Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0298

Дело C-298/18: Преюдициално запитване от Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg (Германия), постъпило на 2 май 2018 г. — Reiner Grafe und Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH

OJ C 276, 6.8.2018, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806BG01BGINFO_JUDICIAL20180502192022

Дело C-298/18: Преюдициално запитване от Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg (Германия), постъпило на 2 май 2018 г. — Reiner Grafe und Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH

Top

C2762018BG1920120180502BG0027192202

Преюдициално запитване от Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg (Германия), постъпило на 2 май 2018 г. — Reiner Grafe und Jürgen Pohle/Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und OSL Bus GmbH

(Дело C-298/18)

2018/C 276/27Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg

Страни в главното производство

Ищци: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Ответници: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли прехвърлянето на стопанската дейност по обслужването на автобусни линии от едно предприятие за автобусни превози на друго въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Директива 92/50/ЕИО ( 1 ) за възлагане на обществени поръчки за услуги, прехвърляне на стопанска дейност по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 77/187/ЕИО ( 2 ), независимо че между двете посочени предприятия не се прехвърлят значими материални активи, по-специално автобуси?

2)

Дава ли твърдението — че при възлагането на обществена поръчка за услуга за определен срок автобусният парк повече не е от съществено значение за стойността на стопанската дейност въз основа на икономически разумно решение, предвид продължителността на експлоатацията му и по-строгите технически изисквания (допустимо равнище на отработените газове, автобуси с нисък под) — основание да не се следва практиката на Съда на Европейския съюз, установена в решение от 25 януари 2001 г. (C-172/99), в смисъл че при тези условия запазването на съществена част от трудовите правоотношения на персонала също може да доведе до прилагане на Директива 77/187/ЕИО?


( 1 ) Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги (ОВ L 209, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 50).

( 2 ) Директива 77/187/ЕИО на Съвета от 14 февруари 1977 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 61, 1977 г., стр. 26).

Top