EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P8_A(2018)0224

ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310M(NLE)) Комисия по външни работи Докладчик: Токиа Саифи

A/2018/0224

  The HTML format is unavailable in your User interface language