EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0097

Дело T-97/21: Жалба, подадена на 16 февруари 2021 г. — Synesis/Съвет

OB C 148, 26.4.2021, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/22


Жалба, подадена на 16 февруари 2021 г. — Synesis/Съвет

(Дело T-97/21)

(2021/C 148/30)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Synesis OOO (Минск, Беларус) (представители: G. Lansky и A. Egger, Rechtsanwälte)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени, на основание член 263 ДФЕС, Решение (ОВППС) 2020/2130 на Съвета от 17 декември 2020 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 426I/14), както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2129 на Съвета от 17 декември 2020 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 426I/1) в частта им, която се отнася до жалбоподателя,

да осъди, съгласно член 134 от Процедурния правилник на Общия съд, Съветът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква едно-единствено основание за незаконосъобразността на обжалваните правни актове в частта им, която се отнася до него, а именно че Съветът е допуснал явна грешка в преценката и по-специално е нарушил задълженията си за проверка. Съветът не представил никакви конкретни доказателства, за да обоснове валидността на включването на жалбоподателя в списъка, приложен към обжалваните правни актове.


Top