EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0398

Дело C-398/21: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 28 юни 2021 г. — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris/Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

OB C 382, 20.9.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 382/16


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 28 юни 2021 г. — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris/Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Дело C-398/21)

(2021/C 382/22)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris

Ответници: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

Преюдициални въпроси

Нарушава ли член 8аб, параграф 5 от Директива 2011/16 (1)

правото на справедлив процес, гарантирано с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, тъй като по принцип не изключва адвокатите, изпълняващи задача, свързана със съдебно производство, от кръга на посредниците, които трябва да предоставят на данъчната администрация информацията, необходима за оповестяването на трансгранична данъчноправна конструкция, или да уведомяват друг посредник за това задължение?

правото на зачитане на кореспонденцията и на личния живот, гарантирано с член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, тъй като принцип не изключва адвокатите, изпълняващи задача за оценка на правното положение на техен клиент, от кръга на посредниците, които трябва да предоставят на данъчната администрация информацията, необходима, за да се изпълни задължението за оповестяване на трансгранична данъчноправна конструкция, или да уведомяват друг посредник за това задължение?


(1)  Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 2011 г., стp. 1).


Top