EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TO0684

Определение на Общия съд (девети състав) от 15 декември 2021 г.
Legero Schuhfabrik GmbH срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ обувка — Предходни национални промишлени дизайни и предходен промишлен дизайн на Общността, представени след подаването на искането за обявяване на недействителност — Член 28, параграф 1, буква б), подточка v) от Регламент (ЕО) № 2245/2002 — Основания за недействителност — Липса на новост — Липса на оригиналност — Степен на свобода на автора — Липса на различно общо впечатление — Членове 5 и 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание.
Дело T-684/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:912

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.