EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0715

Дело C-715/20, X (Липса на основания за прекратяване): Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2024 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie — Полша) — K.L./X sp. z o.o. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Различно третиране в случай на уволнение — Прекратяване на срочен трудов договор — Липса на задължение за посочване на основанията за прекратяването — Съдебен контрол — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

OВ C, C/2024/2383, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2383/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2383/oj

European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия C


C/2024/2383

8.4.2024

Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2024 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie — Полша) — K.L./X sp. z o.o.

(Дело C-715/20 (1), X (Липса на основания за прекратяване)

(Преюдициално запитване - Социална политика - Директива 1999/70/ЕО - Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) - Клауза 4 - Принцип на недопускане на дискриминация - Различно третиране в случай на уволнение - Прекратяване на срочен трудов договор - Липса на задължение за посочване на основанията за прекратяването - Съдебен контрол - Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

(C/2024/2383)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie

Страни в главното производство

Ищец: K.L.

Ответник: X sp. z o.o.

Диспозитив

Клауза 4 от Рамковото споразумение относно срочната работа, сключено на 18 март 1999 г., което се съдържа в приложение към Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP),

трябва да се тълкува в смисъл, че

не допуска национална правна уредба, съгласно която работодателят не е длъжен да мотивира писмено прекратяването с предизвестие на срочен трудов договор, при положение че има такова задължение при прекратяване на трудов договор за неопределено време. Когато национална юрисдикция, сезирана със спор между частноправни субекти, не може да тълкува приложимото национално право в съответствие с тази клауза, тя е длъжна да осигури в рамките на своите правомощия съдебната защита, която произтича за правните субекти от член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и да гарантира пълното действие на този член, като остави без приложение, доколкото това е необходимо, всяка противоречаща национална разпоредба.


(1)   ОВ C 182, 10.5.2021 г.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2383/oj

ISSN 1977-0855 (electronic edition)


Top