EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0300

Решение на Общия съд (десети състав) от 14 април 2021 г.
Achema AB и Lifosa AB срещу Европейска комисия.
Държавни помощи — Пазар на електроенергията от възобновяеми енергийни източници — Оперативна помощ — Решение, с което схемата за помощ се обявява за съвместима с вътрешния пазар на етапа на предварителното разследване — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Нарушение на процесуалните права — Насоки от 2008 г. относно държавната помощ за защита на околната среда — Насоки от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. — Член 30 ДФЕС — Член 110 ДФЕС — Съвкупност от непротиворечиви косвени доказателства.
Дело T-300/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:191

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.