EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_01_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
01.Общи, финансови и институционални въпроси
TOM 08

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

01.   Общи, финансови и институционални въпроси

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1963

P 012

139

 

 

31963D0032

 

 

 

Решение на Съвета от 18 декември 1962 година относно определяне на органа по назначаването и за Комисията за контрол

3

1963

P 130

2303

 

 

31963D0491

 

 

 

Решение от 10 юли 1963 година относно определяне на институцията, отговорна за изплащане на суми по социални помощи, предвидени в пенсионната схема (63/46/Евратом)

4

1967

P 187

1

 

 

31967R0422

 

 

 

Регламент № 422/67/ЕИО, 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 година за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на Европейските общности

6

1967

P 187

6

 

 

31967R0423

 

 

 

Регламент № 423/67/ЕИО, 6/67/ЕВРАТОМ на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са били назначени за членове на Единната комисия на европейските общности

11

1968

L 056

1

 

 

31968R0259

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

12

1968

L 056

8

 

 

31968R0260

 

 

 

Регламент (EИО, EВРАТОМ, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

165

1968

L 057

1

 

 

31968R0261

 

 

 

Регламент (EИО, Евратом, EОВС) № 261/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година за изменение на Регламент № 423/67/EИО, 6/67/Eвратом на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са назначени за членове на Единната комисия на Европейските общности

168

1968

L 088

1

 

 

31968R0421

 

 

 

Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 421/68 на Съвета от 5 април 1968 година за изменение на Регламент № 423/67/EИО, 6/67/Eвратом на Съвета от 25 юли 1967 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са назначени за членове на Единната комисия на Европейските общности

169

1969

L 074

1

 

 

31969R0549

 

 

 

Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 година относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

170

1969

L 235

1

 

 

31969R1826

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 1826/69 на Съвета от 15 септември 1969 година относно определяне на формата на пасавана, издаван на членове и служители на институциите

172

1970

L 238

1

 

 

31970R2163

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, Евратом) № 2163/70 на Съвета от 27 октомври 1970 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, 5/67/Eвратом за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на Европейските общности

177

1971

L 080

1

 

 

31971R0723

 

 

 

Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 723/71 на Съвета от 30 март 1971 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, 5/67/Eвратом за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на Европейските общности

179

1972

L 149

3

 

 

31972R1370

 

 

 

Регламент (EВРАТОМ, EОВС, EИО) № 1370/72 на Съвета от 27 юни 1972 година за изменение на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

181

1972

L 272

6

 

 

31972R2531

 

 

 

Регламент (EВРАТОМ, EОВС, EИО) № 2531/72 на Съвета от 4 декември 1972 година за изменение на Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

182

1972

L 272

7

 

 

31972R2532

 

 

 

Регламент (ЕВРАТОМ, ЕОВС, ЕИО) № 2532/72 на Съвета от 4 декември 1972 година за изменение на Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, втори параграф на член 13 и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

183

1973

L 055

4

 

 

31973R0559

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 559/73 на Съвета от 26 февруари 1973 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

184

1973

L 155

6

 

 

31973R1544

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 1544/73 на Съвета от 4 юни 1973 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 относно определяне на условията и реда за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

185

1973

L 155

7

 

 

31973R1545

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 1545/73 на Съвета от 4 юни 1973 година за изменение на Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 549/69 на Съвета относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

186

1973

L 155

8

 

 

31973R1546

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 1546/73 на Съвета от 4 юни 1973 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Eвратом за определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности

187

1976

L 015

1

 

 

31976R0142

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 142/76 на Съвета от 20 януари 1976 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Eвратом относно определяне възнагражденията на председателя и членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности

189

1976

L 038

1

 

 

31976R0300

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 година за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това

190

1977

L 066

1

 

 

31977R0495

 

 

 

Регламент (EИО, EВРАТОМ, EОВС) № 495/77 на Съвета от 8 март 1977 година за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размера и условията за получаването му

192

1977

L 268

1

 

 

31977R2290

 

 

 

Регламент (EИО, EВРАТОМ, EОВС) № 2290/77 на Съвета от 18 октомври 1977 година за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата

194

1978

L 119

7

 

 

31978R0913

 

 

 

Регламент (EВРАТОМ, EОВС, EИО) № 913/78 на Съвета от 2 май 1978 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

198

1979

L 315

1

 

 

31979R2764

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 2764/79 на Съвета от 6 декември 1979 година за изменение на Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на възнаграждение за работа на смени, и размера и условията за това

199

1981

L 142

1

 

 

31981R1416

 

 

 

Регламент (EВРАТОМ, EОВС, EИО) № 1416/81 на Съвета от 19 май 1981 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 2290/77 за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата и Регламент № 422/67/EИО, 5/67/Eвратом за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности

200

1981

L 386

4

 

 

31981R3822

 

 

 

Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 3822/81 на Съвета от 15 декември 1981 година за изменение на Регламент № 422/67/EИО, № 5/67/Eвратом, относно определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности, Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 1240/70, относно определяне на възнагражденията на бивши членове на Комисията на Европейските общности, службата на които е приключила на 1 юли 1970 година, Регламент № 423/67/EИО, № 6/67/Eвратом, относно определяне на възнагражденията на членовете на Комисиите на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и на Висшия орган, които не са били назначени за членове на Единната комисия на Европейските общности, и Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 2290/77, относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата

203

1982

L 228

4

 

 

31982R2151

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 2151/82 на Съвета от 28 юли 1982 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

205

1982

L 228

5

 

 

31982R2152

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 2152/82 на Съвета от 28 юли 1982 година за изменение на Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 549/69 за определяне на категориите длъжностни лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола относно привилегиите и имунитетите на Общностите

206

1985

L 335

59

 

 

31985R3519

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 3519/85 на Съвета от 12 декември 1985 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 за определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

207

1985

L 335

60

 

 

31985R3520

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 3520/85 на Съвета от 12 декември 1985 година за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 за определяне на категориите длъжностни лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

208

1987

L 124

6

 

 

31987R1307

 

 

 

Регламент (EВРАТОМ, EОВС, EИО) № 1307/87 на Съвета от 11 май 1987 година за изменение на Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за получаването им

209

1988

L 011

31

 

 

31988R0091

 

 

 

Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 91/88 на Комисията от 13 януари 1988 година относно определяне на разпоредбите за прилагане на член 28а, параграф 2 от Условията за работа на другите служители

210

1988

L 356

1

 

 

31988R4045

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 4045/88 на Съвета от 19 декември 1988 година за определяне на възнагражденията на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд на Европейските общности

215

1988

L 356

57

 

 

31988R4063

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 4063/88 на Комисията от 21 декември 1988 година за установяване на разпоредби за прилагане на член 46а от Условията за работа на персонала на Европейския център за развитие на професионалното обучение

216

1988

L 356

58

 

 

31988R4064

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 4064/88 на Комисията от 21 декември 1988 година за определяне на разпоредби за прилагане на член 46а от Условията за работа на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

217

1991

L 222

1

 

 

31991R2426

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 2426/91 на Съвета от 29 юли 1991 година за изменение на Регламент 422/67/ЕИО, 5/67/Евратом относно определяне на възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности и председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд и на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 за определяне възнагражденията на членовете на Сметната палата

218

1992

L 117

1

 

 

31992R1084

 

 

 

Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ, ЕОВС) № 1084/92 на Съвета от 28 април 1992 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом за определяне на възнагражденията на председателя и на членовете на Комисията, председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности и председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд и на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 за определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата

221

1992

L 383

4

 

 

31992R3762

 

 

 

Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 3762/92 на Съвета от 21 декември 1992 година за адаптиране на сумите за възстановяване на представителните и специалните служебни разходи на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности и на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд

223

1994

L 335

5

 

 

31994R3162

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 3162/94 на Съвета от 19 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) относно определяне на условията и процедурата за прилагане данъка в полза на Европейските общности

224

1994

L 335

6

 

 

31994R3163

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 3163/94 на Съвета от 19 декември 1994 година за изменение на Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

225

1995

L 085

1

 

 

31995R0838

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 838/95 на Съвета от 10 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1826/69 за определяне на формата на пасаваните, които се издават на членове и служители на институциите

226

1995

L 085

10

 

 

31995R0840

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ, ЕОВС) № 840/95 на Съвета от 10 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата

234

1997

L 301

1

 

 

31997R2190

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 2190/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

235

1997

L 301

3

 

 

31997R2191

 

 

 

Регламент (ЕОВС, ЕО, ЕВРАТОМ) № 2191/97 на Съвета от 30 октомври 1997 година за изменение на Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, втори параграф на член 13, и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

237

1998

L 166

1

 

 

31998R1197

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 1197/98 на Съвета от 5 юни 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

239

1998

L 166

3

 

 

31998R1198

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 1198/98 на Съвета от 5 юни 1998 година за изменение на Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф, и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

241

1998

L 307

3

 

 

31998R2459

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 2459/98 на Съвета от 12 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности

242

1998

L 307

5

 

 

31998R2461

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 2461/98 на Съвета от 12 ноември 1998 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за получаване

243

1998

L 347

1

 

 

31998R2778

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 2778/98 на Съвета от 17 декември 1998 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности и на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд

244

1999

L 021

1

 

 

31999R0183

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕОВС, Евратом) № 183/1999 на Съвета от 25 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 840/95 за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата

246

2002

L 197

53

 

 

32002D0620

 

 

 

Решение на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските Общности, на Сметната Палата, на Икономическия и Социален Комитет, на Комитета на Регионите и на Европейския Омбудсман от 25 юли 2002 година относно създаването на Служба за подбор на персонал на Европейските общности

247

2002

L 197

56

 

 

32002D0621

 

 

 

Решение на Генералните Секретари на Европейския Парламент, на Съвета и на Комисията, на Секретаря на Съда на Европейските Общности, на Генералните Секретари на Сметната Палата, на Икономическия и Социален Комитет и на Комитета на Регионите и на Представителя на Европейския Омбудсман от 25 юли 2002 година относно организацията и работата на Службата за подбор на персонал на Европейските общности

249

2002

L 264

13

 

 

32002R1749

 

 

 

Регламент (EО, ЕВРАТОМ) № 1749/2002 на Съвета от 30 септември 2002 година за изменение на Регламент (Eвратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф, и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите

253

2002

L 264

15

 

 

32002R1750

 

 

 

Регламент (EО, ЕВРАТОМ) № 1750/2002 на Съвета от 30 септември 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО, Eвратом, ЕОВС) № 260/68 относно установяването на условията и процедурата за прилагането на данъка в полза на Европейските общности

255

2003

L 011

1

 

 

32003R0058

 

 

 

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността

256

2003

L 160

72

 

 

32003D0479

 

 

 

Решение на Съвета от 16 юни 2003 година относно правилата, приложими за националните експерти и военния персонал, командирован в Генералния секретариат на Съвета, и отменящо решенията от 25 юни 1997 година и 22 март 1999 година, и Решения 2001/41/ЕО и 2001/496/ ОВППС

264

2003

L 183

40

 

 

32003D0524

 

 

 

Решение на Комисията от 6 ноември 2002 година относно създаване на Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург

273

2004

L 005

85

 

 

32004D0020(01)

 

 

 

Решение на Комисията от 23 декември 2003 година за създаване на Изпълнителна агенция Интелигентна енергия за управление на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета

278

2004

L 067

1

 

 

32004R0401

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 401/2004 на Съвета от 23 февруари 2004 година относно въвеждането по повод на присъединяването на Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения на специални временни мерки за набиране на длъжностни лица на Европейските общности

280

2004

L 161

14

 

 

32004R0858

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 858/2004 на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на условията за отпускане и размера на помощите, предвидени в член 56в от Правилника за длъжностните лица, които могат да бъдат отпускани за компенсация на труд в особено вредни условия

282

2004

L 161

23

 

 

32004R0859

 

 

 

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 859/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 495/77 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размерът и условията за това

285

2004

L 161

26

 

 

32004R0860

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 860/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавка за работа на смени, и размера и условията за това

286

2004

L 243

23

 

 

32004R1292

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1292/2004 на Съвета от 30 април 2004 година за изменение на Регламенти № 422/67/EИО, № 5/67/Евратом относно определянето на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря в Съда на европейските общности, както и на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд

287

2004

L 243

26

 

 

32004R1293

 

 

 

Регламент (ЕО, EВРАТОМ) № 1293/2004 на Съвета от 30 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне възнагражденията на членовете на Сметната палата

290

2004

L 297

6

 

 

32004R1653

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 година относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността

292

2004

L 310

9

 

 

32004D0676

 

 

 

Решение на Съвета от 24 септември 2004 година относно правилник за персонала на Европейската агенция по отбрана

303

2004

L 310

64

 

 

32004D0677

 

 

 

Решение на Съвета от 24 септември 2004 година относно Правилника, приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската агенция по отбрана

358

2004

L 369

73

 

 

32004D0858

 

 

 

Решение на Комисията от 15 декември 2004 година за създаване на изпълнителна агенция, наречена Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване, за управление на дейността на Общността в областта на общественото здравеопазване съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета

366

2005

L 033

1

 

 

32005R0202

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 202/2005 на Съвета от 18 януари 2005 година за изменение на Регламенти 422/67/EИО и № 5/67/Евратом относно определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности, както и на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд

369

2005

L 037

14

 

 

32005D0118

 

 

 

Решение на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските Общности, на Сметната Палата, на Европейския Икономически и Социален Комитет, на Комитета на Регионите и на Омбудсмана от 26 януари 2005 година за създаването на Европейско училище по администрация

371

2005

L 037

17

 

 

32005D0119

 

 

 

Решение на генералните секретари на Европейския Парламент, на Съвета, на Комисията, на съда на Европейските общности, на сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на представителя на Европейския омбудсман от 26 януари 2005 година за организацията и функционирането на Европейското училище по администрация

374

2005

L 153

32

 

 

32005D0442

 

 

 

Решение на Съвета от 30 май 2005 година за коригиране на надбавките, предвидени в Решение 2003/479/ЕО относно правилата, приложими за националните експерти и военния персонал, командирован в генералния секретариат на Съвета

378

2005

L 293

10

 

 

32005R1821

 

 

 

Регламент (ЕO) № 1821/2005 на Комисията от 8 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 по отношение на длъжностите на счетоводители на изпълнителни агенции

379

2005

L 317

1

 

 

32005R1972

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1972/2005 на Съвета от 29 ноември 2005 година относно коригиране от 1 юли 2005 година на процента на вноската в пенсионната схема на длъжностни лица и други служители на Европейските общности

380

2005

L 337

7

 

 

32005R2104

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 2104/2005 на Съвета от 20 декември 2005 година за коригиране, считано от 1 юли 2005 година, на заплатите към пенсиите на длъжностни лица в сравнение с други служители на Европейските общности към коефициентите за корекция, приложени към тях

381

2006

L 005

15

 

 

32006D0006

 

 

 

Решение на Съвета от 12 декември 2005 година за приемане на правила относно определяне на процедура за предоставянето на финансова помощ за допълване на пенсията на преживелия съпруг, който страда от тежко или продължително заболяване, или е инвалид

388

2006

L 187

32

 

 

32006D0471

 

 

 

Решение на Съвета от 27 юни 2006 година за коригиране на надбавките, предвидени в Решение 2003/479/ЕО относно правилата, приложими за националните експерти и военния персонал, командировани в генералния секретариат на Съвета

390

2006

L 194

1

 

 

32006R1066

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1066/2006 на Съвета от 27 юни 2006 година за актуализиране от 1 юли 2006 година на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в държавите-членки

391

2006

L 194

3

 

 

32006R1067

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1067/2006 на Съвета от 27 юни 2006 година за актуализиране на корекционните коефициенти, прилагани към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности

393

2006

L 279

27

 

 

32006D0681

 

 

 

Решение на Комисията от 10 октомври 2006 година за актуализиране на корекционните коефициенти, прилагани от 1 август, 1 септември, 1 октомври, 1 ноември и 1 декември 2005 година и от 1 януари 2006 година към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности, на служба в трети страни

394

2006

L 335

5

 

 

32006R1760

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1760/2006 на Съвета от 28 ноември 2006 година за въвеждане на специални временни мерки за назначаване на длъжностни лица за Европейските общности във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

397

2006

L 360

61

 

 

32006R1873

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1873/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това

398

2006

L 367

25

 

 

32006R1945

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1945/2006 на Съвета от 11 декември 2006 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 495/77 за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за редовно изпълнение на задължения по дежурство, както и размера и условията за получаването му

399

2006

L 397

6

 

 

32006R1895

 

 

 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1895/2006 на Съвета от 19 декември 2006 година за коригиране, считано от 1 юли 2006 година, на заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности и корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

400

Top