EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0321(01)

Определение на Общия съд (девети разширен състав) от 20 декември 2021 г.
Heikki Niemelä и др. срещу Европейска централна банка.
Жалба за отмяна — Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции — Специални надзорни функции на ЕЦБ — Решение за отнемане на лиценза на кредитна институция — Замяна на обжалвания акт в хода на производството — Отпадане на предмета на спора — Загуба на правен интерес — Липса на основание за произнасяне — Иск за обезщетение — Явна недопустимост.
Дело T-321/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:942

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.