EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:377:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, C 377, 30 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 377

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
30 септември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2022/C 377/01

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

1

2022/C 377/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

5


BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 377/1


Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

(2022/C 377/01)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 633 000

15 000 000

38 633 000

 

Дял 1 — Общо

23 633 000

15 000 000

38 633 000

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

574 625

 

574 625

 

Дял 2 — Общо

574 625

 

574 625

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 3 — Общо

p.m.

 

p.m.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625

15 000 000

39 207 625

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 837 880

– 546 657

10 291 223

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

412 000

 

412 000

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

853 000

79 000

932 000

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

391 455

501 657

893 112

 

Дял 1 — Общо

12 494 335

34 000

12 528 335

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

914 550

160 165

1 074 715

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

160 000

–85 165

74 835

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

320 000

775 000

1 095 000

2 3

ИКТ

1 429 750

25 000

1 454 750

 

Дял 2 — Общо

2 824 300

875 000

3 699 300

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

387 000

141 000

528 000

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0 ,—

 

0 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 501 990

 

8 501 990

3 8

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ — ФОНДОВЕ ЗА ПОМОЩ

 

13 950 000

13 950 000

 

Дял 3 — Общо

8 888 990 ,—

14 091 000

22 979 990 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625 ,—

15 000 000

39 207 625 ,—

Щатно разписание

Категория и степен

 

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

2

1

AD 12

4

5

AD 11

2

2

AD 10

4

3

AD 9

11

12

AD 8

22

21

AD 7

8

8

AD 6

9

4

AD 5

Междинен сбор AD

63

57

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

3

4

AST 6

8

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Междинен сбор AST

19

19

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Междинен сбор AST/SC

Общо

82

76

Всичко Общо

82

76


30.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 377/5


Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

(2022/C 377/02)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

 

Дял 1 — Общо

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 2 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

43 670 556 ,—

1 076 000 ,—

44 746 556 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 419 000 ,—

45 000 ,—

2 464 000 ,—

 

Дял 1 — Общо

46 089 556 ,—

1 121 000 ,—

47 210 556 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 530 000 ,—

– 514 080 ,—

5 015 920 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 620 000 ,—

– 285 000 ,—

2 335 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 061 800 ,—

–77 100 ,—

984 700 ,—

 

Дял 2 — Общо

9 211 800 ,—

– 876 180 ,—

8 335 620 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

Дял 3 — Общо

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

Щатно разписание

Категория и степен

 

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

14

9

AD 13

10

13

AD 12

18

25

AD 11

17

14

AD 10

22

15

AD 9

10

8

AD 8

6

6

AD 7

3

4

AD 6

1

2

AD 5

Междинен сбор AD

102

97

AST 11

1

1

AST 10

2

AST 9

1

6

AST 8

1

3

AST 7

11

6

AST 6

6

6

AST 5

2

2

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Междинен сбор AST

24

24

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Междинен сбор AST/SC

Общо

126

121

Всичко Общо

126

121

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Общо FG

396

379

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

396

379


Top