EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 48f95484-5720-48f2-bb8a-a478f26cf5f8

Consolidated text: Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 година относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 (нотифицирано под номер С(2015) 6221) (само текстът на гръцки език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)