Комисията от 7 февруари 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

221

1991

L 052

7

 

 

31991R0440

 

 

 

Регламент (EИО) № 440/91 на Комисията от 25 февруари 1991 година относно класифициране на определени стоки от Комбинираната номенклатура

223

1991

L 052

9

 

 

31991R0441

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 441/91 на Комисията от 25 февруари 1991 година относно класирането на определени стоки под кодове 17041019, 17041099 и 95021010 от Комбинираната номенклатура и отмяна на Регламент (ЕИО) № 1287/83

225

1991

L 052

11

 

 

31991R0442

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 442/91 на Комисията от 25 февруари 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

227

1991

L 060

12

 

 

31991R0546

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 546/91 на Комисията от 5 март 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

230

1991

L 100

14

 

 

31991R0964

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 964/91 на Комисията от 18 април 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

232

1991

L 114

27

 

 

31991R1176

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1176/91 на Комисията от 6 май 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

234

1991

L 116

44

 

 

31991R1214

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1214/91 на Комисията от 7 май 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

237

1991

L 122

11

 

 

31991R1288

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1288/91 на Комисията от 14 март 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

239

1991

L 160

40

 

 

31991R1796

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1796/91 на Комисията от 24 юни 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

241

1991

L 193

6

 

 

31991R2080

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2080/91 на Комисията от 16 юли 1991 година относно замяна на кодовете, определени съгласно номенклатурата на Общата митническа тарифа в сила от 31 декември 1987 година, с кодовете, определени съгласно Комбинираната номенклатура в определени регламенти, отнасящи се до класирането на стоки

245

1991

L 193

16

 

 

31991R2084

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2084/91 на Комисията от 12 юли 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

249

1991

L 220

5

 

 

31991R2399

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2399/91 на Комисията от 6 август 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

251

1991

L 233

9

 

 

31991R2507

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2507/91 на Комисията от 20 август 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

253

1991

L 241

43

 

 

31991D0453

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юли 1991 година относно създаване на Консултативен комитет по митническите въпроси и непрякото данъчно облагане

256

1991

L 291

12

 

 

31991R3085

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3085/91 на Комисията от 21 октомври 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2275/88 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

259

1991

L 318

1

 

 

31991R3356

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3356/91 на Съвета от 7 ноември 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 4060/89 относно премахването на контрола, осъществяван на границите на държавите членки в сферата на шосейния транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища

260

1991

L 318

3

 

 

31991R3357

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3357/91 на Съвета от 7 ноември 1991 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове

262

1991

L 321

1

 

 

31991R3402

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3402/91 на Съвета от 19 ноември 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и Регламент (ЕИО) № 2915/79 за определяне на групите продукти и специалните разпоредби относно изчисляване на налозите върху млякото и млечните продукти

266

1991

L 321

23

 

 

31991R3411

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3411/91 на Комисията от 21 ноември 1991 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 964/91 относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

269

1991

L 325

6

 

 

31991R3425

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3425/91 на Комисията от 25 ноември 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

270

1991

L 344

62

 

 

31991R3640

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3640/91 на Комисията от 13 декември 1991 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура

272

1991

L 345

1

 

 

31991R3579

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3579/91 на Съвета от 25 ноември 1991 година относно прилагането на Решение № 3/91 на Съвместния комитет за сътрудничество ЕИО-Йордания за изменение, вследствие на въвеждането на Хармонизираната система, на Протокол № 2 относно определянето на концепцията за продукти с произход и методи за административно сътрудничество

274

1991

L 345

49

 

 

31991R3580

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3580/91 на Съвета от 25 ноември 1991 година относно прилагането на Решение № 4/91 на Съвместния комитет за сътрудничество ЕИО-Йордания за изменение, вследствие на присъединяването на Испания и Португалия към Европейските общности, на Протокола относно определянето на концепцията за продукти с произход и методи за административно сътрудничество

275

1991

L 348

1

 

 

31991R3648

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3648/91 на Съвета от 11 декември 1991 година относно определяне на методите за използване на форма 302 и отмяна на Регламент (ЕИО) № 3690/86 относно премахването, в рамките на Конвенцията ТИР, на митническите формалности при излизане от държава-членка на границата между две държави-членки и Регламент (ЕИО) № 4283/88 относно премахването на някои формалности при излизане, когато се касае за вътрешни граници на Общността — въвеждане на общи гранични постове

276

Top