EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017P0003

Дело, заведено на 1 февруари 2017 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия (Дело E-3/17)

OJ C 108, 6.4.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/17


Дело, заведено на 1 февруари 2017 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Дело E-3/17)

(2017/C 108/15)

На 1 февруари 2017 г. в Съда на ЕАСТ беше заведено дело срещу Исландия от Надзорния орган на ЕАСТ, представляван от Carsten Zatschler и Maria Moustakali в качеството им на представители на Надзорния орган на ЕАСТ, с адрес: 35 Rue Belliard, 1040 Brussels, Белгия.

Надзорният орган на ЕАСТ иска от Съда на ЕАСТ да постанови, че:

1.

Като поддържа в сила система за разрешаване за прясно месо и месни продукти, както е предвидено в член 10 от Закон № 25/1993 и членове 3, 4 и 5 от Регламент (IS) № 448/2012, Исландия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от акта, посочен в точка 1.1.1 от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП — Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар, изменена и адаптирана към Споразумението за ЕИП с протокол 1 към него и със секторните адаптации в приложение I към него, и по-специално член 5 от посочената директива.

2.

Исландия поема разходите по съдебното производство.

Правен и фактически контекст и правни аргументи, приведени в подкрепа на жалбата:

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че Исландия е нарушила задълженията си по смисъла на Директива 89/662/ЕИО, като е оставила в сила система от разрешителни за внос, inter alia, на прясно месо и месни продукти.

Надзорният орган на ЕАСТ счита, че правилата относно търговията в ЕИП с продукти от животински произход и ветеринарните проверки са хармонизирани на равнище ЕИП. Директива 89/662/ЕИО на Съвета регламентира ветеринарните проверки в търговията в ЕИП с продукти от животински произход. Основната ѝ цел е да бъдат премахнати ветеринарните проверки по вътрешните граници на ЕИП и същевременно да бъдат засилени проверките, извършени на мястото на произход. Компетентните органи на държавата от ЕИП по местоназначение могат само да проверяват чрез недискриминационни проверки на място спазването на съответното законодателство на ЕИП.

Надзорният орган на ЕАСТ твърди, че като поддържа в сила разрешителния режим за внос на прясно месо и месни продукти, Исландия налага допълнителни изисквания, които не са позволени от хармонизираната на равнище ЕИП рамка на ветеринарните проверки.

Според Надзорния орган на ЕАСТ несъответствието с правото на ЕИП на такова налагане на допълнителни изисквания вече е било признато от Съда на ЕАСТ в решението му по дело E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf./Исландия.


Top