EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:215:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 215, 23 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 215

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
23 август 2018 г.


Съдържание

 

III   Други актове

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 216/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1154]

1

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 217/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1155]

3

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 218/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1156]

4

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 219/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1157]

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 220/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1158]

7

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 221/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1159]

8

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 222/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1160]

10

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 223/2016 от 2 декември 2016 г. за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1161]

12

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 224/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1162]

14

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 225/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1163]

15

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 226/2016 от 2 декември 2016 г. за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1164]

17

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 227/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1165]

18

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 228/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1166]

19

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 229/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1167]

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 230/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1168]

22

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 231/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1169]

24

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 232/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1170]

26

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 233/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1171]

28

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 234/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1172]

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 235/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1173]

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 236/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1174]

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 237/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1175]

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 238/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1176]

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 239/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1177]

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 240/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1178]

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 241/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение Х (Услуги най-общо) към Споразумението за ЕИП [2018/1179]

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 242/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП [2018/1180]

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 245/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1181]

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 246/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1182]

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 247/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1183]

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 248/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1184]

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 249/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1185]

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 250/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1186]

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 251/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1187]

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 252/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1188]

50

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 253/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП [2018/1189]

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 254/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2018/1190]

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 255/2016 от 2 декември 2016 година за изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино) към Споразумението за ЕИП [2018/1191]

53

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 216/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1154]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1101 на Комисията от 5 юли 2016 г. за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федералните провинции Райнланд-Пфалц и Саарланд и на административните окръзи Арнсберг, Детмолд и Мюнстер в Германия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от рибите и аквакултурните животни. Законодателството по тези въпроси не се прилага по отношение на Исландия, както е посочено в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Исландия.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси. Законодателството относно ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 80 (Решение 2004/558/ЕО на Комисията) от част 4.2 на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 D 1101: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1101 на Комисията от 5 юли 2016 г. (ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 51)“.

Член 2

Текстът на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1101 на норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 51.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 217/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1155]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1235 на Комисията от 26 юли 2016 г. за разрешаване на една лаборатория в Република Корея да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно живи животни, различни от рибите и аквакултурните животни. Законодателството по тези въпроси не се прилага по отношение на Исландия, както е посочено в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Исландия.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси. Законодателството относно ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 101 (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/423 на Комисията) в част 4.2 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„102.

32016 D 1235: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1235 на Комисията от 26 юли 2016 г. за разрешаване на една лаборатория в Република Корея да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (ОВ L 202, 28.7.2016 г., стр. 43).

Този акт не се прилага за Исландия.“

Член 2

Текстът на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1235 на норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, е автентичен.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 202, 28.7.2016 г., стр. 43.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 218/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1156]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1100 на Комисията от 5 юли 2016 г. за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса по отношение на СЕГ на Коста Рика, Германия, Литва, Намибия и Испания (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси. Законодателството относно ветеринарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 49 (Решение 2007/453/ЕО на Комисията) от част 7.2 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 D 1100: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1100 на Комисията от 5 юли 2016 г. (ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 47).“

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1100 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. (*1)

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 47.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 219/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1157]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на Комисията от 22 октомври 2015 г. за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на ветеринарните въпроси, фуражите и хранителните продукти. Законодателството в областта на ветеринарните въпроси, фуражите и хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е уточнено в секторните адаптации на приложение I и в уводната част към глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложения I и II към Споразумението за ЕИП следва да бъдат изменени по съответния начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 11 (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета) от част 1.1 на глава I се вмъква следната точка:

„11а.

32015 D 1918: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на Комисията от 22 октомври 2015 г. за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 280, 24.10.2015 г., стр. 31)“.

2.

След точка 31й (Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II се вмъква следната точка:

„31йа.

32015 D 1918: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на Комисията от 22 октомври 2015 г. за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 280, 24.10.2015 г., стр. 31)“.

Член 2

След точка 54щщщи (Директива (ЕС) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„54щщщиа.

32015 D 1918: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на Комисията от 22 октомври 2015 г. за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 280, 24.10.2015 г., стр. 31)“.

Член 3

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 280, 24.10.2015 г., стр. 31.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 220/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1158]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/842 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 167/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното и търговското наименование на кокцидиостатик (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1щщщщм (Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията) от глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„, изменен със:

32016 R 0842: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/842 на Комисията от 27 май 2016 г. (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 47).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/842 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 47.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/8


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 221/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1159]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/895 на Комисията от 8 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното за препарат от Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) и Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) като фуражна добавка за кокошки носачки и декоративни риби (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) и за изменение на регламенти (ЕО) № 1444/2006, (ЕС) № 333/2010 и (ЕС) № 184/2011 по отношение на притежателя на разрешението (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/898 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis (ATCC 53757) и неговата протеаза (ЕС 3.4.21.19) като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки, както и за декоративни птици (притежател на разрешението Novus Europe S.A./N.V.) (4) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаването на употребата на 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (5) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(6)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/900 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на бензоена киселина като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(7)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(8)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 1щщщщщг (Регламент (ЕО) № 1290/2008 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 0895: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/895 на Комисията от 8 юни 2016 г. (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 1).“

2.

В точка 1щщщ (Регламент (ЕО) № 1444/2006 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 0897: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 г. (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 7).“

3.

В точка 2в (Регламент (ЕС) № 333/2010 на Комисията) и точка 2х (Регламент (ЕС) № 184/2011 на Комисията) се добавя следното:

„, изменен със:

32016 R 0897: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 г. (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 7).“

4.

След точка 163 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/329 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„164.

32016 R 0896: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/896 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на железни натриеви тартарати като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 3).

165.

32016 R 0897: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/897 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) като фуражна добавка за кокошки носачки и декоративни риби (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) и за изменение на регламенти (ЕО) № 1444/2006, (ЕС) № 333/2010 и (ЕС) № 184/2011 по отношение на притежателя на разрешението (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 7).

166.

32016 R 0898: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/898 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis (ATCC 53757) и неговата протеаза (ЕС 3.4.21.19) като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки, както и за декоративни птици (притежател на разрешението Novus Europe S.A./N.V.) (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 11).

167.

32016 R 0899: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/899 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаването на употребата на 6-фитаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), като фуражна добавка за всички видове домашни птици и всички видове свине (с изключение на прасенца сукалчета) (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 15).

168.

32016 R 0900: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/900 на Комисията от 8 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на бензоена киселина като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 18).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/895, (ЕС) 2016/896, (ЕС) 2016/897, (ЕС) 2016/898, (ЕС) 2016/899 и (ЕС) 2016/900 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 152, 9.6.2016 г., стр. 18.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/10


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 222/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1160]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/972 на Комисията от 17 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/973 на Комисията от 17 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на цинков бислизинат като фуражна добавка за всички видове животни (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 на Комисията от 21 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8, произведена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6, произведена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), като фуражна добавка за кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (3), следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1007 на Комисията от 22 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на амониев хлорид като фуражна добавка за преживни животни, различни от агнета за угояване, и за котки и кучета (притежател на разрешителното Latochema Co. Ltd) (4), следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(5)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(6)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 168 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/900 на Комисията) от глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се вмъкват следните точки:

„169.

32016 R 0972: Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/972 на Комисията от 17 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicumKCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 18).

170.

32016 R 0973: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/973 на Комисията от 17 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на цинков бислизинат като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 21).

171.

32016 R 0997: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 на Комисията от 21 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8, произведена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6, произведена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), като фуражна добавка за кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd) (ОВ L 164, 22.6.2016, стр. 4).

172.

32016 R 1007: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1007 на Комисията от 22 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на амониев хлорид като фуражна добавка за преживни животни, различни от агнета за угояване, и за котки и кучета (притежател на разрешителното Latochema Co. Ltd) (ОВ L 165, 23.6.2016, стр. 10).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/972, (ЕС) 2016/973, (ЕС) 2016/997 и (ЕС) 2016/1007 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 164, 22.6.2016 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 10.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/12


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 223/2016

от 2 декември 2016 г.

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1161]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на Комисията от 6 юли 2016 г. за разрешаване на употребата на цинков ацетат дихидрат, безводен цинков хлорид, цинков оксид, цинков сулфат хептахидрат, цинков сулфат монохидрат, цинков хелат на аминокиселинен хидрат, цинков хелат на протеинови хидролизати, цинков хелат на глицинов хидрат (твърд) и цинков хелат на глицинов хидрат (течен) като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003, (ЕО) № 479/2006, (ЕС) № 335/2010 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 991/2012 и (ЕС) № 636/2013 (1), следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 1щр (Регламент (ЕО) № 1334/2003 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 1095: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на Комисията от 6 юли 2016 г. (ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 7)“.

2.

В точка 1щща (Регламент (ЕО) № 479/2006 на Комисията), точка 2щщщщщй (Регламент (ЕС) № 335/2010 на Комисията), 60 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 991/2012 на Комисията) и 94 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 636/2013 на Комисията) се добавя следното:

„изменен със:

32016 R 1095: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на Комисията от 6 юли 2016 г. (ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 7)“.

3.

След точка 172 (Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1007 на Комисията) се вмъква следната точка:

„173.

32016 R 1095: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на Комисията от 6 юли 2016 г. за разрешаване на употребата на цинков ацетат дихидрат, безводен цинков хлорид, цинков оксид, цинков сулфат хептахидрат, цинков сулфат монохидрат, цинков хелат на аминокиселинен хидрат, цинков хелат на протеинови хидролизати, цинков хелат на глицинов хидрат (твърд) и цинков хелат на глицинов хидрат (течен) като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003, (ЕО) № 479/2006, (ЕС) № 335/2010 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 991/2012 и (ЕС) № 636/2013 (ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 7)“.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 182, 7.7.2016 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 224/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1162]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1220 на Комисията от 26 юли 2016 г. за разрешаване на употребата на L-треонин, получен от Escherichia coli, като фуражна добавка за всички видове животни (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фуражите. Законодателството относно фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 173 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1095 на Комисията) от глава II от приложение I към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„174.

32016 R 1220: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1220 на Комисията от 26 юли 2016 г. за разрешаване на употребата на L-треонин, получен от Escherichia coli, като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 201, 27.7.2016 г., стр. 11)“.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1220 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 201, 27.7.2016 г., стр. 11.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/15


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 225/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП [2018/1163]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно фитосанитарните въпроси. Законодателството относно фитосанитарните въпроси не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава III от приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Следното тире се добавя в точки 2 (Директива 66/401/ЕИО на Съвета), 3 (Директива 66/402/ЕИО на Съвета), 11 (Директива 2002/54/ЕО на Съвета), 12 (Директива 2002/55/ЕО на Съвета) и 13 (Директива 2002/57/ЕО на Съвета):

„—

32016 L 0317: Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. (ОВ L 60, 5.3.2016 г., стр. 72).“

2.

В точка 36 (Решение 2004/842/ЕО на Комисията) се добавя следния текст:

„, изменено със:

32016 D 0320: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 03 март 2016 г. (ОВ L 60, 5.3.2016 г., стр. 88).“

Член 2

Текстовете на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 60, 5.3.2016 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2016 г., стр. 88.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/17


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 226/2016

от 2 декември 2016 г.

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1164]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 45щф (Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията) от глава I на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0427: Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1)“.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/427 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 227/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1165]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1718 на Комисията от 20 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 по отношение на емисиите от тежки превозни средства във връзка с разпоредбите за изпитването чрез преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) и процедурата за изпитване на надеждността на резервните устройства за контрол на замърсяването (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 45щщл (Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията) от глава I на приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1718: Регламент (ЕС) № 2016/1718 на Комисията от 20 септември 2016 г. (ОВ L 259, 27.9.2016 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1718 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 г.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 259, 27.9.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 228/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1166]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/1933 на Комисията от 27 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на полициклични ароматни въглеводороди в какаови влакна, чипс от банан, хранителни добавки, сушени билки и сушени подправки (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава ХII, точка 54щщщщ (Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавят следните тирета:

„—

32015 R 1933: Регламент (ЕС) 2015/1933 на Комисията от 27 октомври 2015 г. (ОВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 11),

32015 R 1940: Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 г. (ОВ L 283, 29.10.2015 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) 2015/1933 и (ЕС) 2015/1940 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 283, 29.10.2015 г., стр. 3.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 229/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1167]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1244 на Комисията от 28 юли 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества от група, свързана с алфа,бета-ненаситена структура (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава ХII, точка 54щщщщт (Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1244: Регламент (ЕС) 2016/1244 на Комисията от 28 юли 2016 г. (ОВ L 204, 29.7.2016 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1244 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 204, 29.7.2016 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 230/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1168]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/854 на Комисията от 30 май 2016 г. за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/862 на Комисията от 31 май 2016 г. относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 54щщщщщп (Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 0854: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/854 на Комисията от 30 май 2016 г. (ОВ L 142, 31.5.2016 г., стр. 5).“

2.

След точка 111 (Регламент (ЕС) 2016/372 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„112.

32016 R 0854: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/854 на Комисията от 30 май 2016 г. за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 (ОВ L 142, 31.5.2016 г., стр. 5).

113.

32016 R 0862: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/862 на Комисията от 31 май 2016 г. относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 24).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/854 и (ЕС) 2016/862 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 142, 31.5.2016 г., стр. 5.

(2)  ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 24.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 231/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1169]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2015/2284 отменя Директива 76/621/EИО на Съвета (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и която съответно следва да отпадне от Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 113 (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/862 на Комисията) се вмъква следната точка:

„114.

32015 R 2284: Регламент (ЕС) 2015/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 23).“

2.

Текстът на точка 12 (Директива 76/621/ЕИО на Съвета) се заличава.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2015/2284 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 202, 28.7.1976 г., стр. 35.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/26


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 232/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1170]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1379 на Комисията от 16 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2016/1381 на Комисията от 16 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на здрава претенция за храни и отнасяща се до развитието и здравето на децата (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 114 (Регламент (ЕС) 2015/2284 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавят следните точки:

„115.

32016 R 1379: Регламент (ЕС) 2016/1379 на Комисията от 16 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 1).

116.

32016 R 1381: Регламент (ЕС) 2016/1381 на Комисията от 16 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на здрава претенция за храни и отнасяща се до развитието и здравето на децата (ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 8).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) 2016/1379 и (ЕС) 2016/1381 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 8.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 233/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1171]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1389 на Комисията от 17 август 2016 г. за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до развитието и здравето на децата (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент (ЕС) 2016/1390 на Комисията от 17 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до развитието и здравето на децата (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството в областта на хранителните продукти. Законодателството в областта на хранителните продукти не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 116 (Регламент (ЕС) 2016/1381 на Комисията) от глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъкват следните точки:

„117.

32016 R 1389: Регламент (ЕС) 2016/1389 на Комисията от 17 август 2016 г. за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до развитието и здравето на децата (ОВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 55).

118.

32016 R 1390: Регламент (ЕС) 2016/1390 на Комисията от 17 август 2016 г. относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до развитието и здравето на децата (ОВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 58).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕС) 2016/1389 и (ЕС) 2016/1390 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 223, 18.8.2016 г., стр. 58.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 234/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1172]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1174 на Комисията от 15 юли 2016 г. относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ дифенакум, отнесено за разглеждане от Испания в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1175 на Комисията от 15 юли 2016 г. относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ спинозад, отнесено за разглеждане от Обединеното кралство в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 12ннч (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/904 на Комисията) от глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се вмъкват следните точки:

„12ннш.

32016 D 1174: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1174 на Комисията от 15 юли 2016 г. относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ дифенакум, отнесено за разглеждане от Испания в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 110).

12ннщ.

32016 D 1175: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1175 на Комисията от 15 юли 2016 г. относно реда и условията в разрешението за биоцид, съдържащ спинозад, отнесено за разглеждане от Обединеното кралство в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 113).“

Член 2

Текстовете на решения за изпълнение (ЕС) 2016/1174 и (ЕС) 2016/1175 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 110.

(2)  ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 113.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 235/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1173]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1688 на Комисията от 20 септември 2016 г. за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на сенсибилизацията на кожата (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава XV, точка 12щв (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1688: Регламент (ЕС) 2016/1688 на Комисията от 20 септември 2016 г. (ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 14).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1688 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 14.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 236/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1174]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/548 на Комисията от 8 април 2016 г. за одобряване на основното вещество диамониев фосфат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/549 на Комисията от 8 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бентазон, цихалофоп бутил, дикват, фамоксадон, флумиоксазин, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), металаксил-М, пиколинафен, просулфурон, пиметрозин, тиабендазол и тифенсулфурон-метил (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/560 на Комисията от 11 април 2016 г. за одобряване на основното вещество суроватка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 13а (Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията) се добавят следните тирета:

„—

32016 R 0548: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/548 на Комисията от 8 април 2016 г. (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 1),

32016 R 0549: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/549 на Комисията от 8 април 2016 г. (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 4),

32016 R 0560: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/560 на Комисията от 11 април 2016 г. (ОВ L 96, 12.4.2016 г., стр. 23).“

2.

След точка 13щщщщщщг (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/638 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„13щщщщщщд.

32016 R 0548: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/548 на Комисията от 8 април 2016 г. за одобряване на основното вещество диамониев фосфат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 1).

13щщщщщще.

32016 R 0560: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/560 на Комисията от 11 април 2016 г. за одобряване на основното вещество суроватка в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 96, 12.4.2016 г., стр. 23).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/548, (ЕС) 2016/549 и (ЕС) 2016/560 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 95, 9.4.2016 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 96, 12.4.2016 г., стр. 23.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 237/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1175]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/871 на Комисията от 1 юни 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество амитрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/872 на Комисията от 1 юни 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество изопротурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(4)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 13а (Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията) се добавят следните тирета:

„—

32016 R 0864: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 г. (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 32),

32016 R 0871: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/871 на Комисията от 1 юни 2016 г. (ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 4),

32016 R 0872: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/872 на Комисията от 1 юни 2016 г. (ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 7).“

2.

След точка 13щщщщщще (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/560 на Комисията) се вмъкват следните точки:

„13щщщщщщж.

32016 R 0864: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 32).

13щщщщщщз.

32016 R 0871: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/871 на Комисията от 1 юни 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество амитрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 4).

13щщщщщщи.

32016 R 0872: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/872 на Комисията от 1 юни 2016 г. относно неподновяването на одобрението на активното вещество изопротурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на регламенти за изпълнение (ЕС) 2016/864, (ЕС) 2016/871 и (ЕС) 2016/872 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 145, 2.6.2016 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 238/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1176]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/951 на Комисията от 15 юни 2016 г. за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride щам SC1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 13а (Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 0951: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/951 на Комисията от 15 юни 2016 г. (ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 6).“

2.

След точка 13щщщщщщи (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/872 на Комисията) се вмъква следната точка:

„13щщщщщщй.

32016 R 0951: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/951 на Комисията от 15 юни 2016 г. за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride щам SC1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 6).“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/951 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 6.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 239/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1177]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2016/970 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (1) следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава XIX, точка 3р (Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 L 0970: Директива (ЕС) 2016/970 на Комисията от 27 май 2016 г. (ОВ L 163, 21.6.2016 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива (ЕС) 2016/970 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 163, 21.6.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 240/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2018/1178]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/235 на Комисията от 18 февруари 2016 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно спиртните напитки. Законодателството относно спиртните напитки не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в уводната част на глава XXVII от приложение II към Споразумението за ЕИП. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

С оглед на това приложение II към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В глава XXVII, точка 9 (Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение II към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0235: Регламент (ЕС) 2016/235 на Комисията от 18 февруари 2016 г. (ОВ L 44, 19.2.2016 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/235 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 44, 19.2.2016 г., стр. 7.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/40


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 241/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение Х (Услуги най-общо) към Споразумението за ЕИП [2018/1179]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (1), следва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

С Препоръка 2013/461/ЕС се отменя Препоръка 2001/893/ЕО на Комисията (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и която следва съответно да бъде заличена от Споразумението за ЕИП.

(3)

Приложение II и приложение X към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Под заглавието „АКТОВЕ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ“ на глава XX от приложение II към Споразумението за ЕИП се заличава текстът на точка 5 (Препоръка 2001/893/ЕС на Комисията).

Член 2

След точка 3а (Решение за изпълнение 2014/89/ЕС на Комисията) от приложение X към Споразумението за ЕИП се вмъква следното:

АКТОВЕ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

1.

32013 H 0461: Препоръка 2013/461/ЕС на Комисията от 17 септември 2013 г. относно принципите, приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10).“

Член 3

Текстовете на Препоръка 2013/461/ЕС на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 249, 19.9.2013 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 79.

(*1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/41


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 242/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП [2018/1180]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 694—790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 5вщл (Решение за изпълнение (ЕС) 2016/339 на Комисията) от приложение XI към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„5вщм.

32016 D 0687: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 694—790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза (ОВ L 118, 4.5.2016 г., стр. 4).“

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 118, 4.5.2016 г., стр. 4.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 245/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1181]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/472 на Комисията от 31 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 72/2010 по отношение на определението на термина „инспектор на Комисията“ (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Следователно приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Точка 66зв (Регламент (ЕС) № 72/2010 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Добавя се следното:

„, изменена със:

32016 R 0472: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/472 на Комисията от 31 март 2016 г. (ОВ L 85, 1.4.2016 г., стр. 28).“

2.

Текстът на адаптация б) се заменя със следното:

„Към член 6, параграф 2 се добавя следното:

При проверките си Надзорният орган на ЕАСТ може да се обръща към национални одитори, посочени от държавите — членки на ЕС, както и към инспекторите, наети от Комисията.“

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/472 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 85, 1.4.2016 г., стр. 28.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 246/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1182]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/1158 на Комисията от 15 юли 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 452/2014 по отношение на заличаването на образци за издадените разрешения на оператори от трети страни и за свързаните спецификации (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 66нж (Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП се добавя следното:

„,изменен със:

32016 R 1158: Регламент (ЕС) 2016/1158 на Комисията от 15 юли 2016 г. (ОВ L 192, 16.7.2016 г., стр. 21).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1158 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 192, 16.7.2016 г., стр. 21.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/44


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 247/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП [2018/1183]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1185 на Комисията от 20 юли 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 с оглед на актуализацията и допълването на общите правила за полетите и разпоредбите за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури (SERA част В) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 730/2006 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1185 отменя Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията (2), който е включен в Споразумението за ЕИП и който следва съответно да бъде заличен от него.

(3)

Поради това приложение XIII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XIII към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 66цк (Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32016 R 1185: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1185 на Комисията от 20 юли 2016 г. (ОВ L 196, 21.7.2016 г., стр. 3).“

2.

Текстът на точка 66ца (Регламент (ЕО) № 730/2006 на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1185 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 196, 21.7.2016 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 128, 16.5.2006 г., стр. 3.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 248/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1184]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение (ЕС) 2013/2099 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение (ЕС) 2015/2099 отменя решения 2006/799/ЕО (2) и 2007/64/ЕО (3) на Комисията, които са включени в Споразумението за ЕИП и които следва съответно да бъдат заличени от него.

(3)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 2г (Решение 2006/799/ЕО на Комисията) се заменя със следното:

32015 D 2099: Решение (ЕС) 2015/2099 на Комисията от 18 ноември 2015 г. за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (ОВ L 303, 20.11.2015 г., стp. 75).“

2.

Текстът на точка 2га (Решение 2007/64/ЕО на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на Решение (ЕС) 2015/2099 на исландски и норвежки език, който ще бъде публикуван в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 303, 20.11.2015 г., стр. 75.

(2)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 137.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/46


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 249/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1185]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение (ЕС) 2016/1796 на Комисията от 7 юли 2016 г. за изменение на решения 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на веществата (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 2д (Решение 2011/264/EС на Комисията), точка 2з (Решение 2011/263/EС на Комисията), точка 2щж (Решение 2012/720/EС на Комисията) и точка 2щз (Решение 2012/721/EС на Комисията) от Приложение XX към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 D 1796: Решение (ЕС) № 2016/1796 на Комисията от 7 юли 2016 г. (ОВ L 274, 11.10.2016 г., стр. 55).“

Член 2

Текстовете на Решение (ЕС) 2016/1796 на исландски и норвежки език, които ще бъде публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 274, 11.10.2016 г., стр. 55.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 250/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1186]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение (ЕС) 2016/1349 на Комисията от 5 август 2016 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за обувни изделия (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение (ЕС) 2016/1371 на Комисията от 10 август 2016 г. за установяване на екологични критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за персонални, ноутбук и таблетни компютри (2) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(3)

Решение (ЕС) 2016/1349 отменя Решение 2009/563/EО на Комисията (3), което е включено в Споразумението за ЕИП и което следва съответно да отпадне от Споразумението за ЕИП.

(4)

Решение (ЕС) 2016/1371 отменя решения 2011/330/ЕС (4) и 2011/337/ЕС (5) на Комисията, които са включени в Споразумението за ЕИП и които следва съответно да бъдат заличени от него.

(5)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XX към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 2ж (Решение 2009/563/ЕО на Комисията) се заменя със следното:

32016 D 1349: Решение (ЕС) 2016/1349 на Комисията от 5 август 2016 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за обувни изделия (ОВ L 214, 9.8.2016 г., стр. 16).“

2.

Текстът на точка 2р (Решение 2011/337/ЕС на Комисията) се заменя със следното:

32016 D 1371: Решение (ЕС) 2016/1371 на Комисията от 10 август 2016 г. за установяване на екологични критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за персонални, ноутбук и таблетни компютри (ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 9).“

3.

Текстът на точка 2т (Решение 2011/330/ЕС на Комисията) се заличава.

Член 2

Текстовете на решения (ЕС) 2016/1349 и (ЕС) 2016/1371 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 214, 9.8.2016 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 217, 12.8.2016 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 148, 7.6.2011 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 151, 10.6.2011 г., стр. 5.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 251/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1187]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение (ЕС) 2016/1332 на Комисията от 28 юли 2016 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за мебели (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Решение (ЕС) 2016/1332 отменя Решение 2009/894 на Комисията (2), което е включено в Споразумението за ЕИП и което следва съответно да отпадне от него.

(3)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на точка 2щг (Решение 2009/894/ЕО на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

32016 D 1332: Решение (ЕС) 2016/1332 на Комисията от 28 юли 2016 г. за установяване на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за мебели (ОВ L 210, 4.8.2016 г., стр. 100).“

Член 2

Текстовете на Решение (ЕС) 2016/1332 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 210, 4.8.2016 г., стр. 100.

(2)  ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 23.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/50


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 252/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2018/1188]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/775 на Комисията от 18 май 2016 г. относно параметъра за безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове на оператори на въздухоплавателни средства съгласно член 3е, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

След точка 2алз (Регламент (ЕС) № 1123/2013 на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се вмъква следната точка:

„21али.

32016 D 0775: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/775 на Комисията от 18 май 2016 г. относно параметъра за безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове на оператори на въздухоплавателни средства съгласно член 3е, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 128, 19.5.2016 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/775 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 128, 19.5.2016 г., стр. 10.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 253/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП [2018/1189]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 2016/1703 на Комисията от 22 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт 28 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XXII към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 10ба (Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията) от приложение XXII към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 1703: Регламент (ЕС) 2016/1703 на Комисията от 22 септември 2016 г. (ОВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 1)“.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) 2016/1703 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 257, 23.9.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 254/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2018/1190]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП, като се включи Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (1).

(2)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва бъде изменен, за да се даде възможност за провеждането на това разширено сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Текстът на член 15, параграф 9 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

„Държавите от ЕАСТ участват в сътрудничеството, предвидено в следните актове на ЕС:

32014 D 0573: Решение № 573/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 32).

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно, без право на гласуване, в управителния съвет на мрежата.

32016 D 0344: Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


23.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/53


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 255/2016

от 2 декември 2016 година

за изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред търговията с вино) към Споразумението за ЕИП [2018/1191]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/765 на Комисията от 11 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно виното. Законодателството относно виното не се прилага по отношение на Лихтенщайн дотогава, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в седма алинея от уводната част на Протокол 47 към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(3)

Протокол 47 към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 10 (Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията) от допълнение 1 към Протокол 47 към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32016 R 0765: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/765 на Комисията от 11 март 2016 г. (ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Делегиран регламент (ЕС) 2016/765 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 декември 2016 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2016 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 1.

(*1)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top