EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0477

Дело C-477/19: Решение на Съда (седми състав) от 2 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien — Австрия) — IE/Magistrat der Stadt Wien (Преюдициално запитване — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Директива 92/43/ЕИО — Член 12, параграф 1 — Строга система за опазване на животинските видове — Приложение IV — Cricetus cricetus (обикновен хомяк) — Места за почивка и места за размножаване — Повреждане или унищожаване — Изоставени места)

OJ C 279, 24.8.2020, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 279/12


Решение на Съда (седми състав) от 2 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien — Австрия) — IE/Magistrat der Stadt Wien

(Дело C-477/19) (1)

(Преюдициално запитване - Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - Директива 92/43/ЕИО - Член 12, параграф 1 - Строга система за опазване на животинските видове - Приложение IV - Cricetus cricetus (обикновен хомяк) - Места за почивка и места за размножаване - Повреждане или унищожаване - Изоставени места)

(2020/C 279/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: IE

Ответник: Magistrat der Stadt Wien

Диспозитив

Член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна трябва да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в тази разпоредба понятие „места за почивка“ включва и местата за почивка, които вече не се използват от някой от защитените животински видове, фигуриращи в буква а) от приложение IV към посочената директива, какъвто е Cricetus cricetus (обикновеният хомяк), ако съществува достатъчно голяма вероятност посоченият вид да се завърне на тези места за почивка, което запитващата юрисдикция следва да провери.


(1)  ОВ C 328, 30.9.2019 г.


Top