EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_15413_2022_INIT

Резултати от гласуването РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 Приемане на законодателния акт 3913-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Образование, младеж, култура и спорт) 28 – 29 ноември 2022 г., Брюксел

ST 15413 2022 INIT

  The HTML format is unavailable in your User interface language