EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/275/12

Нова национална страна на разменни евромонети 2023/C 275/12

PUB/2023/811

OJ C 275, 4.8.2023, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 275/25


Нова национална страна на разменни евромонети

(2023/C 275/12)

Image 1

Национална страна на новата възпоменателна разменна монета с номинал 2 евро, емитирана от Хърватия

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава: Хърватия

Тема: Въвеждането на еврото като официална валута в Хърватия на 1 януари 2023 г.

Описание на изображението: Изображението включва обозначения на емитиращата държава „HRVATSKA“ (Хърватия) и годината на емисията „2023“, разположени хоризонтално, както и думите „ČLANICA EUROPODRUČJA“ (член на евро зоната), които са разположени по външния край в центъра на монетата. Тези обозначения символично формират стилизиран символ на еврото „€“. Другият централен мотив на монетата е отличителният и разпознаваем символ на Хърватия, хърватската шахматна дъска, която е част от герба на Република Хърватия.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Приблизителен тираж на емисията:250 000

Дата на емисията: септември 2023 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1, за националните страни на всички монети, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. Заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


Top