EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0416

Дело C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 6 юли 2023 г. — Österreichische Datenschutzbehörde

OВ C, C/2023/12, 9.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2023/12

9.10.2023

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 6 юли 2023 г. — Österreichische Datenschutzbehörde

(Дело C-416/23, Österreichische Datenschutzbehörde)

(C/2023/12)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Österreichische Datenschutzbehörde

Заинтересовано лице: FR

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли понятието „искания“ или „искане“ по член 57, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, наричан по-нататък „ОРЗД“) (1) да се тълкува в смисъл, че включва и „жалбите“ по член 77, параграф 1 от ОРЗД?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2)

Трябва ли член 57, параграф 4 от ОРЗД да се тълкува в смисъл, че за наличието на „прекомерни искания“ е достатъчно просто субектът на данните да е отправил определен брой искания (жалби по член 77, параграф 1 от ОРЗД) до надзорния орган в рамките на даден период, независимо дали става дума за различни случаи и/или исканията (жалбите) се отнасят до различни администратори, или освен повторяемостта на исканията (жалбите) е необходимо да е налице и намерение за злоупотреба от страна на субекта на данните?

3)

Трябва ли член 57, параграф 4 от ОРЗД да се тълкува в смисъл, че при наличието на „очевидно неоснователно“ или „прекомерно“ искане (жалба) надзорният орган може свободно да избира дали да наложи основана на административните разходи разумна такса за обработването на искането, или изначално да откаже да го обработи; в случай на отрицателен отговор какви обстоятелства и критерии следва да вземе предвид надзорният орган, и по-специално длъжен ли е най-напред да наложи разумна такса като по-умерената мярка, а едва ако няма изгледи налагането на таксата да сложи край на очевидно неоснователните или прекомерни искания (жалби), има право да откаже да ги обработи?


(1)   ОВ L 119, 2016 г., стр. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top