EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0479

Решение на Общия съд (девети състав) от 18 май 2022 г.
Eurobolt BV и др. срещу Европейска комисия.
Дъмпинг — Разширяване на обхвата на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай, по отношение на вноса от Малайзия — Изпълнение на решение на Съда — Член 266 ДФЕС — Повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито — Забрана за прилагане с обратна сила — Ефективна съдебна защита — Принцип на добра администрация — Компетентност на органа, приел акта.
Дело T-479/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:304

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.