EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2020P0015

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ от Borgarting Lagmannsrett по наказателно производство срещу P (Дело E-15/20) 2021/C 58/14

OJ C 58, 18.2.2021, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 58/58


Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ от Borgarting Lagmannsrett по наказателно производство срещу P

(Дело E-15/20)

(2021/C 58/14)

На 16 октомври 2020 г. към Съда на ЕАСТ бе отправена молба от Borgarting lagmannsrett (Апелативния съд на Borgarting), която бе получена в деловодството на Съда на 21 октомври 2020 г., за консултативно становище по наказателно дело срещу P по следните въпроси:

Въпрос 1

Не е ли допустима по силата на член 3 и член 7, буква а) от Споразумението за ЕИП във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004, и по-специално членове 4, 5 и 7 във връзка с глава 6, национална схема, съгласно която:

а)

условие за придобиване на право на обезщетения за безработица е безработното лице да пребивава („oppholder seg“) в Норвегия (вж. раздел 4-2 от Закона за националното осигуряване); както и

б)

изключение от изискването за пребиваване, включително от разпоредбата в член 64 от Регламент (ЕО) № 883/2004, е предвидено в националния регламент относно обезщетенията за безработица, което e транспонирано и в Регламента за транспониране?

Въпрос 2

Независимо от отговора на въпрос 1, представлява ли схема като описаната във въпрос 1 ограничение съгласно правилата на Споразумението за ЕИП относно свободното движение, включително членове 28, 29 и 36?

Ако това е така, може ли такова ограничение да бъде обосновано с позоваване на следните съображения:

i.

пребиваването в компетентната държава обикновено се разглежда като предоставящо на безработното лице по-добри стимули и възможности за търсене и намиране на работа, включително възможност за бързо започване на евентуална работа;

ii.

пребиваването в компетентната държава обикновено се разглежда като позволяващо на безработното лице да бъде на разположение на службите по заетостта и присъствието в Норвегия дава възможност на публичната администрация да следи дали безработното лице отговаря на условията за получаване на паричното обезщетение, изплащано в случай на безработица — включително дали безработното лице действително е безработно и няма скрити източници на доходи, дали действително е търсещо работа лице, извършва активно търсене на работа или участва в други дейности, насочени към намиране на работа;

iii.

пребиваването в компетентната държава обикновено се разглежда като предоставящо на службите по заетостта по-добри възможности да преценят дали по отношение на безработното лице се предприемат подходящи последващи действия; както и

iv.

националната схема позволява получаването на обезщетения за безработица в друга държава от ЕИП при условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 883/2004.

Въпрос 3

Доколкото е необходимо от отговорите на въпроси 1 и 2, еквивалентни въпроси се поставят във връзка с Директива 2004/38/ЕО, включително членове 4, 6 и 7.

Въпрос 4

Подсъдимото лице е обвинено за това, че е предоставило невярна информация на административния орган NAV относно пребиваване в друга държава от ЕИП, като по този начин е заблудило NAV да му изплаща обезщетения за безработица, на които е нямало право, тъй като в Закона за националното осигуряване се съдържат условия, според които за получаване на обезщетения за безработица се изисква пребиваване („opphold“) в Норвегия. Предвид транспонирането от Норвегия на Регламент (ЕО) № 883/2004 (вж. въпрос 1), съответстват ли използването на разпоредбите на Наказателния кодекс относно измамите и предоставянето на невярна декларация в случай като настоящия на основните принципи на правото на ЕИП като принципа на яснота и принципа на правна сигурност?

Въпрос 5

С оглед на конкретния случай и транспонирането от страна на Норвегия на Регламент (ЕО) № 883/2004 (вж. въпрос 1), съответства ли наказателноправната санкция на принципа на пропорционалност?


Top