EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2022)0147

ДОКЛАД - относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на обща схема от тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета - (COM(2021)0579 - C9-0364/2021- 2021/0297(COD)) - Комисия по международна търговия - Докладчик: Хейди Хаутала

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на обща схема от тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета