EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0013

Дело C-13/20: Преюдициално запитване от cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 14 януари 2020 г. — Top System SA/État belge

OJ C 87, 16.3.2020, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 87/16


Преюдициално запитване от cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 14 януари 2020 г. — Top System SA/État belge

(Дело C-13/20)

(2020/C 87/20)

Език на производството:френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Bruxelles

Страни в главното производство

Жалбоподател: Top System SA

Ответник: État belge

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 5, параграф 1 от Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми (1) да се тълкува в смисъл, че разрешава на легитимния приобретател на компютърна програма да я декомпилира изцяло или отчасти, когато декомпилацията позволява отстраняването на грешки, засягащи функционирането на програмата, включително когато отстраняването им се изразява в деактивиране на функция, засягаща правилното функциониране на приложението, включващо тази програма?

2)

При утвърдителен отговор трябва ли освен това да са изпълнени условията по член 6 от Директивата или други условия?


(1)  ОВ L 122, 1991 г., стр. 42; Специално издание на български езика, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 114.


Top