EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0380

Дело C-380/17: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 26 юни 2017 г. — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B, други страни: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

OJ C 300, 11.9.2017, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 300/18


Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 26 юни 2017 г. — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B, други страни: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-380/17)

(2017/C 300/22)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K, B

Други страни: H.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Преюдициални въпроси

1)

Като се имат предвид член 3, параграф 3, буква в) от Директива 2003/86/EО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г. [стр. 12]; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164 и поправка в ОВ L 71, 2012 г. [стр. 55]) и решението Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), компетентен ли е Съдът да отговори на преюдициални въпроси на нидерландския съд относно тълкуването на разпоредбите на посочената директива в правен спор във връзка с правото на пребиваване на член от семейството на лице с право на субсидиарна закрила, след като в нидерландското право е установено, че посочената директива се прилага пряко и безусловно по отношение на лица с право на субсидиарна закрила?

2)

Недопустима ли е съгласно системата на Директива 2003/86/ЕО […] национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която заявление за допускане на събиране на семейството в съответствие с предвидените в глава V по-благоприятни условия може да бъде отхвърлено поради самото обстоятелство, че не е подадено в посочения в член 12, параграф 1, трета алинея срок?

От значение ли е за отговора на този въпрос, че в случай на неспазване на този срок може да се подаде заявление за събиране на семейството, независимо дали след отхвърляне или не, при което се проверява дали са изпълнени предвидените в член 7 от Директива 2003/86/ЕО изисквания и се вземат предвид посочените в член 17 интереси и обстоятелства?


Top