EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PE_6_2020_REV_1

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2012/2002 НА СЪВЕТА С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И НА ДЪРЖАВИТЕ, ВОДЕЩИ ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЮЗА, КОИТО СА СЕРИОЗНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ТЕЖКА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

PE 6 2020 REV 1