EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0519

Дело C-519/18: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Преюдициално запитване — Имиграционна политика — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86/ЕО — Член 10, параграф 2 — Оправомощаваща разпоредба — Необходими условия за упражняване на правото на събиране на семейството — Член на семейството на бежанец, който не е посочен в член 4 — Понятие „лице на издръжка)

OJ C 54, 17.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 54/7


Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Дело C-519/18) (1)

(Преюдициално запитване - Имиграционна политика - Право на събиране на семейството - Директива 2003/86/ЕО - Член 10, параграф 2 - Оправомощаваща разпоредба - Необходими условия за упражняване на правото на събиране на семейството - Член на семейството на бежанец, който не е посочен в член 4 - Понятие „лице на издръжка)

(2020/C 54/09)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: TB

Ответник: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Диспозитив

Член 10, параграф 2 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държава членка да признае на сестрата на бежанец правото на събиране на семейството само ако е неспособна да задоволи собствените си нужди по причина на здравословното си състояние и при условие че:

от една страна, посочената неспособност се прецени, като се вземе предвид особеното положение, в което се намират бежанците, и след извършване на индивидуална преценка, която отчита всички релевантни обстоятелства, и

от друга страна, може да се установи, като се вземе предвид особеното положение, в което се намират бежанците, и след индивидуална преценка, която отчита всички релевантни обстоятелства, че бежанецът действително осигурява материална помощ на съответното лице или че бежанецът, изглежда, е членът на семейството, който има най-голяма възможност да осигури необходимата материална помощ.


(1)  ОВ C 436, 3.12.2018 г.


Top