EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2021)0340

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/43/EО, 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)) Комисия по икономически и парични въпроси Докладчик по становище: Микулаш Пекса

A/2021/0340

  The HTML format is unavailable in your User interface language