EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0526

Дело T-526/21: Жалба, подадена на 27 август 2021 г. — Gutseriev/Съвет

OJ C 422, 18.10.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 422/27


Жалба, подадена на 27 август 2021 г. — Gutseriev/Съвет

(Дело T-526/21)

(2021/C 422/36)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Михаил Сафарбекович Гуцериев (Москва, Русия) (представител: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, и D. Anderson, адвокат)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени i) Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/1002 на Съвета от 21 юни 2021 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L 219 I, 2021 г., стр. 70) и ii) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/997 на Съвета от 21 юни 2021 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 219 I, 2021 г., стр. 3) в частите им, засягащи жалбоподателя (наричани по-нататък заедно „обжалваните актове“),

да обяви, че член 4, параграф 1 от Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. (изменено) и член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. (изменен) са неприложими по отношение на жалбоподателя, тъй като са незаконосъобразни, и съответно да отмени обжалваните актове в частите им, засягащи жалбоподателя.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква три основания в подкрепа на жалбата.

1.

Първо основание: Съветът допуснал явна грешка в преценката, приемайки че критерият за включване на жалбоподателя в оспорваните мерки е изпълнен.

2.

Второ основание: Съветът нарушил основните права на жалбоподателя, включително правата на личен живот, на защита, на собственост и на свобода на стопанската инициатива.

3.

Трето основание: допусната незаконосъобразност, ако критерият за включване по член 4, параграф 1 от Решение 2012/642 на Съвета и член 2, параграф 5 от Регламент 765/2006 на Съвета трябва да се тълкува в смисъл, че обхваща всяка форма на подкрепа или всяка форма на полза.


Top