Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_10000_2016_REV_1

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията - Приета от Съвета на 18 юли 2016 г.

ST 10000 2016 REV 1 - 2013/0297 (OLP)

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.