EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CA0496

Дело C-496/22, Brink’s Cash Solutions: Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2023 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — EI/SC Brink’s Cash Solutions SRL (Преюдициално запитване — Социална политика — Сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения — Директива 98/59/ЕО — Член 1, параграф 1, първа алинея, буква б) и член 6 — Процедура за информиране и консултиране с работниците в случай на планирани колективни уволнения — Неопределяне на представители на работниците — Национална правна уредба, която позволява на работодателя да не информира и да не се консултира поотделно със засегнатите работници)

OВ C, C/2023/732, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2023/732

20.11.2023

Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2023 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — EI/SC Brink’s Cash Solutions SRL

(Дело C-496/22 (1), Brink’s Cash Solutions)

(Преюдициално запитване - Социална политика - Сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения - Директива 98/59/ЕО - Член 1, параграф 1, първа алинея, буква б) и член 6 - Процедура за информиране и консултиране с работниците в случай на планирани колективни уволнения - Неопределяне на представители на работниците - Национална правна уредба, която позволява на работодателя да не информира и да не се консултира поотделно със засегнатите работници)

(C/2023/732)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: EI

Ответник: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Диспозитив

Член 1, параграф 1, първа алинея, буква б), член 2, параграф 3 и член 6 от Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения, така както е изменена с Директива (ЕС) 2015/1794 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година,

трябва да се тълкуват в смисъл, че

допускат национална правна уредба, която не предвижда задължение за работодателя да се консултира поотделно със засегнатите от планираните колективни уволнения работници, когато същите не са определили представители на работниците, и не задължава въпросните работници да определят такива представители, стига тази правна уредба да позволява, при обстоятелства, независещи от волята на работниците, да се гарантира пълното действие на тези разпоредби от Директива 98/59, така както е изменена.


(1)   ОВ C 398, 17.10.2022 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/732/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top