EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EMPL_AD(2019)629756

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси на вниманието на комисията по бюджетен контрол относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година (2018/2178(DEC)) Докладчик по становище: Мариан Харкин

AD/2019/629756

  The HTML format is unavailable in your User interface language