EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0205

Дело C-205/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Piteşti (Румъния), постъпило на 20 март 2018 г. — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

OJ C 211, 18.6.2018, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618BG01BGINFO_JUDICIAL20180320151511

Дело C-205/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Piteşti (Румъния), постъпило на 20 март 2018 г. — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Top

C2112018BG1510120180320BG0018151151

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Piteşti (Румъния), постъпило на 20 март 2018 г. — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Дело C-205/18)

2018/C 211/18Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Piteşti

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Ответник: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Преюдициален въпрос

Следва ли член 114, трета алинея ДФЕС, членове 151 ДФЕС и 153 ДФЕС, както и разпоредбите на Рамкова директива 89/391/ЕИО ( 1 ) и на последващите специални директиви да се тълкуват в смисъл, че не допускат въвеждането от държава членка на срокове и процедури, които лишават от достъп до правосъдие по отношение на определянето на вида труд като труд при специфични условия, като вследствие на това на новоназначените работници не се признава правото на безопасен и здравословен труд, произтичащо от признаването на тези условия съгласно националните разпоредби?


( 1 ) Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 2, стр. 88)

Top