EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0063

Дело C-63/19: Иск, предявен на 29 януари 2019 г. — Европейска комисия/Италианска република

OJ C 112, 25.3.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/35


Иск, предявен на 29 януари 2019 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-63/19)

(2019/C 112/41)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Lyal, F. Tomat)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се установи, че като е приложила намаляване на акцизните ставки въз основа на регионалното законодателство, прието от област Фриули-Венеция Джулия, което предвижда система за вноски по отношение на бензина и газьола, използвани като моторни горива, във връзка с продажбата на такива продукти на пребиваващите в областта Фриули-Венеция Джулия, Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 4 и 19 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на […] рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1).

да се осъди Италианската република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Регионалното законодателство, прието от област Фриули-Венеция Джулия, въвежда система за вноски по отношение на бензина и газьола, използвани като моторни горива, във връзка с продажбата на такива продукти на пребиваващите в областта Фриули-Венеция Джулия. По същество системата предвижда, че при покупката на моторното гориво от бензиностанцията операторите на бензиностанции отпускат фиксирана сума (на литър), като намаляват дължимата цена за моторното гориво. Регионалната администрация възстановява на операторите на бензиностанциите отпуснатата сума върху покупките на моторно гориво, извършени от получателите.

Систематиката на Директива 2003/96/ЕО, която преструктурира рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, изисква да има единно ниво на облагане с данъци за всеки продукт и за всяко приложение на цялата територия на всяка държава членка. Този принцип произтича от общия смисъл на директивата и по-специално от предвиденото в съображения 5 и 15, както и от текста на разпоредбите на самата директива и от систематичното тълкуване на всички нейни разпоредби. От принципа, съгласно който всяка държава членка трябва да предвиди единно ниво на облагане с данъци за всеки продукт и за всяко приложение, може да има изключение само в изрично предвидените от директивата случаи. Директива 2003/96 предвижда редица разпоредби, които позволяват на държавите членки да прилагат намаляване, освобождаване или диференциране на нивото на облагане за определени продукти или за определени приложения. Става въпрос по-специално за членове 5, 7, 15, 16 и 17, като и за членове 18 и 19 от директивата. Държавите членки могат да прилагат такова намаляване, освобождаване или диференциране по реда на член 6 от директивата. Последната разпоредба предвижда, че държавите членки са свободни да прилагат освобождаване или намаляване пряко или посредством диференцирани данъчни ставки, или чрез възстановяване на цялата или част от сумата от данъчно облагане.

Според Комисията в настоящия случай е налице намаляване на акцизните ставки върху моторното гориво, което не е разрешено от Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти.

Комисията следователно счита, че в настоящия случай Италианската република не е изпълнила задълженията си по членове 4 и 19 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на […] рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.


(1)  ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98.


Top