EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0718

Дело T-718/22: Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Eutelsat Madira/Комисия

OJ C 24, 23.1.2023, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/61


Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Eutelsat Madira/Комисия

(Дело T-718/22)

(2023/C 24/84)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Eutelsat Madira, Unipessoal Lda (Свободна зона Мадейра) (Канисал, Португалия) (представители: R. Bordalo Junqueiro, J. P. Lampreia, R. F. Costa и P. G. Marques, advogados)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Жалбоподателят моли Общия съд:

да признае правния интерес на жалбоподателя от подаване на настоящата жалба за отмяна съгласно член 263 ДФЕС;

да обяви настоящата жалба за отмяна за редовна и допустима съгласно член 263 ДФЕС;

да отмени обжалваното решение на основание член 264 ДФЕС,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски и разноските, направени от жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си срещу Решение (ЕС) 2022/1414 на Комисията от 4 декември 2020 година относно схема за помощ SA.21259 (2018/C) (ex-2018/NN), приведена в действие от Португалия в полза на Свободна зона Мадейра (СЗМ). — режим III [нотифицирано под номер C(2020) 8550] (JO 2022, L 217, p. 49), жалбоподателят изтъква четири основания.

Първо основание: нарушение на задължението за мотивиране.

Второто основание: нарушение на принципите на оправдани правни очаквания и на правна сигурност, тъй като обжалваното решение изменяло условията на разрешена схема за помощи и било прилагано последователно от няколко десетилетия.

Третото основание: нарушение на принципите на недопускане на дискриминация и на равно третиране, тъй като обжалваното решение третирало по един и същ начин получателите, които са допринесли и тези, които не са допринесли за постигането на целите на режим III.

Четвъртото основание: грешка при прилагане на правото, що се отнася до преценката на съвместимостта на Режим III на Свободна зона Мадейра с Решение C (2007) 3037 final окончателен на Комисията и с Насоките за национална регионална помощ за периода 2007—2013 г.


Top