EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:160:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, C 160, 7 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 160

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
7 май 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 160/01

Общ каталог на сортовете от земеделски растителни видове — четвърто допълнение към 36-ото пълно издание

1


BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 160/1


ОБЩ КАТАЛОГ НА СОРТОВЕТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ

четвърто допълнение към 36-ото пълно издание

(2018/C 160/01)

Съдържания

Легенда

3

Списък на земеделските видове

4

I.

Цвекло

1.

Beta vulgaris L. Захарно цвекло

4

2.

Beta vulgaris L. Фуражно цвекло

8

II.

Фуражни култури

12.

Dactylis glomerata L. Ежова главица

9

13.

Festuca arundinacea Schreber Тръстиковидна власатка

9

16.

Festuca pratensis Huds. Ливадна власатка

9

17.

Festuca rubra L. Червена власатка

9

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

9

20.

Lolium multiflorum Lam. Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс

9

20.1

Ssp. alternativum
9

20.2

Ssp. non alternativum
9

21.

Lolium perenne L. Райграс

10

25.

Phleum pratense L. Ливадна тимотейка

10

29.

Poa pratensis L. Ливадна метлица

10

47.

Medicago sativa L. Люцерна

10

50.

Medicago × varia T. Martyn Пясъчна люцерна

11

63.

Trifolium pratense L. Червена детелина

11

64.

Trifolium repens L. Бяла детелина

11

65.

Trifolium resupinatum L. Персийска детелина

11

71.

Vicia faba L. (partim) Бакла

11

73.

Vicia sativa L. Фий

11

74.

Vicia villosa Roth. Пясъчен фий

11

75.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Брюква

12

III.

Маслодайни и влакнодайни култури

83.

Brassica napus L. (partim) Рапица

13

88.

Gossypium spp. Памук

14

89.

Helianthus annuus L. Слънчоглед

14

90.

Linum usitatissimum L. Лен

16

93.

Glycine max (L.) Merrill Cоя

16

IV.

Зърнени куптури

95.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Посевен овес и византийски овес

17

96.

Avena strigosa Schreb. Пясъчен овес

17

97.

Hordeum vulgare L. Ечемик

17

97.1

Ечемик двуреден

17

97.2

Ечемик шестреден

18

98.

Oryza sativa L. Ориз

18

100.

Secale cereale L. Ръж

19

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Сорго

19

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Triticum с вид от рода Secale

19

105.

Triticum aestivum L. Мека пшеница

19

106.

Triticum durum Desf. Твърда пшеница

22

107.

Triticum spelta L. Спелта пшеница

22

108.

Zea mays L. Царевица

22

V.

Картофи

109.

Solanum tuberosum L. Картофи

28

ЛЕГЕНДА

1.

Настоящото четвърто допълнение към 36-ото пълно издание на общия каталог на сортовете земеделски растителни видове (1) съдържа измененията, които бе необходимо да се направят, за да се вземе предвид информацията, получена в Комисията от държавите членки.

2.

Настоящото допълнение следва структурата, приета в 36-ото пълно издание. За справка може да се използва легендата към посоченото издание.

3.

Настоящото допълнение се отнася за периода до 28 февруари 2018 г.

4.

Измененията на 36-ото пълно издание са посочени в колона 4 по следния начин:

— „(add.)“

означава добавяне на нова позиция в общия каталог,

— „(mod.)“

означава изменение на съществуваща позиция. Указанията към тази позиция в настоящото допълнение заменят тези в 36-ото пълно издание,

— „(del.)“

означава заличаване от общия каталог на позицията и на всички указания към нея.

5.

Настоящото допълнение се отнася до сортовете, за които е постъпило уведомление и по отношение на които се прилагат разпоредбите на член 16, параграф 1 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (2).

6.

Ако кодът на сортоподдържащото лице не фигурира в 36-ото пълно издание, неговото име и адрес могат да бъдат получени от органа, посочен в списъка за съответната държава членка или страна от ЕАСТ.


(1)  ОВ C 433, 15.12.2017 г., стр. 1.

(2)  OB L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Aimanta

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Alegra

* HR 769, * PL 1117

 

D m (2) (mod.)

Angeletta KWS

 

 

(del.)

Appaloosa

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Asketa

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Athenea

* ES 6320

 

D m (2) (add.)

Azulata

* HR 769

 

D m (2) (mod.)

Badiane

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Balzane

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Baraca

* ES 6212, (*) FR S14687

 

P M (4) (mod.)

Becasse

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Belluna KWS

 

 

f: 30.6.2020

Bergamo

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Bimbo

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Bollywood

* FR S14687, * LT 130

 

D m (2) (mod.)

Bryza

* PL 833

 

D m (2) (add.)

BTS 1540

 

 

f: 30.6.2020

BTS 2255

 

 

f: 30.6.2020

BTS 280

 

 

f: 30.6.2020

BTS 3480 N

* BE 701

 

(add.)(32)

BTS 3750

* ES 6281

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 3865

* PL 964

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 4190 RHC

* BE 701

 

(add.)(32)

BTS 4235

* BE 701

 

(add.)(32)

BTS 490

 

 

f: 30.6.2020

BTS 5675

 

 

f: 30.6.2020

BTS 6000 RHC

* ES 6281

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 6430

* PL 964

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 660

 

 

f: 30.6.2020

BTS 830

 

 

f: 30.6.2020

BTS 830

* FR 95693

 

m(32)

BTS 940

 

 

f: 30.6.2020

BTS 9975

* PL 964

 

D m (2) (add.)(32)

Cadillac

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Canelle

* FR S14687

 

m (mod.)

Capella

 

 

f: 30.6.2020

Cardamone

* FR S14687, * AT 533

 

D m (2) (mod.)

Carioca

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Charleston

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Chess

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Chipeau

 

 

f: 30.6.2020

Curtis

* FR S13489, * NL 606

 

D m (2) (mod.)

Cygne

 

 

f: 30.6.2020

Degeta

* HR 769

 

D m (mod.)

Diamenta

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Djin

 

 

f: 30.6.2020

Dobrava KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Drafter

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Eclipse

 

 

f: 30.6.2020

Elanta

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Eliska KWS

* CZ 69, * PL 52

 

D m (2) (mod.)

Emu

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Estivada KWS

 

 

f: 30.6.2020

Etienna KWS

 

 

f: 30.6.2020

FD Coach

* PL 57

 

D m (2) (add.)

FD Cravache

 

 

f: 30.6.2020

FD Passing

 

 

f: 30.6.2020

Flixter

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Florata

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Frisbee

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Gaëlla KWS

 

 

(del.)

Gallica

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Gallop

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Gavotte

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Gazeta

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Gelinotte

 

 

f: 30.6.2020

Genepi

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Gianetta KWS

 

 

f: 30.6.2020

Gwendolina KWS

* BE 713

 

(add.)

Haflinger

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Hargita

* HR 769

 

D m (mod.)

Higgs

* PL 933

 

D m (2) (add.)

Hilltopta

* HR 769

 

D m (2) (mod.)

Horta

* HR 769, * HU 107770, * AT 533, * SK 173

 

D m (2) (mod.)

Jagiellon

* PL 481

 

D m (2) (add.)

Jagienka

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Jaromir

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Klaxon

* UK 6397

 

D M (2) (mod.)

Laperla KWS

 

 

f: 30.6.2020

Leandrus

* PL 933

 

D m (2) (add.)

Linotte

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Lipta

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Lonneka KWS

* BE 713, * NL 1008

 

m (mod.)

Lunella KWS

* BE 713, * ES 6320

 

D m (2) (add.)

Macumba

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Maddox

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Megalita

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Monsun

* CZ 110, * HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Monza

* DE 6880, * HR 769

 

D m (2) (mod.)

Moonwalk

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Mustang

* DK 11, * FR S14687

 

m (2) (mod.)

Nelexa

* HR 769, * LT 58, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)(16)

Opta

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Origan

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Othello

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Oxalide

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Oxer

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Pacific

* PL 1153

 

D m (2) (add.)

Pegaz

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Pottok

(*) FR S14687, * LT 58

 

D m (2) (mod.)(16)

Profita

* HR 769

 

D m (2) (mod.)

Quadrille

* FR S14687, * LT 130

 

D m (2) (mod.)

Rasta

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Ravel

* IT 587

 

m (2) (add.)

Revoluta KWS

 

 

f: 30.6.2020

Ripaille

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Riselda

* HR 769

 

D m (mod.)

Rivolta

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Rocambole

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Rosafina

* IT 587

 

m (2) (add.)

Rosaflor

* IT 587

 

m (2) (add.)

Rosamax

* IT 587

 

m (2) (add.)

Rosastar

* IT 587

 

m (2) (add.)

Rosatlas

* IT 587

 

m (2) (add.)

Sanetta

* DE 6880, * FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Saracen

* ES 6212, * UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Sentinel

* UK 6397

 

D m (2) (mod.)

Seraphina KWS

 

 

f: 30.6.2020

Silenta

* ES 6212, * HR 769, * AT 533, * SK 173

 

D m (2) (mod.)

Skipper

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Smash

 

 

(del.)

Spaniel

 

 

f: 30.6.2020

Sporta

* ES 6212, * FR S14687, * AT 533

 

D m (2) (mod.)

Steel

* FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Sucres

* IT 587

 

m (2) (add.)

SY Angy

* HR 769, * HU 107770

 

D m (2) (mod.)

SY Muse

* FR S14687, * LT 58, * SE 86

 

D m (2) (mod.)(16)

Sympatica KWS

 

 

(del.)

Syncro

* DE 6880, * FR S14687

 

D m (2) (mod.)

Tarantelle

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Tarim

* PL 57

 

D m (2) (mod.)

Tessilia KWS

* ES 6320, * NL 1008

 

D m (2) (mod.)

Tetras

* FR S14687

 

m (2) (mod.)

Thaddea KWS

* ES 6320

 

D m (2) (add.)

Timothea KWS

 

 

(del.)

Torda

* HR 769

 

D m (mod.)

Traper

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Tur

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Vinnare

* PL 1117

 

D m (2) (add.)

Vorna

* HR 769

 

D m (2) (mod.)

Ylva KWS

 

 

f: 30.6.2020


2.   BETA VULGARIS L. - FODDER BEET

1

2

3

4

Mirific

 

 

f: 30.6.2020

 

12.   DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Cabrett

 

 

f: 30.6.2019


13.   FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Rebel V

* PL 1051

 

(add.)(1)


16.   FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Hyperbola

* AT 579, * PL 1163

 

(mod.)


17.   FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Herald

* CZ 292, * DE 32, * FR S14430, * NL 693, * SK 212, * FI 6104

 

(mod.)(1)(8)


19.   ×FESTULOLIUM ASCH. ET GRAEBN. - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS FESTUCA WITH A SPECIES OF THE GENUS LOLIUM

1

2

3

4

Felina

* CZ 201, * EE 35, * LT 64, * SK 170, * FI 6161

 

H (mod.)(17)

Hostyn

* CZ 201, * AT 579, * PL 1163, * SK 170

 

T (mod.)

Mahulena

* DE 283, * AT 579, * PL 1163

 

P (mod.)


20.   LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

Agraco 812

* ES 47

 

T (mod.)

Barcomet

 

 

f: 30.6.2019

Barspirit

 

 

f: 30.6.2019

Bartempo

* IT 1226

 

T (mod.)

Condado

* FI 6130

* IS 23

T (mod.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Agraco 811

* ES 47

 

T (mod.)

Luciano

* UK 6129

 

D (mod.)(17)

Melkim

 

 

f: 31.12.2020

Tur

* PL x

 

D (mod.) ex: F (14.3.1979)


21.   LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Acento

* DE 39

 

T (mod.)(17)

Activa

* DE 9897, * FR S8710, * LU 12033, * NL 609

 

T (mod.)

Aya

* NL 1037

 

D (add.)(1)

Cangou

* DE 9897, * LU 12033

 

D (mod.)

Elgon

* EE 13, * FR 8062, * NL 444

 

T (mod.)

Gemma

 

 

(del.)

Jaran

* CZ 201, * PL 1163, * SK 170

 

T (mod.)(17)

Jumbo

* NL 603

 

D (mod.)

Mathilde

* DK 14, * EE 13, * HR 748, * PL 161

* NO 29

T (mod.)(17)

Melforce

* NL 260

 

T (add.)(1)

Naki

* PL x

 

D (mod.) ex: F (31.3.1978)

Pionero

* DE 39

 

T (mod.)

Sophie

* NL 1037

 

D (add.)(1)

Tivoli

* DE 283, * EE 13, * IE 43, * FR 8231, * LT 64, * SI 72

 

T (mod.)


25.   PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1

2

3

4

Liglory

* AT 585

 

(mod.)

Lirocco

* CZ 1174

 

(mod.)


29.   POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Alpine

 

 

(del.)

Broadway

* FR 8116, * NL 603

 

(mod.)(1)(12)


47.   MEDICAGO SATIVA L. - LUCERNE

1

2

3

4

Félicia

* FR 12818, * LU 12039

 

(mod.)

Galaxie

* FR 12818, * LU 12039, * AT 850

 

(mod.)

Pegasis

* IT 1464

 

(mod.)


50.   MEDICAGO × VARIA T. MARTYN - SAND LUCERNE

1

2

3

4

Kometa

* PL x

 

(mod.)


63.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Hegemon

* PL 1163, * SK 170, * UK 600

 

D (mod.)

Himalia

* CZ 201, * PL 1163

 

D (mod.)

Lavine

 

 

(del.)


64.   TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Brianna

* UK 600

 

(add.)

Hilde

 

 

(del.)

Lisa

* SE 71

 

(add.)

Munida

* LU 5001

* CH 162

(mod.)

Romena

* PL x

 

(mod.)

Silvester

* DK 14, * DE 283, * LU 7001, * AT 579, * PL 161

* NO 29

(mod.)

Violin

* DE 283, * LU 7001, * UK 600

 

(mod.)


65.   TRIFOLIUM RESUPINATUM L. - PERSIAN CLOVER

1

2

3

4

Nitro Plus

* IT 1464

 

(mod.)

Vetőmag 1

 

 

f: 30.6.2020


71.   VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

GL Sunrise

* AT 13, * SE 161

 

(mod.)(16)


73.   VICIA SATIVA L. - COMMON VETCH

1

2

3

4

Albaflor

* ES 403

 

(mod.)

Rada

* ES 403

 

(mod.)


74.   VICIA VILLOSA ROTH. - HAIRY VETCH

1

2

3

4

Haymaker Plus

* IT 1464

 

(mod.)


75.   BRASSICA NAPUS L. VAR. NAPOBRASSICA (L.) RCHB. - SWEDE

1

2

3

4

Melmer

* UK 23

 

(add.)

 

83.   BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Absolut

* PL 849

 

H (add.)(15)(38)

Advocat

* DE 1323, * PL 872

 

H (mod.)(15)(38)

Albrecht

* DK 223, * DE 1323, * PL 872

 

H (mod.)(15)(39)

Angelico

* DK 223, * HU 132938, * AT 562, * PL 738

 

H (mod.)(15)(39)

Architect

* DK 223, * DE 1323, * FR 45125, * HU 132938, * AT 889, * PL 738, * UK 1033

 

H (mod.)(15)(39)

Arkansas

* FR 44360, * PL 849

 

H (mod.)(15)(38)

Aspect

* PL 872

 

H (add.)(15)(38)

Astana

* PL 205

 

H (add.)(15)(38)

Augusta

* PL 849

 

H (add.)(15)(38)

Aurore

 

 

(del.)

Avatar

* DE 147, * UK 6192

 

H (mod.)(15)(38)

Bruno

* PL 611

 

(add.)(16)(38)

Chopin

* PL 205

 

H (add.)(15)(38)

Dariot

* DK 16, * FR 11827, * LU 6007, * HU 100452, * UK 719

 

H (mod.)(15)(39)

Derrick

* PL 879

 

(add.)(15)(38)

DK Exlibris

* FR 11827, * LU 12014

 

H (mod.)(15)(38)

ES Alienor

* SK 507

 

(mod.)(15)(38)

ES Betty

 

 

(del.)

ES Boxer

 

 

(del.)

ES Mambo

* FR S12749, * LU 12032, * UK 1083

 

(mod.)(15)(38)

ES Mercure

* BG 22, * PL 741, * RO 2084

 

(mod.)(15)(38)

ES Nectar

 

 

f: 30.6.2019

ES Valegro

* CZ 1133, * PL 741, * SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

Esterel

 

 

(del.)

Galileus

* PL 611

 

(add.)(15)(38)

Hevelius

* PL 611

 

(add.)(15)(38)

Lagonda

* DK 44, * PL 159

 

H (mod.)(16(39)

Lancia

* DK 44, * PL 159

 

H (mod.)(16)(39)

NK Linus

* CZ 711, * SK 443

 

H (mod.)(15)(38)

Pendulum

 

 

(del.)

Prince

* PL 205

 

H (add.)(15)(38)

Ragnar

* PL 159

 

H (add.)(15)(38)

Rimbaud CMS

 

 

(del.)

Rodin

 

 

(del.)

Sammy

* AT 124, * SK 508

 

(mod.)(15)(39)

Smaragd

* PL 205

 

H (add.)(15)(38)

Swifter

* LV 171, * LT 82

 

H (mod.)(16)(39)

SY Alistorm

 

 

f: 30.6.2021

SY Iowa

* PL 787

 

H (add.)(15)(38)

Tatiana

* PL 788

 

H (add.)(15)(38)


88.   GOSSYPIUM SPP. - COTTON

1

2

3

4

Adra

* ES x

 

(add.)


89.   HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Aida

 

 

(del.)

Amado ST

* IT 2059

 

S (add.)

Aysha

* IT 1171

 

S (add.)

Basco ST

* IT 2059

 

S (add.)

Cliperton CLP

* IT 1125

 

S (add.)

Codiplome

* IT 345

 

S (add.)

DSH403

* IT 1326

 

S (add.)(32)

Emek 5

* IT 1494

 

S (add.)

ES Angelina

* IT 1171

 

S (add.)

ES Armonica

* IT 1171

 

S (add.)

ES Berlic

 

 

(del.)

ES Danimis CL

 

 

(del.)

ES Hera

 

 

(del.)

ES Kalimis CL

 

 

(del.)

ES Mobidic

* IT 1171

 

S (add.)

ES Serenada

* IT 1171

 

S (add.)

ES Taktic

* SK 507

 

H S (mod.)

Falbala CL

* IT 345

 

S (add.)

Holeni

* IT 1125

 

S (add.)

Hysun 180 IT

* PT 601

 

(add.)(32)

Jacksun

* IT 1125

 

S (add.)

KWS Achilles CLP

* IT 264

 

S (add.)

KWS Ateris

* IT 264

 

S (add.)

KWS Fripon 

* IT 264

 

S (add.)

KWS Nautilus CL

* IT 264, * SK 221

 

S (mod.)

LBS2323L

* IT 1057

 

S (add.)(32)

LBS2716OL

* IT 1057

 

S (add.)(32)

LBS3430L 

* IT 1057

 

S (add.)(32)

LG50418

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50497

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50528 CL

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50545CLP

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50591

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50625

* IT 837, * SK 406

 

S (mod.)(32)

LG50662

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50673

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50697

* IT 837

 

S (add.)(32)

LG50797CLP

* IT 837

 

S (add.)(32)

Linoza

* IT 1125

 

S (add.)

MAS 80HO

* IT 370

 

S (add.)(32)

MAS 86K

 

 

f: 30.6.2018

MAS 89HOCL

* IT 370

 

S (add.)(32)

MAS 94HOCP

* IT 370

 

S (add.)(32)

MAS 98K

* IT 370

 

S (add.)(32)

Medusa 

* IT 370

 

S (add.)

Mero ST

* IT 2059

 

S (add.)

N4HM411

* IT 1543

 

T (add.)(32)

Olympial

* IT 417

 

S (add.)

P63HH135

* IT 1057

 

S (add.)(32)

P64HE133

* IT 1057

 

S (add.)(32)

P64HH132

* ES 142

 

(add.)(32)(35)

P64LL129

* ES 142

 

(add.)(32)(35)

RGT Amillton

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Bellucci

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Fillips

(*) FR S13804, * IT 1125

 

H S (mod.)

RGT Glloss

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Montreall

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Nicolleta

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Pallermo

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Pellegrino

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Sallvador

* IT 1125

 

S (add.)

RGT Vollcano CLP

* IT 1125

 

S (add.)

Saphir

* IT 370

 

S (add.)

Stella RM

 

 

(del.)

Sunbuzz

* IT 474

 

S (add.)

Sunfire CL

* IT 370

 

S (add.)

Sunset

* IT 474

 

S (add.)

Suzy CLP

* IT 370

 

S (add.)

Sword IR

* IT 370

 

T (add.)

SY Granit

* IT 1164, * PT 586

 

S (mod.)

SY Santos

* IT 1164, * PT 586

 

H S (mod.)(18)

Tango ST

* IT 2059

 

S (add.)

Verso

 

 

(del.)


90.   LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Sofie

(*) FR S13694, * NL 736

 

(mod.)(16)(19)


93.   GLYCINE MAX (L.) MERRILL - SOYA BEAN

1

2

3

4

Sponsor

* HU 102786

 

(mod.)

 

95.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Agent

* PL 611

 

(add.)(16)

Albatros

* FR S14472

 

(mod.)(16)

Chapline

 

 

f: 30.6.2020

KWS Snowbird

* FR S14472

 

(add.)(15)

Lion

* PL 306

 

(add.)(16)

RGT Black Pearl

* FR S13804

 

(add.)(15)

Sirène

 

 

f: 30.6.2020


96.   AVENA STRIGOSA SCHREB. - BLACK OAT / BRISTLE OAT

1

2

3

4

Roxane

* FR S8635

 

(add.)(16)

Toscane

* FR S8635

 

(add.)(16)


97.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Azalea

 

 

f: 30.6.2020

Canberra

* LU 6047

 

(mod.)(15)

Cardinale

 

 

f: 30.6.2020

Concerto

* NL 741, * UK 224

 

(mod.)(16)

Eldorado

* PL 1

 

(add.)(16)

Etoile

* FR S14202, * PL 407

 

(mod.)(16)

Farmer

* PL 611

 

(add.)(16)

Gulliver

* UK 733

 

(add.)(16)

Iron

* DK 220, * EE 67, * LV 163, * LT 144, * PL 880

 

(mod.)(16)

Ismena

* PL 306

 

(add.)(16)

Maggie

* PL 306

 

(add.)(16)

MHR Fajter

* PL 321

 

(add.)(16)

Newton

* FR S8520

 

(add.)(15)

Orione

* IT 101

 

(add.)

Overture

* CZ 1405, * DE 1323, * FR 12965, * LT 150, * SK 594, * FI 6102, * UK 224

 

(mod.)(16)

Pilote

* FR 45067, * PL 1044

 

(mod.)(16)

Pompadour

 

 

f: 30.6.2020

Rezus

* PL 618

 

(add.)(16)

RGT Atmosphere

* DE 7352, * PL 631

 

(mod.)(16)

Runner

* PL 306

 

(add.)(16)

Spazio

* IT 101

 

(add.)

Xanthe

* HU 107747, * PL 306, * FI 6147

 

(mod.)(16)

2

6-row barley

 

 

Amarena

* UK 1040

 

(mod.)(15)

Declic

* IT 361

 

(mod.)(15)

Habil

 

 

(del.)

Hexagon

* FR S8233

 

(add.)(15)

KWS Estaminet

* FR S14472

 

(add.)(15)

KWS Orbit

* FR S13467

 

(add.)(15)

KWS Tomy

* FR S13467

 

(add.)(15)

Mochina 5

* ES 9

 

(add.)(15)(17)

Pelican

* UK 1040

 

(mod.)(15)

RGT Quantico

* IT 1125

 

(add.)

Verity

* SE 61, * UK 1863

 

(mod.)(15)


98.   ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Arpa

* IT 71

 

(mod.)

Aurelio

* IT 92

 

(add.)

Brio

* IT 71

 

(mod.)

CL A01

* IT 1466

 

(add.)(32)

CL388

* IT 92

 

(add.)(32)

Delfo

* IT 94

 

(add.)

Gange

* IT 71

 

(mod.)

Inov CL

* IT 1540

 

(add.)

Marchese CL

* IT 38

 

(add.)

Meridio

* IT 448

 

(add.)

Nerone Gold

* IT 158

 

(add.)

Re CL

* IT 38

 

(add.)

Samurai

* IT 1147

 

(add.)


100.   SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Helltop

* DE 9960, * LU 6064, * FI 6102

 

(mod.)(15)

KWS AB161R

* PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB162R

* PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB163R

* PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO2002N

* PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

SU Gerrit

 

 

f: 30.6.2021

SU Stakkato

* CZ 1054, * LT 146

 

(mod.)(15)


101.   SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

Cerdagne

 

 

(del.)

Garonne

 

 

(del.)

Hegoa

 

 

(del.)

Iside

 

 

(del.)

Maurienne

 

 

(del.)

Osiride

 

 

(del.)


104.   ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Brehat

* FR S13726

 

(add.)(15)

Hugo

* PL 611

 

(add.)(16)

Joyce

 

 

f: 31.12.2020

Melenac

 

 

f: 30.6.2020

Orleac

* UK 6103

 

(mod.)

Ramdam

* FR S9504, * IT

 

(mod.)(15)

RGT Bivouac

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Blackjac

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Kadjac

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Kerouac

* FR S13804

 

(add.)(15)

Rivolt

* FR S9504, * IT

 

(mod.)(15)

Vivier

* FR S13726

 

(add.)(15)

Volko

* FR S13865

 

(add.)(15)


105.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Achat

 

 

(del.)

Aerobic

 

 

f: 30.6.2020

Albator

* FR S14288

 

(add.)(15)

Alinea

* BG 21

 

(mod.)(15)

Amboise

* BE 816, * FR S8128, * UK 6149

 

(mod.)(15)

Amifor

 

 

f: 30.6.2020

Annecy

* FR S8128

 

(add.)(15)

Antigua

* IT 101

 

(add.)

ArtùSN

* IT 95

 

(add.)

Atrakcja

* PL 611

 

(add.)(16)

Avenir

* DE 8887

 

(mod.)(15)

Avila

* IT 101

 

(add.)

Aymeric

 

 

f: 30.6.2020

Azimut

* BG 21

 

(mod.)(15)

Azzerti

* FR S13837

 

(mod.)(15)

Berserk

 

 

(del.)

Biancor

 

 

f: 30.6.2020

Concret

* FR S8444

 

(add.)(15)

Cruzado

* ES 2023

 

H (mod.)(15)

Divin

* FR S8444

 

(add.)(15)

Enesco

* IT 1242

 

(mod.)(15)

Estevan

* AT 5

 

(mod.)(15)

Fala

* PL 618

 

(add.)(16)

Fantomas

* FR S8520

 

(add.)(15)

Finans

 

 

(del.)

Fripon

* FR S11615

 

(add.)(15)

Govelino

* DE 4776, * LU 6063

 

(mod.)(15)

Heros

 

 

f: 30.6.2020

Hynvictus

* FR S11615

 

(add.)(15)

Hysun

 

 

f: 30.6.2020

Hyxo

 

 

f: 30.6.2020

Intro

 

 

f: 30.6.2020

Jaidor

* FR S14288

 

(add.)(15)

Johnson

* BE 737, * FR S11615

 

(mod.)(15)

Kantao

 

 

f: 30.6.2020

KWS Collada

* EE 58, * LT 41, * AT 504

 

(mod.)(16)

KWS Extase

* FR S14472, * UK 6111

 

(mod.)(15)

KWS Lazuli

* FR S14472

 

(add.)(15)

KWS Sunny

* PL 884

 

(add.)(16)

Leandre

* FR S8520

 

(add.)(15)

LG Android

* FR 44360

 

(add.)(15)

Licamero

* DK 198, * DE 1410, * EE 102, * LV 175, * LT 160, * LU 6049, * FI 6170

 

(mod.)(16)

Macaron

* FR S11615

 

(add.)(15)

Maldives CS

* FR S8197

 

(add.)(15)

Mandragor

 

 

f: 30.6.2020

Maupassant

* FR S8520

 

(add.)(15)

MHR Jutrzenka

* PL 321

 

(add.)(16)

Miroir

* IT x

 

(mod.)(15)

Moskito

 

 

f: 30.6.2020

Nucleo

 

 

f: 30.6.2020

Ostka Grodkowicka

* PL 10

 

(add.) Region of origin:voivodeships: małopolskie(15)

Ostka Gruboziarnista Grodkowicka

* PL 10

 

(add.) Region of origin:voivodeships: małopolskie(15)

Pilier

* FR S8444

 

(add.)(15)

Pueblo

 

 

f: 30.6.2020

RGT Cysteo

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Goldeno

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Levriero

 

 

(del.)

RGT Pulko

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Salerno

* NL 359

 

(mod.)(15)

RGT Talisko

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Volupto

* FR S13804

 

(add.)(15)

Rosario

 

 

f: 30.6.2020

Sankara

* FR S13804

 

(mod.)(15)

Sifor

 

 

f: 30.6.2020

Solindo CS

* FR S8197, * IT 345

 

(mod.)(15)

Sortilege CS

* FR S8197

 

(add.)(15)

Soverdo CS

* FR S8197

 

(add.)(15)

SY Fashion

* FR S14123

 

(add.)(15)

Tarascon

* FR S11615

 

(add.)(15)

Tenor

* HR 105, * FR S14288

 

(add.)(15)

Timing

 

 

f: 30.6.2020

Unik

* FR S8444

 

(add.)(15)

Visage

* IE 305

 

(mod.)(15)

WPB Jamy

 

 

(del.)


106.   TRITICUM DURUM DESF. - DURUM WHEAT

1

2

3

4

Acalou

 

 

f: 30.6.2020

Augur

 

 

f: 30.6.2020

Aventur

 

 

f: 30.6.2020

Cannavaro

* IT 1667

 

(mod.)

Diogene

* IT 101

 

(add.)

Durofinus

* FR S13646, * AT 124

 

(mod.)(15)(16)

Eunoble

* ES 25

 

(add.)

Gattuso

* IT 1667

 

(mod.)

Hispasano

* ES 56

 

(mod.)

Lecitur

* ES 2023

 

(mod.)

LG Belakis

* FR 44360

 

(add.)(15)

Luminur

 

 

f: 30.6.2020

Paprika

 

 

(del.)

Pictur

 

 

f: 30.6.2020

Plussur

 

 

f: 30.6.2020

RGT Encablur

* FR S13804

 

(add.)(15)

RGT Fiertimur

 

 

f: 30.6.2020

RGT Leondur

* IT 1125

 

(add.)

RGT Musclur

 

 

f: 30.6.2020

Sula

* ES 277

 

(mod.)

Torrebianca

* IT 1667

 

(mod.)

Vendetta

* IT 1667

 

(mod.)


107.   TRITICUM SPELTA L. - SPELT WHEAT

1

2

3

4

Annamaria

* ES 379

 

(add.)

Kuiavia

* PL 439

 

(add.)(16)


108.   ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

AGN 672

* EL 304

 

 

Agro Fides

* BE 713, * CZ 69, * DE 105, * NL 1027, * PL 52

 

 

Alboran

 

 

 

Alumic

 

 

 

Amadeo

* DE 105, * LV 183, * NL 301

 

 

Amanova

* BE 713, * DE 105, * AT 618

 

 

Anakin

* IT x

 

 

Anovi CS

* IT 345

 

 

Argo VSM

* IT x

 

 

AS14315

* IT x

 

 

Autens KWS

* DK 28, * NL 1008, * UK 611

 

 

Bacares

* IT 426

 

 

Badiane

* IT x, * NL 438, * SK 438

 

 

Balduin

* IT 272

 

 

Barman

* NL 1031, * UK 820

 

 

Bavabo

* IT 272

 

 

Bavacom

* IT 254

 

 

Bavamax

* IT 272

 

 

Bavango

* IT 272

 

 

Bavanta

* IT 272

 

 

Bavasto

* IT 272

 

 

BayNova

* IT 272

 

 

Boxoffice

* IT x

 

 

Camaro

* IT 254

 

 

Captivia

* IT x

 

 

Cassilas

* CZ 69, * DE 105

 

 

Chazam

* IT x

 

 

Clovis

* CZ 69, * FR S14400, * AT 618

 

 

Codeos

* IT 345

 

 

Colisee

* BE 713, * DE 105, * FR S14400, * LT 73

 

 

Conan

* IT 272

 

 

Delitop

* CZ 711, * PL 479

 

 

DKC3079

* IT x

 

 

DKC3352

* FR S12161, * LU 12014

 

 

DKC3380

* IT x

 

 

DKC3474

* IT x

 

 

DKC3584

* IT x

 

 

DKC4069

* FR S12142, * IT x, * AT 708

 

 

DKC4070

* IT x

 

 

DKC4071

* IT x

 

 

DKC4169

* SK 438

 

 

DKC4178

* IT x

 

 

DKC4264

* SK 438

 

 

DKC4568

* SK 438

 

 

DKC4670

* IT x, * HU 108843, * AT 708

 

 

DKC4974

* IT x

 

 

DKC5075

* IT x

 

 

DKC5182

* IT x

 

 

DKC5689

* IT x

 

 

DKC6273

* IT x

 

 

DS1234A

* IT 1326

 

 

DS1924A

* IT 1326

 

 

DS1929B

* IT 1326

 

 

DS1934D

* IT 1326

 

 

DS22187D

* IT 1326

 

 

DS22189D

* IT 1326

 

 

Eldacar

* IT 1125, * AT 775

 

 

Elorn

* IT x

 

 

Eludia

* IT x

 

 

ES Barak

 

 

 

ES Crossman

* DE 3501, * FR S12749, * LU 12032, * NL 671

 

 

ES Hornet

* BG 22, (*) FR 11619, * IT 1171

 

 

ES Hubble

* DE 462, * FR 11619, * LT 106, * NL 1028

 

 

ES Kira

* BE 832, * NL 671

 

 

ES Quantum

 

 

 

ES Rocket

 

 

 

Escaut

* IT x

 

 

Fantasma

 

 

 

Farandole

* IT 1125

 

 

Farmonarch

* IT 272

 

 

Farmoritz

* IT 272

 

 

Febrero

* IT 272

 

 

Fernandez

* CZ 69, * DE 105

 

 

Figaro

* CZ 69, * DE 105, * FR S14400, * LU 6013, * AT 618, * PL 52, * SK 221

 

 

Frodo

* IT 272

 

 

Furby

* IT 272

 

 

Glorifi CS

* IT 345

 

 

Gretel

* IT 272

 

 

Gritz

* IT 157

 

 

GW0494

* EL 317

 

 

GW3808

* EL 317

 

 

Hotspot

* IT x

 

 

Induxion

* IT x

 

 

Invador

* IT x

 

 

Invasion

* IT 272

 

 

Journey

* IT x

 

 

Jumanji

* IT , * PT 374

 

 

Kaifus

* CZ 69

 

 

Kalvin

 

 

 

Kiosk

* IT x

 

 

Kordalis

* BE 713, * FR S14400, * NL 1008

 

 

KWS Colonnada

* BE 713

 

 

KWS Corazon

* BE 713, * PL 52

 

 

Lacorna

* IT 254

 

 

Lazerjet

* IT x

 

 

LBS2191

* NL 1030

 

 

LG30267

* IT x

 

 

LG31250

* IT x

 

 

LG31377

* IT x

 

 

LG31492

* IT x

 

 

Lidonia

 

 

 

Luanda

* IT 272

 

 

Majong

* IT 370

 

 

MAS 22G

* IT x

 

 

MAS 23G

* IT 370, * AT 648

 

 

MAS 28M

* IT x

 

 

MAS 31D

* IT 370

 

 

MAS 59BN

* IT 370

 

 

Messago

* BE 842, * NL 708

 

 

Milch

* IT 272

 

 

Milkstar

* LU 12026, * NL 756

 

 

Millesim

* BE 713, * CZ 69, * FR S14400, * NL 301, * AT 618, * SK 221

 

 

Mystic

* NL 1030

 

 

Nebora

 

 

 

NK Famous

* HR 102

 

 

NK Nekta

* PL 832

 

 

Novum

* IT 272

 

 

Officer

* IT 272

 

 

Orfeo VSM

* IT x

 

 

Oslo

* IT 254

 

 

Ostara

* IT 272

 

 

P0240

* IT 53

 

 

P0268

* IT 53

 

 

P0304

* IT 53

 

 

P0755

* IT 53

 

 

P1306W

* IT 53

 

 

P8201

* CZ 1252, * DE 1357, * LU 6061, * NL 711

 

 

P9048

* IT 53

 

 

P9757

* IT 53

 

 

P9874

* IT 53

 

 

Padrino

* DE 105

 

 

Pentexx

* FR S13804

 

 

Persic

* IT x

 

 

Piaff

* IT x

 

 

Piatov

* HU 108843, * SK 438

 

 

Pixel

* IT 254

 

 

Popeye

* IT 254

 

 

Powerpack

* IT 272

 

 

Rebelio

 

 

 

Reformo

* IT 254

 

 

RGT Axxade

* IT 1125

 

 

RGT Belixxan

* IT 1125

 

 

RGT Damixxus

* IT 1125

 

 

RGT Hexxagone

* IT 1125

 

 

RGT Himalayaxx

* IT 1125

 

 

RGT Hoxxiara

* IT 1125

 

 

RGT Irenoxx

* IT 1125

 

 

RGT Maxxatac

* IT 1125

 

 

Ricardinio

* BE 713, * CZ 69, * DE 105, * LT 73, * NL 301, * AT 618, * PL 52, * SK 221

 

 

Robinia

 

 

 

Sanderson

* IT 370

 

 

Sarus

* IT 2070

 

 

Schokolade

* IT 272

 

 

Selenia

* IT 370

 

 

Severus

* IE 29, * LV 183, * LT 73, * UK 611

 

 

Sikaldi CS

* CZ 167, * FR S8197, * NL 224

 

 

Smoothi CS

* DE 4409, * LU 12035, * NL 224

 

 

Sound

* IT 272

 

 

Stardust

* IT 370

 

 

Starfox

* IT 370

 

 

SY Aldaria

* IT 1164

 

 

SY Bratisla

 

 

 

SY Calo

* IT 1164

 

 

SY Carioca

* IT 1164

 

 

SY Comandor

* DE 6880

 

 

SY Gordius

* DE 6880, * NL 1029, * SK 219

 

 

SY Karthoun

* CZ 711, * LU 12028, * SI 335

 

 

SY Premeo

* IT 1164

 

 

SY Sandro

* IT 1164

 

 

SY Scorpius

* IT 1164

 

 

SY Talisman

* CZ 711, * DE 6880, * NL 1029, * AT 543

 

 

SY Telias

* CZ 711, * DE 6880, * FR S14123, * NL 1029, * PL 874

 

 

SY Torino

* IT 1164

 

 

Trumpf

* IT 254

 

 

Turenne

* IT x

 

 

Uxmal

* IT x

 

 

Valrex

* IT x

 

 

Vesta

* IT 272

 

 

Viatrix

 

 

 

Victimo

* IT 254

 

 

Vigilia

* IT x

 

 

Warhol

* IT x

 

 

Yasur

* IT 272

 

 

Yearling

* IT x

 

 

Zidane

* CZ 69, * DE 105

 

 

 

109.   SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Berber

* CZ 1018, * DE 8848, * IT 554, * NL 429, * AT 572, * PL 599, * SK 143

* NO 476

(mod.)

Dacine

* IT 528

 

(add.)

Dorado

* CZ 1245, * EL 114

 

(mod.)

Gardena

* PL 617

 

(add.)

Irmina

* PL 617

 

(add.)

Ismena

* PL 617

 

(add.)

Jackson

* BE 201

 

(add.)

Laura

* CZ 653, * DE 22, * LU 6012, * HU 104241, * SK 297

 

(mod.)

Santana

* NL 516

 

(mod.)


Top