EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/428/04

Нова национална страна на разменни евромонети

OB C 428, 19.12.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 428/7


Нова национална страна на разменни евромонети

(2015/C 428/04)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и държавите, сключили парично споразумение с Европейския съюз относно емитирането на евромонети, разполагат с правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал 2 евро. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Германия

Тема : Саксония (от поредицата за федералните провинции (Bundesländer) на Германия)

Описание на изображението : Изобразена е гледка от вътрешния двор на световноизвестния Цвингер в Дрезден към главния вход на комплекса — Kronentor (порта с купол във формата на корона). В долната вътрешна част на монетата е изписано името „SACHSEN“, както и кодът („D“) на емитиращата държава. В горната дясна част са знаците на съответния монетен двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“) и на гравьора (инициалите „JT“ — Jordi Truxa), а в горната лява част — годината „2016“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж на емисията : 30 милиона монети

Дата на емисията :


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


Top