EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CA0011

Дело C-11/23, Eventmedia Soluciones: Решение на Съда (трети състав) от 29 февруари 2024 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca — Испания) — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

OВ C, C/2024/2579, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2579

22.4.2024

Решение на Съда (трети състав) от 29 февруари 2024 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca — Испания) — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Дело C-11/23  (1) , Eventmedia Soluciones)

(Преюдициално запитване - Въздушен транспорт - Регламент (ЕО) № 261/2004 - Член 5, параграфи 1 и 3 - Член 7, параграф 1 - Обезщетяване на пътниците при отмяна на полет - Естество и основание на правото на обезщетение - Прехвърляне на търговско дружество на вземането на пътниците към въздушния превозвач - Договорна клауза, забраняваща такова прехвърляне - Член 15 - Недопускане на дерогации)

(C/2024/2579)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca

Страни в главното производство

Ищец: Eventmedia Soluciones SL

Ответник: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Диспозитив

1)

Разпоредбите на член 5, параграф 1, буква в) и параграф 3 във връзка с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

трябва да се тълкуват в смисъл, че

не допуска в договор за превоз да бъде включена клауза, забраняваща на пътника във въздушния транспорт да прехвърля правата, които има срещу опериращия въздушен превозвач по силата на разпоредбите на този регламент.

2)

Член 15 от Регламент № 261/2004

трябва да се тълкува в смисъл, че

при отмяна на полет правото на пътниците във въздушния транспорт да получат предвиденото в тези разпоредби обезщетение, което е в тежест на опериращия въздушен превозвач, и съответното му задължение да го изплати, произтичат пряко от този регламент.


(1)   ОВ C 155, 2.5.2023 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2579/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top