EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2023)7833

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../ НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1001 за установяване на подробни правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с работата на Модернизационния фонд, предназначен за подкрепа на инвестициите за модернизиране на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност на определени държави членки

C/2023/7833 final