Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0212

Дело T-212/18: Жалба, подадена на 26 март 2018 г. — Romańska/Frontex

OJ C 200, 11.6.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250751897302018/C 200/562122018TC20020180611BG01BGINFO_JUDICIAL20180326434421

Дело T-212/18: Жалба, подадена на 26 март 2018 г. — Romańska/Frontex

Top

C2002018BG4310120180326BG0056431442

Жалба, подадена на 26 март 2018 г. — Romańska/Frontex

(Дело T-212/18)

2018/C 200/56Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Karolina Romańska (Варшава, Полша) (представител: A. Tetkowska, адвокат)

Ответник: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

да отмени решението от 14 юни 2017 г. на Европейската агенция за гранична и брегова охрана със седалище във Варшава за прекратяване на трудовия договор с Karolina Romańska на основание член 47 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз,

да установи, че Karolina Romańska е била подложена на психически тормоз и дискриминация от страна на Европейската агенция за гранична и брегова охрана,

да разпореди на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да прекрати дискриминацията и психическия тормоз спрямо служителите и в посочената агенция да се въведе политика на недопускане на дискриминация и психически тормоз,

да осъди Европейска агенция за гранична и брегова охрана да изплати на Karolina Romańska обезщетение, определено ex aequo et bono в размер на 100000 EUR, за поправяне на претърпените неимуществени вреди,

да осъди Европейска агенция за гранична и брегова охрана да изплати обезщетение в размер на 4402 полски злоти за поправяне на нанесените имуществени вреди, и

да осъди Европейска агенция за гранична и брегова охрана да заплати всички съдебни разноски в производството.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първо основание: подлагане на жалбоподателя на психически тормоз и дискриминация в посочената агенция. Докато работел в тази агенция, жалбоподателят станал жертва на психически тормоз и унижение, бил обвиняван за чужди грешки и публично опозоряван, бил обект на други неуместни действия в своя сектор, като неговите висшестоящи знаели за това, но не предприели нищо.

2.

Второ основание: влошаване на здравословното състояние вследствие на оказания психически тормоз в посочената агенция. През април 2016 г. здравословното състояние на жалбоподателя се влошило внезапно и остро, което се удостоверявало от медицински документи. Жалбоподателят продължавал да се лекува. Според лекарите влошаване на здравословното състояние било на нервна основа, по-специално поради оказания психически тормоз в работата и професионалното изтощение. Жалбоподателят понесъл разходите за лечение, посочени в медицинските документи, които са приложени към жалбата.

3.

Трето основание: неоказване на съдействие във връзка с психическия тормоз и дискриминацията в посочената агенция. Жалбоподателят се обърнал към ответника с искане за съдействие по смисъла па Правилника за длъжностните лица на ЕС във връзка с психическия тормоз и дискриминацията в посочената агенция. Жалбоподателят представил на ответника редица приемливи за последния разрешения на създалото се положение. Ответникът подминал с мълчание въпросът за здравето на жалбоподателя и останал пасивен, приемайки увреждащото жалбоподателя положение и допускайки запазването му.

4.

Четвърто основание: дискриминация на жалбоподателя от страна на ответника, основана на пол, национална принадлежност и членство в професионален съюз. Жалбоподателят многократно кандидатствал за по-високи длъжности в посочената агенция. Въпреки всеобхватното му образование, владеенето на няколко чужди езика, отличните годишни оценки и непрекъснатото повишаване на неговата квалификация, жалбоподателят така и не бил повишен. Причините за това положение били с дискриминационен характер. В резултат на постоянните контакти между жалбоподателя и ответника по повод тормоза и дискриминацията, на които жалбоподателят бил подложен, ответникът му предложил мисия, за която жалбоподателят извършил всички приготовления, включително изучаване на чужд език от начално ниво до степен, позволяваща общуване, като впоследствие ответникът отменил мисията 4 дни преди заминаването. Ответникът обосновал отмяната на мисията с влизането на жалбоподателя в контакт с професионален съюз.

5.

Пето основание: неоснователно уволнение на жалбоподателя. Уволнението на жалбоподателя от работа било неоснователно и лишено от мотиви по същество. Прекратяването на трудовия договор се дължало на отказа на жалбоподателя да търпи положението на психически тормоз и дискриминация спрямо него в посочената агенция.

Top