EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e3bf8a26-2c70-4a0a-b04f-d87f7246cb1f

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти , от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (текст от значение за ЕИП)