Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0027

Дело C-27/17: Преюдициално запитване от Lietuvos apeliacinis teismas (Литва), постъпило на 19 януари 2017 г. — AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, в ликвидация/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

OJ C 104, 3.4.2017, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/35


Преюдициално запитване от Lietuvos apeliacinis teismas (Литва), постъпило на 19 януари 2017 г. — AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, в ликвидация/Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

(Дело C-27/17)

(2017/C 104/50)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos apeliacinis teismas

Страни в главното производство

Ищец: AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“, в ликвидация

Ответник: Starptautiskā lidosta „Rīga“ VAS, „Air Baltic Corporation A/S“

Преюдициални въпроси

1.

Следва ли при обстоятелствата по настоящото дело изразът „мястото, където е настъпило вредоносното събитие“ по член 5, параграф 3 от Регламент Брюксел I (1), да се разбира като мястото, на което ответниците са сключили незаконосъобразното споразумение, нарушаващо член 82, буква в) от Договора за създаването на Европейската общност (понастоящем член 102, буква в) ДФЕС), или като мястото, където са извършени действията по използване на финансовата облага, получена по силата на това споразумение, чрез прилагане на хищнически цени (кръстосано субсидиране) на едни и същи съответни пазари в конкуренция с ищеца?

2.

Може ли по настоящото дело вредата (загуба на приходи), понесена от ищеца поради посочените незаконосъобразни действия на ответниците, да се счита за вреда по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент Брюксел I?

3.

Следва ли при обстоятелствата по настоящото дело дейността на клона на Air Baltic Corporation в Република Литва да се счита за дейност на клон по смисъла на член 5, параграф 5 от Регламент Брюксел I?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ 2001 L 12, стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).


Top