EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/071/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8254 — HP/Printer Business of Samsung Electronics) (Текст от значение за ЕИП. )

OJ C 71, 7.3.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/4


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8254 — HP/Printer Business of Samsung Electronics)

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 71/05)

1.

На 28 февруари 2017 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие HP, Inc (САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над целия бизнес с принтери на предприятие Samsung Electronics Co., Ltd (Republic of Korea) посредством покупка на дялове и активи.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие HP: интернационално технологично дружество, което произвежда и продава електронни устройства, включително компютри и принтери,

—   за предприятие Samsung: Samsung е многонационално дружество със седалище в Република Корея, което е основен доставчик на потребителски електронни устройства (включително принтери), информационни технологии & мобилни комуникационни системи (включително мобилни телефони, смартфони и таблети), както и решения за устройства (като например полупроводници и процесори за мобилно приложение). Предприятие Samsung Printer Business е световен доставчик на принтери и свързани с тях продукти и услуги за работното място у дома и за използване със стопанско предназначение.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на M.8254 — HP/Printer Business of Samsung Electronics на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


Top